Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
Rijksbegroting Overzicht Voorbereiding Uitvoering Verantwoording
2010
  • Download PDF

8.2 ZBO’s en RWT’s

In deze bijlage is een overzicht opgenomen met de zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) en de rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT’s) waarop BZK toezicht houdt. In geval een ZBO of RWT gefinancierd wordt vanuit de BZK-begroting, wordt het betreffende beleidsartikel en het bijbehorende geraamde budgettaire bedrag voor 2010 aangegeven.

(bedragen x € 1 miljoen)
Naam organisatie RWT ZBO Functie Beleidsartikel Raming 2010 URL
Onderzoeksraad voor veiligheid (OvV) x x Uitvoeren van onafhankelijk onderzoek van rampen 21. Nationaal crisis- en veiligheidsbeleid 10,7 www.onderzoeksraad.nl
Politieregio’s x   Handhaven veiligheid 23. Veiligheidsregio’s en Politie 3 927,3 www.politie.nl
Politieacademie (PA) x x Verzorgen van opleidingen en het afnemen van examens voor politiefunctionarissen 23. Veiligheidsregio’s en Politie 111,3 www.politieacademie.nl
Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra (NIFV) x x Verzorgen van opleidingen voor brandweerfunctionarissen 23. Veiligheidsregio’s en Politie 6,7 www.nifv.nl
Nederlands Bureau Brandweerexamens (Nbbe) x x Afnemen van examens voor brandweerfunctionarissen 23. Veiligheidsregio’s en Politie 0 www.nbbe.nl
Kiesraad   x Begeleiden en organisatie van het kiesproces 31. Bestuur en Democratie 2,7 www.kiesraad.nl
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP) x x Uitvoeren pensioenregelingen 35. Arbeidszaken overheid 31,5 www.saip.nl