Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2010
  • Download PDF

8.3 Is – was artikelindeling begroting 2010

In deze bijlage wordt inzichtelijk gemaakt uit welke artikel (onderdelen), uit de begroting 2009, de artikelen in de begroting 2010 bestaan.

 Artikelindeling begroting 2010 Was in begroting 2009
ArtikelOperationele doelstellingArtikelOperationele doelstelling
21. Nationaal crisis- en veiligheidsbeleid15. Crisisbeheersing14. Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid
 21.1 Nationaal veiligheidsbeleid 15.2 bescherming vitale infrastructuur15.3 crisisbeheersingsorganisatie15.5 Nationaal veiligheidsbeleid
 21.2 Nationaal crisiscentrum 15.4 Nationaal crisiscentrum
 21.3 Onderzoeksraad voor de Veiligheid 14.2 Onderzoeksraad voor de Veiligheid
 21.25 apparaat 15.1 Apparaat
23. Veiligheidsregio’s en Politie2. Politie en16. Brandweer en GHOR
 23.1 Bekostiging politie regionaal en bovenregionaal 2.2 Bekostiging politieregionaal2.3 Bekostiging politiebovenregionaal en landelijk2.4 Prestatievermogen politie
 23.2 Bekostiging politie landelijk 2.3 Bekostiging politiebovenregionaal en landelijk2.5 Professionaliteit politie
 23.3 Kwaliteit politie en veiligheidsregio’s 2.2 Bekostiging politie regionaal2.3 Bekostiging politiebovenregionaal en landelijk2.4 Prestatievermogen politie2.5 Professionaliteit politie4.3 Veiligheid, informatie en technologie16.2 Bekostiging brandweer en GHOR op regionaal niveau16.3 Bekostiging brandweer en GHOR op landelijk en bovenregionaal niveau16.4 Prestatievermogen brandweer en GHOR
 23.4 Bekostiging veiligheidsregio’s 16.2 Bekostiging brandweer en GHOR op regionaal niveau
 23.25 Apparaat 2.1 Apparaat4.1 Apparaat16.1 Apparaat
25. Veiligheid en bestuur4. Partners in Veiligheid
 25.1 Veiligheid en bestuur 2.3 Bekostiging politie bovenregionaal en landelijk
   2.4 Prestatievermogenpolitie4.2 Veiligheid en bestuur16.3 Bekostiging brandweer en GHOR op landelijk en bovenregionaalniveau
 25.2 Veiligheid, informatie en technologie 4.2 Veiligheid en bestuur4.3 Veiligheid, informatie en technologie
 25.25 Apparaat 4.1 Apparaat
27. Algemene inlichtingen en veiligheidsdienst5. Algemene inlichtingen en veiligheidsdienst
 27.1 Apparaat 5.1 Apparaat
 27.2 Geheime uitgaven 5.2 Geheime uitgaven
29. Inspectie OOV14. Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid
 29.1 Toezicht, onderzoek en aanbevelingen 14.1 Inspectie OOV
 29.25 Apparaat 14.1 Inspectie OOV
31. Bestuur en democratie1. Grondwet en democratie, en6. Functioneren Openbaar bestuur7. Innovatie en informatiebeleid openbare sector
 31.1 Inrichting, werking en financiering openbaar bestuur 6.2 Inrichting, werking en financiering openbaar bestuur
 31.2 Democratie en burgerschapsvorming 1.2 Constitutionele zaken6.4 Facilitering politieke partijen
 31.3 Reisdocumenten en basisadministratie personen 7.4 Reisdocumenten en basisadministratie personen
 31.4 Constitutionele zaken 1.2 Constitutionele zaken
 31.5 Kiesraad 1.3 Kiesraad
 31.25 Apparaat 6.1 Apparaat
33. Dienstverlenende en innovatieve overheid7. Innovatie en informatiebeleid openbare sector
 33.1 Administratieve lasten en innovatieve overheid 7.2 Administratieve lasten, innovatieve overheden en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen
 33.2 Ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen 7.2 Administratieve lasten, innovatieve overheden en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen
 33.3 Beheer e-overheidsvoorzieningen 7.3 Beheer e-overheidsvoorzieningen
 33.25 Apparaat 7.1 Apparaat
35. Arbeidszaken overheid6. Functioneren Openbaar bestuur10. Arbeidszaken overheid
 35.1 Overheid als werkgever 10.7 Overheid als werkgever en10.8 Legitieme overheid
 35.2 Politieke ambtsdragers 6.3 Politieke ambtsdragers
 35.3 Uitkeringsregelingen voormalige gebiedsdelen 10.5 Uitkeringsregelingen voormalige gebiedsdelen
 35.25 apparaat 10.1 apparaat
37. Kwaliteit Rijksdienst11. Kwaliteit Rijksdienst
 37.1 Algemene bestuursdienst 11.2 Algemene bestuursdienst
 37.2 Personeelszaken en organisatie Rijksdienst 11.6 Personeelszaken Rijksdienst,11.7 Organisatie Rijksdienst11.10 HRM-functie Rijk
 37.3 Informatiesering Rijksdienst 11.7 Organisatie Rijksdienst11.9 Informatiesering Rijksdienst
 37.4 Facilitaire zaken Rijksdienst 11.11 Inkoopmanagement en Huisvesting Rijk
 37.5 Uitvoering garantieregeling 11.5 Uitvoering Garantieregelingen
 37.25 apparaat 11.1 apparaat11.11 Inkoopmanagement en Huisvesting Rijk
39. Algemeen12. Algemeen en4. Partners in veiligheid
 39.1 apparaat staf 1.1 Apparaat4.6 Internationaal12.1 Apparaat staf12.2 Koninklijk Huis
 39.5 Kennis 12.4 Kennis
 39.6 Internationale zaken 4.6 Internationaal
 39.10 Verzameluitkering 12.3 Verzameluitkering
41. Nominaal en onvoorzien13. Nominaal en onvoorzien
 43. Vutfonds 17. Vutfonds