Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2010
  • Download PDF

8.2 ZBO’s en RWT’s

In deze bijlage is een overzicht opgenomen met de zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) en de rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT’s) waarop BZK toezicht houdt. In geval een ZBO of RWT gefinancierd wordt vanuit de BZK-begroting, wordt het betreffende beleidsartikel en het bijbehorende geraamde budgettaire bedrag voor 2010 aangegeven.

(bedragen x € 1 miljoen)
Naam organisatieRWTZBOFunctieBeleidsartikelRaming 2010URL
Onderzoeksraad voor veiligheid (OvV)xxUitvoeren van onafhankelijk onderzoek van rampen21. Nationaal crisis- en veiligheidsbeleid10,7 www.onderzoeksraad.nl
Politieregio’sx Handhaven veiligheid23. Veiligheidsregio’s en Politie3 927,3 www.politie.nl
Politieacademie (PA)xxVerzorgen van opleidingen en het afnemen van examens voor politiefunctionarissen23. Veiligheidsregio’s en Politie111,3 www.politieacademie.nl
Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra (NIFV)xxVerzorgen van opleidingen voor brandweerfunctionarissen23. Veiligheidsregio’s en Politie6,7 www.nifv.nl
Nederlands Bureau Brandweerexamens (Nbbe)xxAfnemen van examens voor brandweerfunctionarissen23. Veiligheidsregio’s en Politie0 www.nbbe.nl
Kiesraad xBegeleiden en organisatie van het kiesproces31. Bestuur en Democratie2,7 www.kiesraad.nl
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)xxUitvoeren pensioenregelingen35. Arbeidszaken overheid31,5 www.saip.nl