Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
Rijksbegroting Overzicht Voorbereiding Uitvoering Verantwoording
2010
  • Download PDF

7. VERDIEPINGSHOOFDSTUK

Het verdiepingshoofdstuk geeft de opbouw van de begrotingsartikelen weer sinds de begroting 2009. Vanwege de wijziging van de indeling van de artikelen is deze bijlage opgedeeld in twee delen: indeling begroting 2009 en indeling begroting 2010.

De begrotingswijzigingen zijn tot en met de 1e suppletore begroting 2009 in de indeling van de begroting 2009 doorgevoerd. De stand van de meerjarenraming tot en met de 1e suppletore begroting 2009 is het vertrekpunt voor de meerjarenramingen in de indeling van de begroting 2010. Per artikelonderdeel is in de hierna volgende tabellen inzichtelijk gemaakt wat de herkomst, dan wel de bestemming, is van de meerjarenramingen (zie ook de toelichting bij artikel 41).

Wijzigingen die sindsdien zijn aangebracht en die beginnen in 2010, staan in de indeling begroting 2010. In het geval dat de wijzingen beginnen in 2009 staat de betreffende wijziging voor het jaar 2009 ook opgenomen in de opbouwtabellen volgens de indeling van de begroting 2009.

Artikelindeling begroting 2009

Veiligheid

7.1 Politie (artikel 2)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
2. Politie 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand ontwerpbegroting 2009 4 744 138 4 682 192 4 683 540 4 693 155 4 685 975 4 672 665
2.1 Apparaat 11 553 10 852 9 421 9 358 9 380 9 380
2.2 Politie op regionaal niveau 3 788 318 3 744 916 3 765 792 3 797 105 3 807 519 3 817 956
2.3 Politie op bovenregionaal en landelijk niveau 618 834 617 818 621 839 623 448 625 338 627 177
2.4 Prestatievermogen van de politie 64 599 63 061 63 463 33 631 33 631 33 631
2.5 Adequaat niveau van politiepersoneel 260 834 245 545 223 025 229 613 210 107 184 521
             
Mutatie NvW en amendementen – 76 – 100 – 125 – 125 – 125 – 125
2.4 Prestatievermogen van de politie – 76 – 100 – 125 – 125 – 125 – 125
             
Mutatie 1e suppletore 2009 3 342 307 307 307 307 307
2.1 Apparaat 0 0 0 0 0 0
2.2 Politie op regionaal niveau – 212 – 212 – 212 – 212 – 212 – 212
2.3 Politie op bovenregionaal en landelijk niveau 519 519 519 519 519 519
2.4 Prestatievermogen van de politie 3 035 0 0 0 0 0
2.5 Adequaat niveau van politiepersoneel 0 0 0 0 0 0
             
Nieuwe mutaties 190 004 – 4 682 399 – 4 683 722 – 4 693 337 – 4 686 157 – 4 672 847
2.1 Apparaat 1 776 – 10 852 – 9 421 – 9 358 – 9 380 – 9 380
a. Loon- en prijsbijstelling 2009 476          
b. apparaat (van art. 16.1) 1 300          
c. Conversie begrotingsstructuur (naar 23.25)   – 10 852 – 9 421 – 9 358 – 9 380 – 9 380
             
2.2 Politie op regionaal niveau 153 600 – 3 744 704 – 3 765 580 – 3 796 893 – 3 807 307 – 3 817 744
Loon- en prijsbijstelling 2009 162 855          
a. Exploitatie C2000 (naar art. 4.3) – 9 255          
b. Conversie begrotingsstructuur (naar 23.1)   – 3 721 504 – 3 742 380 – 3 773 693 – 3 784 107 – 3 794 544
c. Conversie begrotingsstructuur (naar 23.2)   – 23 200 – 23 200 – 23 200 – 23 200 – 23 200
             
2.3 Politie op bovenregionaal en landelijk niveau 22 578 – 618 337 – 622 358 – 623 967 – 625 857 – 627 696
a. Loon- en prijsbijstelling 2009 23 473          
b. Exploitatie C2000 (naar art. 4.3) – 895          
c. Conversie begrotingsstructuur (naar 23.1)   – 81 834 – 81 157 – 81 018 – 81 018 – 81 018
d. Conversie begrotingsstructuur (naar 23.2)   – 496 511 – 496 444 – 494 952 – 499 882 – 504 721
e. Conversie begrotingsstructuur (naar 23.3)   – 33 857 – 36 557 – 40 257 – 44 257 – 41 257
f. Conversie begrotingsstructuur (naar 25.1)   – 6 135 – 8 200 – 7 740 – 700 – 700
             
2.4 Prestatievermogen van de politie 3 004 – 62 961 – 63 338 – 33 506 – 33 506 – 33 506
a. Loon- en prijsbijstelling 2009 2 685          
b. Politieblad blauw (van justitie) 300          
c. Subsidie landelijk homonetwerk politie (van OCW) 19          
d. Conversie begrotingsstructuur (naar 23.1)   – 10 811 – 11 588 – 5 868 – 5 868 – 5 743
e. Conversie begrotingsstructuur (naar 23.3)   – 52 087 – 51 687 – 27 575 – 27 575 – 27 700
f. Conversie begrotingsstructuur (naar 25.1)   – 63 – 63 – 63 – 63 – 63
             
2.5 Adequaat niveau van politiepersoneel 9 046 – 245 545 – 223 025 – 229 613 – 210 107 – 184 521
a. Loon- en prijsbijstelling 2009 9 046          
b. Conversie begrotingsstructuur (naar 23.2)   – 106 360 – 107 443 – 135 178 – 135 178 – 135 178
c. Conversie begrotingsstructuur (naar 23.3)   – 139 185 – 115 582 – 94 435 – 74 929 – 49 343
Stand ontwerpbegroting 2010 4 937 408 0 0 0 0 0
2.1 Apparaat 13 329 0 0 0 0 0
2.2 Politieop regionaal niveau 3 941 706 0 0 0 0 0
2.3 Politie op bovenregionaal en landelijk niveau 641 931 0 0 0 0 0
2.4 Prestatievermogen van de politie 70 562 0 0 0 0 0
2.5 Adequaat niveau van politiepersoneel 269 880 0 0 0 0 0

Toelichting

2.1 Apparaat (van artikel 16.1)

Zie toelichting bij artikel 16.

2.2 & 2.3 Exploitatie C2000 (naar artikel 4.3)

Zie toelichting bij artikel 4. (zie ook artikel 23 & 25)

Loon- en prijsbijstelling 2009

Zie toelichting bij artikel 41.

Conversie begrotingsstructuur

Zie toelichting bij artikel 41.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel (x € 1 000)
2. Politie 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand ontwerpbegroting 2009 3 215 3 215 3 215 500 500 500
Mutatie 1e suppletore 2009 – 2 715 – 2 715 – 2 715 0 0 0
             
Nieuwe mutaties 0 – 500 – 500 – 500 – 500 – 500
a. Conversie begrotingsstructuur (naar 23)   – 500 – 500 – 500 – 500 – 500
Stand ontwerpbegroting 2010 500 0 0 0 0 0

7.2 Partners in Veiligheid (Artikel 4)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
4. Partners in veiligheid 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand ontwerpbegroting 2009 137 102 139 615 142 128 136 087 133 102 133 102
4.1 Apparaat 8 693 8 234 7 298 7 257 7 272 7 272
4.2 Veiligheidsbeleid op nationaal niveau 48 894 51 650 55 103 49 103 46 103 46 103
4.3 ICT-infrastructuur 73 882 73 858 73 854 73 854 73 854 73 854
4.6 Veiligheidsbeleid op internationaal niveau 5 633 5 873 5 873 5 873 5 873 5 873
             
Mutaties NvW en amendementen – 81 – 101 – 123 – 123 – 123 – 123
4.1 Apparaat – 64 – 84 – 106 – 106 – 106 – 106
4.2 Veiligheidsbeleid op nationaal niveau – 17 – 17 – 17 – 17 – 17 – 17
             
Mutatie 1e suppletore 2009 375 947 1 266 2 015 2 215 7 300
4.1 Apparaat 0 0 0 0 0  
4.2 Veiligheidsbeleid op nationaal niveau – 572 – 255 – 64      
4.3 ICT-infrastructuur 5 792 6 287 6 415 7 100 7 300 7 300
4.6 Veiligheidsbeleid op internationaal niveau – 4 845 – 5 085 – 5 085 – 5 085 – 5 085  
             
Nieuwe mutaties 15 244 – 140 461 – 143 271 – 137 979 – 135 194 – 140 279
4.1 apparaat 1 620 – 8 150 – 7 192 – 7 151 – 7 166 – 7 166
a. Loon- en prijsbijstelling 2009 320          
b. Apparaat (van art. 16.1) 1 300          
c. Conversie begrotingsstructuur (naar 23.25)   – 3 859 – 3 701 – 3 690 – 3 694 – 3 694
d. Conversie begrotingsstructuur (naar 25.25)   – 4 291 – 3 491 – 3 461 – 3 472 – 3 472
             
4.2 veiligheidsbeleid op nationaal niveau – 4 241 – 51 378 – 55 022 – 49 086 – 46 086 – 46 086
a. Loon- en prijsbijstelling 2009 272          
b. Veiligheid en technologie (naar art. 4.3) – 4 513          
c. Conversie begrotingsstructuur (naar 25.1)   – 41 829 – 42 022 – 36 086 – 36 086 – 36 086
c. Conversie begrotingsstructuur (naar 25.2)   – 9 549 – 13 000 – 13 000 – 10 000 – 10 000
             
4.3 ICT-infrastructuur 17 767 – 80 145 – 80 269 – 80 954 – 81 154 – 81 154
a. Loon- en prijsbijstelling 2009 1 947          
b. Veiligheid en technologie (naar art. 4.3) 4 513          
c. Gebruik C2000 (van Financiën) (van art. 2.2./2.3.) 11 307          
d. Conversie begrotingsstructuur (naar 23.3)   – 66 532 – 66 532 – 66 532 – 66 532 – 66 532
e. Conversie begrotingsstructuur (naar 25.2)   – 13 613 – 13 737 – 14 422 – 14 622 – 14 622
             
4.6 veiligheidsbeleid op internationaal niveau 98 – 788 – 788 – 788 – 788 – 5 873
a. Loon- en prijsbijstelling 2009 98          
b. Conversie begrotingsstructuur (naar 23.2)   – 453 – 453 – 453 – 453 – 453
b. Conversie begrotingsstructuur (naar 23.3)   – 335 – 335 – 335 – 335 – 335
b. Conversie begrotingsstructuur (naar 39.6)   0 0 0 0 – 5 085
Stand ontwerpbegroting 2010 152 640 0 0 0 0 0
4.1 Apparaat 10 249 0 0 0 0 0
4.2 Veiligheidsbeleid op nationaal niveau 44 064 0 0 0 0 0
4.3 ICT-infrastructuur 97 441 0 0 0 0 0
4.6 Veiligheidsbeleid op internationaal niveau 886 0 0 0 0 0

Toelichting

4.1 Apparaat (van artikel 16.1)

Zie toelichting bij artikel 16.

4.2 & 4.3 Veiligheid en technologie

De uitgaven voor Veiligheid en Technologie worden verantwoord op artikel 4.3.

4.3 Exploitatie C2000

De regiokorpsen (artikel 2.2), het KLPD (artikel 2.3) en van de Belastingdienst (van Financiën) dragen bij in de exploitatiekosten van het C2000-netwerk (zie ook artikel 2, artikel 23 en artikel 25).

Loon- en prijsbijstelling 2009

Zie toelichting bij artikel 41.

Conversie begrotingsstructuur

Zie toelichting bij artikel 41.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel (x € 1 000)
4. Partners in veiligheid 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand ontwerpbegroting 2009 413 149 0 0 0 0
Mutatie 1e suppletore 2009 494 296 0 0 0 0
             
Nieuwe mutaties   – 445        
a. Conversie begrotingsstructuur (naar 25)   – 445        
Stand ontwerpbegroting 2010 907 0 0 0 0 0

7.3 Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (artikel 5)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
5. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand ontwerpbegroting 2009 169 026 165 778 165 946 165 604 165 620 165 620
5.1 Apparaat 164 852 161 558 161 726 161 384 161 400 161 400
5.2 Geheime uitgaven 4 174 4 220 4 220 4 220 4 220 4 220
             
Mutatie 1e suppletore 2009 11 486 3 086 2 471 2 471 2 471 2 471
5.1 Apparaat 8 986 586 – 29 – 29 – 29 – 29
5.2 Geheime uitgaven 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
             
Nieuwe mutaties 7 282 – 168 864 – 168 417 – 168 075 – 168 091 – 168 091
5.1 apparaat 7 234 – 162 144 – 161 697 – 161 355 – 161 371 – 161 371
a. Loon- en prijsbijstelling 2009 5 569          
b. Overheveling naar div. artikelen (van art. 11.9) 1 400          
c. Internationale detachering (van art. 12.1) 80          
d. Toponderzoek VIA (FES) – 15 – 15        
e. BEA (FES) – 600 – 600        
f. Bijdrage NCTB in project VCTI 2.0 (desaldering) 800          
g. Conversie begrotingsstructuur naar 27.1)   – 161 529 – 161 697 – 161 355 – 161 371 – 161 371
             
5.2 geheime uitgaven 48 – 6 720 – 6 720 – 6 720 – 6 720 – 6 720
a. Loon- en prijsbijstelling 2009 48          
b. Conversie begrotingsstructuur (naar 27.2)   – 6 720 – 6 720 – 6 720 – 6 720 – 6 720
Stand ontwerpbegroting 2010 187 794 0 0 0 0 0
5.1 Apparaat 181 072 0 0 0 0 0
5.2 Geheime uitgaven 6 722 0 0 0 0 0

Toelichting

5.1 Overheveling diverse artikelen (van artikel 11.9)

Zie toelichting bij artikel 11.

Loon- en prijsbijstelling 2009

Zie toelichting bij artikel 41.

Conversie begrotingsstructuur

Zie toelichting bij artikel 41.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel (x € 1 000)
5. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand ontwerpbegroting 2009 391 91 91 91 91 91
Mutatie 1e suppletore 2009 315 615 0 0 0 0
             
Nieuwe mutaties 185 – 706 – 91 – 91 – 91 – 91
a. Bijdrage project VCTI 2.0 (desaldering) 800          
b. Desaldering FES BEA – 600 – 600        
c. Desaldering FES toponderzoek VIA – 15 – 15        
d. Conversie begrotingsstructuur (naar 27)   – 91 – 91 – 91 – 91 – 91
Stand ontwerpbegroting 2010 891 0 0 0 0 0

7.4 Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid (artikel 14)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
14. Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand ontwerpbegroting 2009 15 112 14 942 14 606 14 364 14 371 14 371
14.1 inspectie Openbare Orde en Veiligheid 4 731 4 561 4 225 3 983 3 990 3 990
14.2 Onderzoeksraad voor de Veiligheid 10 381 10 381 10 381 10 381 10 381 10 381
             
Mutaties NvW en amendementen – 15 – 20 – 25 – 25 – 25 – 25
14.1 inspectie Openbare Orde en Veiligheid – 15 – 20 – 25 – 25 – 25 – 25
             
Mutatie 1e suppletore 2009 – 18          
14.1 inspectie Openbare Orde en Veiligheid – 18          
             
Nieuwe mutaties 1 136 – 14 922 – 14 581 – 14 339 – 14 346 – 14 346
14.1 inspectie Openbare Orde en Veiligheid 781 – 4 541 – 4 200 – 3 958 – 3 965 – 3 965
a. Loon- en prijsbijstelling 2009 194          
b. Overheveling naar div. artikelen (van art. 11.9) 580          
c. Sociaal flankerend beleid (van art. 12.1) 7          
d. Conversie begrotingsstructuur (naar 29.1)   – 262 – 158 – 152 – 159 – 159
e. Conversie begrotingsstructuur (naar 29.25)   – 4 279 – 4 042 – 3 806 – 3 806 – 3 806
             
14.2 Onderzoeksraad voor de Veiligheid 355 – 10 381 – 10 381 – 10 381 – 10 381 – 10 381
a. Loon- en prijsbijstelling 2009 355          
b. Conversie begrotingsstructuur (naar 21.3)   – 10 381 – 10 381 – 10 381 – 10 381 – 10 381
Stand ontwerpbegroting 2010 16 215 0 0 0 0 0
14.1 inspectie Openbare Orde en Veiligheid 5 479 0 0 0 0 0
14.2 Onderzoeksraad voor de Veiligheid 10 736 0 0 0 0 0

Toelichting

14.1 Overheveling diverse artikelen (van artikel 11.9)

Zie toelichting bij artikel 11.

Loon- en prijsbijstelling 2009

Zie toelichting bij artikel 41.

Conversie begrotingsstructuur

Zie toelichting bij artikel 41.

7.5 Crisisbeheersing (artikel 15)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
15. Crisisbeheersing 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand ontwerpbegroting 2009 32 522 31 319 30 353 30 309 30 324 30 324
15.1 apparaat 8 026 7 553 6 591 6 547 6 562 6 562
15.2 programma uitgaven 4 308 3 590 3 588 3 588 3 588 3 588
15.3 functioneren crisisbeheersingsorganisatie 11 998 11 998 11 998 11 998 11 998 11 998
15.4 aansturen crisisbeheersing 6 372 6 360 6 358 6 358 6 358 6 358
15.5 crisiscommunicatie 1 818 1 818 1 818 1 818 1 818 1 818
             
Mutaties NvW en amendementen – 99 – 131 – 164 – 164 – 164 – 164
15.2 programma uitgaven – 99 – 131 – 164 – 164 – 164 – 164
             
Mutatie 1e suppletore 2009 – 4 861 – 4 761 – 5 651 – 5 651 – 5 651 – 5 651
15.1 apparaat 0 0 0 0 0 0
15.2 programma uitgaven 890 890 0 0 0 0
15.3 functioneren crisisbeheersingsorganisatie – 5 751 – 5 651 – 5 651 – 5 651 – 5 651 – 5 651
15.4 aansturen crisisbeheersing 0 0 0 0 0 0
15.5 crisiscommunicatie 0 0 0 0 0 0
             
Nieuwe mutaties 3 434 – 26 427 – 24 538 – 24 494 – 24 509 – 24 509
15.1 apparaat 394 – 7 553 – 6 591 – 6 547 – 6 562 – 6 562
a. Loon- en prijsbijstelling 2009 334          
b. Internationale detachering (van art. 12.1) 60          
c. Conversie begrotingsstructuur (naar 21.25)   – 7 553 – 6 591 – 6 547 – 6 562 – 6 562
             
15.2 programma uitgaven 2 263 – 4 349 – 3 424 – 3 424 – 3 424 – 3 424
a. Loon- en prijsbijstelling 2009 74          
b. Overheveling naar div. artikelen (van art. 11.9) 1 300          
c. NAVI (FES) 889 – 890        
d. Conversie begrotingsstructuur (naar 21.25)   – 3 459 – 3 424 – 3 424 – 3 424 – 3 424
             
15.3 functioneren crisisbeheersingsorganisatie 203 – 6 347 – 6 347 – 6 347 – 6 347 – 6 347
a. Loon- en prijsbijstelling 2009 208          
b. Werkbezoek trainees (naar art. 12.1) – 5          
c. Conversie begrotingsstructuur (naar 21.1)   – 6 347 – 6 347 – 6 347 – 6 347 – 6 347
             
15.4 aansturen crisisbeheersing 323 – 6 360 – 6 358 – 6 358 – 6 358 – 6 358
a. Loon- en prijsbijstelling 2009 139          
b. Rijksbreef crisiscentrum (van art. 12.1) 240          
c. Media Analyses (naar art. 12.1) – 56          
d. Conversie begrotingsstructuur (naar 21.2)   – 6 360 – 6 358 – 6 358 – 6 358 – 6 358
             
15.5 crisiscommunicatie 251 – 1 818 – 1 818 – 1 818 – 1 818 – 1 818
a. Loon- en prijsbijstelling 2009 31          
b. Webredacteuren NCC (van AZ) 220          
c. Conversie begrotingsstructuur (naar 21.2)   – 1 818 – 1 818 – 1 818 – 1 818 – 1 818
Stand ontwerpbegroting 2010 30 996 0 0 0 0 0
15.1 apparaat 8 420 0 0 0 0 0
15.2 programma uitgaven 7 362 0 0 0 0 0
15.3 functioneren crisisbeheersingsorganisatie 6 450 0 0 0 0 0
15.4 aansturen crisisbeheersing 6 695 0 0 0 0 0
15.5 crisiscommunicatie 2 069 0 0 0 0 0

Toelichting

15.2 Overheveling diverse artikelen (van artikel 11.9)

Zie toelichting bij artikel 11.

Loon- en prijsbijstelling 2009

Zie toelichting bij artikel 41.

Conversie begrotingsstructuur

Zie toelichting bij artikel 41.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel (x € 1 000)
15. Crisisbeheersing 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand ontwerpbegroting 2009 700 0 0 0 0 0
Mutatie 1e suppletore 2009 890 890 0 0 0 0
             
Nieuwe mutaties 889 – 890        
a. Desaldering FES NAVI 889 – 890        
Stand ontwerpbegroting 2010 2 479 0 0 0 0 0

7.6 Brandweer en GHOR (artikel 16)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
16. Brandweer en GHOR 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand ontwerpbegroting 2009 161 764 171 627 180 093 180 165 180 181 180 181
16.1 apparaat 3 036 2 777 2 236 2 212 2 221 2 221
16.2 bestuurlijke organisatie 124 421 134 750 144 665 144 665 144 665 144 665
16.3 taken 5 207 5 206 4 705 4 705 4 705 4 705
16.4 kwaliteit 29 100 28 894 28 487 28 583 28 590 28 590
             
Mutaties NvW en amendementen – 639 – 639 – 639 – 639 – 639 – 639
16.2 bestuurlijke organisatie – 639 – 639 – 639 – 639 – 639 – 639
             
Mutatie 1e suppletore 2009 10 218 5 553 5 553 5 553 5 553 5 553
16.1 apparaat – 98 – 98 – 98 – 98 – 98 – 98
16.2 bestuurlijke organisatie 5 015 1 465 1 465 1 465 1 465 1 465
16.3 taken 2 875 710 710 710 710 710
16.4 kwaliteit 2 426 3 476 3 476 3 476 3 476 3 476
             
Nieuwe mutaties 2 184 – 176 541 – 185 007 – 185 079 – 185 095 – 185 095
16.1 apparaat – 2 317 – 2 679 – 2 138 – 2 114 – 2 123 – 2 123
a. Loon- en prijsbijstelling 2009 125          
b. Apparaat – 2 600          
c. Sociaal flankerend beleid (van art. 12.1) 158          
d. Conversie begrotingsstructuur (naar 23.25)   – 2 679 – 2 138 – 2 114 – 2 123 – 2 123
             
16.2 bestuurlijke organisatie 3 936 – 135 576 – 145 491 – 145 491 – 145 491 – 145 491
a. Loon- en prijsbijstelling 2009 3 941          
b. Werkbezoek trainees (naar art. 12.1) – 5          
c. Conversie begrotingsstructuur (naar 23.3)   – 9 789 – 8 789 – 8 789 – 8 789 – 8 789
d. Conversie begrotingsstructuur (23.4)   – 125 787 – 136 702 – 136 702 – 136 702 – 136 702
             
16.3 taken 109 – 5 916 – 5 415 – 5 415 – 5 415 – 5 415
a. Loon- en prijsbijstelling 2009 109          
b. Conversie begrotingsstructuur (naar 23.3)   – 4 116 – 3 615 – 3 615 – 3 615 – 3 615
c. Conversie begrotingsstructuur (naar 25.1)   – 1 800 – 1 800 – 1 800 – 1 800 – 1 800
             
16.4 kwaliteit 456 – 32 370 – 31 963 – 32 059 – 32 066 – 32 066
a. Loon- en prijsbijstelling 2009 616          
b. waakvlamovereenkomst (naar VROM) – 160          
c. Conversie begrotingsstructuur (naar 23.3)   – 32 370 – 31 963 – 32 059 – 32 066 – 32 066
Stand ontwerpbegroting 2010 173 527 0 0 0 0 0
16.1 apparaat 621 0 0 0 0 0
16.2 bestuurlijke organisatie 132 733 0 0 0 0 0
16.3 taken 8 191 0 0 0 0 0
16.4 kwaliteit 31 982 0 0 0 0 0

Toelichting

16.1 Apparaat (naar artikel 2.1.& 4.1)

Herschikking van de apparaatskosten vanwege een reorganisatie als gevolg van Programma Vernieuwing Rijksdienst.

Loon- en prijsbijstelling 2009

Zie toelichting bij artikel 41.

Conversie begrotingsstructuur

Zie toelichting bij artikel 41.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel (x € 1 000)
16. Brandweer en GHOR 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand ontwerpbegroting 2009 250 250 250 250 0 0
Mutatie 1e suppletore 2009 0 0 0 0 0 0
             
Nieuwe mutaties 0 – 250 – 250 – 250 0 0
a. Conversie begrotingsstructuur (naar 16)   – 250 – 250 – 250 0 0
Stand ontwerpbegroting 2010 250 0 0 0 0 0

BESTUUR EN DEMOCRATIE

7.7 Grondwet en democratie (artikel 1)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
1. Grondwet en democratie 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand ontwerpbegroting 2009 12 282 12 561 12 301 8 958 9 463  
1.1 Apparaat 4 353 3 996 3 656 3 450 3 455 3 455
1.2 Programma 5 887 6 573 6 653 3 716 4 016 5 716
1.3 Kiesraad 2 042 1 992 1 992 1 792 1 992 1 992
             
Mutatie NvW en amendementen 493 – 9 – 12 – 12 – 12 – 12
1.2 Programma 500          
1.3 Kiesraad – 7 – 9 – 12 – 12 – 12 – 12
             
Mutatie 1e suppletore 2009 1 237 267 400 500 500 0
1.1 Apparaat 257          
1.2 Programma 980 267 400 500 500 0
1.3 Kiesraad 0 0 0 0 0 0
             
Nieuwe mutaties 2 565 – 12 819 – 12 689 – 9 446 – 9 951 – 11 151
1.1 Apparaat 170 – 3 996 – 3 656 – 3 450 – 3 455 – 3 455
a. Loon- en prijsbijstelling 2009 170          
b. Conversie begrotingsstructuur (naar 39.1)   – 3 996 – 3 656 – 3 450 – 3 455 – 3 455
             
1.2 Programma 1 377 – 6 840 – 7 053 – 4 216 – 4 516 – 5 716
a. Loon- en prijsbijstelling 2009 152          
b. Overheveling naar div. artikelen (van art. 11.9) 1 225          
c. Conversie begrotingsstructuur (naar 31.4)   – 420        
d. Conversie begrotingsstructuur (naar 31.1)   – 6 420 – 7 053 – 4 216 – 4 516 – 5 716
             
1.3 Kiesraad 1 018 – 1 983 – 1 980 – 1 780 – 1 980 – 1 980
a. Overheveling naar div. artikelen (van art. 11.9) 959          
b. Loon- en prijsbijstelling 2009 59          
c. Conversie begrotingsstructuur (naar 31.5)   – 1 983 – 1 980 – 1 780 – 1 980 – 1 980
Stand ontwerpbegroting 2010 16 577 0 0 0 0 0
1.1 Apparaat 4 780 0 0 0 0 0
1.2 Programma 8 744 0 0 0 0 0
1.3 Kiesraad 3 053 0 0 0 0 0

Toelichting

1.2 & 1.2 Overheveling diverse artikelen (van artikel 11.9)

Zie toelichting bij artikel 11.

Loon- en prijsbijstelling 2009

Zie toelichting bij artikel 41.

Conversie begrotingsstructuur

Zie toelichting bij artikel 41.

7.8 Functioneren Openbaar Bestuur (artikel 6)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
6. Functioneren openbaar bestuur 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand ontwerpbegroting 2009 42 177 40 549 39 967 39 861 40 279 42 811
6.1 apparaat 10 046 9 662 8 886 8 877 8 880 8 880
6.2 inrichting en werking openbaar bestuur 6 516 5 875 6 277 6 630 7 045 9 577
6.3 rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid politieke ambtsdragers 10 133 10 134 10 132 9 682 9 682 9 682
6.4 faciliteren politieke partijen 15 482 14 878 14 672 14 672 14 672 14 672
             
Mutaties NvW en amendementen – 614 – 118 – 121 – 121 – 121 – 121
6.2 inrichting en werking openbaar bestuur – 911 – 15 – 18 – 18 – 18 – 18
6.4 faciliteren politieke partijen 297 – 103 – 103 – 103 – 103 – 103
             
Mutatie 1e suppletore 2009 1 110 – 119 – 119 – 119 – 119 – 119
6.1 apparaat – 79 – 79 – 79 – 79 – 79 – 79
6.2 inrichting en werking openbaar bestuur 729 0 0 0 0  
6.3 rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid politieke ambtsdragers – 40 – 40 – 40 – 40 – 40 – 40
6.4 faciliteren politieke partijen 500 0 0 0 0  
             
Nieuwe mutaties 2 963 – 40 312 – 39 727 – 39 621 – 40 039 – 42 571
6.1 apparaat 1 560 – 9 583 – 8 807 – 8 798 – 8 801 – 8 801
a. Loon- en prijsbijstelling 2009 821          
b. Internationale detachering (van art. 12.1) 120          
c. Detachering 600          
d. Sociaal flankerend beleid (van art. 12.1) 19          
e. Conversie begrotingsstructuur (naar 31.25)   – 9 583 – 8 807 – 8 798 – 8 801 – 8 801
             
6.2 inrichting en werking openbaar bestuur 1 043 – 5 860 – 6 259 – 6 612 – 7 027 – 9 559
a. Loon- en prijsbijstelling 2009 543          
b. Overheveling naar div. artikelen (van art. 11.9) 300          
c. Extra ontvangsten NICIS-EUKN 200          
d. Indexatie WOZ-kosten waterschappen (desaldering) 788          
e. indexatie WOZ-kosten waterschappen (naar GF) – 788          
f. Conversie begrotingsstructuur (naar 31.1)   – 5 860 – 6 259 – 6 612 – 7 027 – 9 559
             
6.3 rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid politieke ambtsdragers 0 – 10 094 – 10 092 – 9 642 – 9 642 – 9 642
a. Conversie begrotingsstructuur (naar 35.2)   – 10 094 – 10 092 – 9 642 – 9 642 – 9 642
             
6.4 faciliteren politieke partijen 360 – 14 775 – 14 569 – 14 569 – 14 569 – 14 569
a. Loon- en prijsbijstelling 2009 360          
b. Conversie begrotingsstructuur (naar 31.2)   – 14 775 – 14 569 – 14 569 – 14 569 – 14 569
Stand ontwerpbegroting 2010 45 636 0 0 0 0 0
6.1 apparaat 11 527 0 0 0 0 0
6.2 inrichting en werking openbaar bestuur 7 377 0 0 0 0 0
6.3 rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid politieke ambtsdragers 10 093 0 0 0 0 0
6.4 faciliteren politieke partijen 16 639 0 0 0 0 0

Toelichting

6.2 Overheveling diverse artikelen (van artikel 11.9)

Zie toelichting bij artikel 11.

Loon- en prijsbijstelling 2009

Zie toelichting bij artikel 41.

Conversie begrotingsstructuur

Zie toelichting bij artikel 41.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel (x € 1 000)
6. Functioneren openbaar bestuur 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand ontwerpbegroting 2009 193 777 193 777 193 777 22 477 22 477 22 477
Mutatie 1e suppletore 2009 25 0 0 0 0 0
             
Nieuwe mutaties 1 588 – 193 777 – 193 777 – 22 477 – 22 477 – 22 477
a. Detachering 600          
b. Indexatie WOZ waterschappen 788          
c. Extra ontvangsten NICIS-EUKN 200          
d. Conversie begrotingsstructuur (naar 31)   – 193 777 – 193 777 – 22 477 – 22 477 – 22 477
Stand ontwerpbegroting 2010 195 390 0 0 0 0 0

PUBLIEKE DIENSTVERLENING EN OPENBARE SECTOR

7.9 Innovatie en Informatiebeleid Openbare Sector (artikel 7)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
7. Innovatie en informatiebeleid openbare sector 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand ontwerpbegroting 2009 123 807 108 137 101 812 98 971 98 506 98 506
7.1 apparaat 4 455 4 290 3 961 2 661 2 661 2 661
7.2 verbeteren ICT-voorzieningen 34 366 25 079 19 324 18 930 18 935 18 935
7.3 instandhouden en optimaliseren ICT-voorzieningen 51 872 51 695 53 362 53 341 53 349 53 349
7.4 reisdocumenten en GBAstelsel 33 114 27 073 25 165 24 039 23 561 23 561
             
Mutaties NvW en amendementen – 21 – 28 – 35 – 35 – 35 – 35
7.2 verbeteren ICT-voorzieningen – 21 – 28 – 35 – 35 – 35 – 35
             
Mutatie 1e suppletore 2009 25 815 18 863 13 077 1 485 – 24 118 882
7.1 apparaat 0 0 0 0 0  
7.2 verbeteren ICT-voorzieningen – 6 554 5 300 5 300 0 0  
7.3 instandhouden en optimaliseren ICT-voorzieningen 3 104 113 127 135 132 132  
7.4 reisdocumenten en GBAstelsel 29 265 13 450 7 650 1 350 – 24 250 750
             
Nieuwe mutaties 3 314 – 126 972 – 114 854 – 100 421 – 74 353 – 99 353
7.1 apparaat 679 – 4 290 – 3 961 – 2 661 – 2 661 – 2 661
a. Loon- en prijsbijstelling 2009 679          
b. Conversie begrotingsstructuur (naar 33.25)   – 4 290 – 3 961 – 2 661 – 2 661 – 2 661
             
7.2 verbeteren ICT-voorzieningen 1 627 – 30 351 – 24 589 – 18 895 – 18 900 – 18 900
a. Loon- en prijsbijstelling 2009 597          
b. Convenant Kamer van koophandel (naar Financiën) – 250          
c. Begrijpelijke formulieren BZK (naar art. 12.1) – 40          
d. Actal (naar Financiën) – 106          
e. Alliantie vitaal bestuur (van EZ) 80          
f. Versnelling programma aministratieve lasten 1 346          
g. Conversie begrotingsstructuur (naar 33.2)   – 30 351 – 24 589 – 18 895 – 18 900 – 18 900
             
7.3 instandhouden en optimaliseren ICT-voorzieningen 432 – 51 808 – 53 489 – 53 476 – 53 481 – 53 481
a. Loon- en prijsbijstelling 2009 1 032          
b. DRI/Uitstel wet Electronische bekendmaking (naar GF/PF) – 300          
c. Publicaties (naar Justitie) – 300          
d. Conversie begrotingsstructuur (naar33.3)   – 51 808 – 53 489 – 53 476 – 53 481 – 53 481
             
7.4 reisdocumenten en GBAstelsel 576 – 40 523 – 32 815 – 25 389 689 – 24 311
a. Loon- en prijsbijstelling 2009 576          
b. Conversie begrotingsstructuur (naar 31.3)   – 40 523 – 32 815 – 25 389 689 – 24 311
Stand ontwerpbegroting 2010 152 915 0 0 0 0 0
7.1 apparaat 5 134 0 0 0 0 0
7.2 verbeteren ICT-voorzieningen 29 418 0 0 0 0 0
7.3 instandhouden en optimaliseren ICT-voorzieningen 55 408 0 0 0 0 0
7.4 reisdocumenten en GBAstelsel 62 955 0 0 0 0 0

Toelichting

7.2 Versnelling Programma Administratieve Lastenverlichting

Zie de toelichting bij artikel 33.

Loon- en prijsbijstelling 2009

Zie toelichting bij artikel 41.

Conversie begrotingsstructuur

Zie toelichting bij artikel 41.

7.10 Arbeidszaken overheid (artikel 10)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
10. Arbeidszaken overheid 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand ontwerpbegroting 2009 87 409 51 230 49 492 47 040 47 058 47 058
10.1 apparaat 5 119 4 821 3 731 3 706 3 706 3 706
10.5 uitkeringsregelingen 67 579 33 008 33 008 33 008 33 008 33 008
10.7 vergroten aantrekkelijkheid van de overheid als werkgever 8 580 8 491 8 416 6 016 6 016 6 016
10.8 verbeteren kwaliteit dienstverlening 6 131 4 910 4 337 4 310 4 328 4 328
10.9 verbeteren kwaliteit bedrijfsvoering 0 0 0 0 0  
             
Mutaties NvW en amendementen – 51 – 55 – 59 – 59 – 59 – 59
10.7 vergroten aantrekkelijkheid van de overheid als werkgever – 51 – 55 – 59 – 59 – 59 – 59
             
Mutatie 1e suppletore 2009 1 552 – 1 653 – 1 667 – 1 642 – 1 651 – 1 651
10.1 apparaat 852 847 833 858 849 849
10.5 uitkeringsregelingen – 2 500 – 2 500 – 2 500 – 2 500 – 2 500 – 2 500
10.7 vergroten aantrekkelijkheid van de overheid als werkgever 300 0 0 0 0 0
10.8 verbeteren kwaliteit dienstverlening 2 900 0 0 0 0 0
10.9 verbeteren kwaliteit bedrijfsvoering 0 0 0 0 0 0
             
Nieuwe mutaties 2 584 – 49 522 – 47 766 – 45 339 – 45 348 – 45 348
10.1 apparaat 387 – 5 668 – 4 564 – 4 564 – 4 555 – 4 555
a. Loon- en prijsbijstelling 2009 368          
b. Pensioendossier (naar Justitie) 19          
c. Conversie begrotingsstructuur (naar35.25)   – 5 668 – 4 564 – 4 564 – 4 555 – 4 555
             
10.5 uitkeringsregelingen 908 – 30 508 – 30 508 – 30 508 – 30 508 – 30 508
a. Loon- en prijsbijstelling 2009 908          
b. Conversie begrotingsstructuur (naar 35.3)   – 30 508 – 30 508 – 30 508 – 30 508 – 30 508
             
10.7 vergroten aantrekkelijkheid van de overheid als werkgever 1 183 – 8 436 – 8 357 – 5 957 – 5 957 – 5 957
a. Loon- en prijsbijstelling 2009 183          
b. Overheveling naar div. artikelen (van art. 11.9) 1 000          
c. Conversie begrotingsstructuur (naar 35.1)   – 8 436 – 8 357 – 5 957 – 5 957 – 5 957
             
10.8 verbeteren kwaliteit dienstverlening 106 – 4 910 – 4 337 – 4 310 – 4 328 – 4 328
a. Loon- en prijsbijstelling 2009 106          
b. Conversie begrotingsstructuur (naar 35.1)   – 4 910 – 4 337 – 4 310 – 4 328 – 4 328
             
10.9 verbeteren kwaliteit bedrijfsvoering 0          
Stand ontwerpbegroting 2010 91 494 0 0 0 0 0
10.1 apparaat 6 358 0 0 0 0 0
10.5 uitkeringsregelingen 65 987 0 0 0 0 0
10.7 vergroten aantrekkelijkheid van de overheid als werkgever 10 012 0 0 0 0 0
10.8 verbeteren kwaliteit dienstverlening 9 137 0 0 0 0 0
10.9 verbeteren kwaliteit bedrijfsvoering 0 0 0 0 0 0

Toelichting

10.7 Overheveling diverse artikelen (van artikel 11.9)

Zie toelichting bij artikel 11.

Loon- en prijsbijstelling 2009

Zie toelichting bij artikel 41.

Conversie begrotingsstructuur

Zie toelichting bij artikel 41.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel (x € 1 000)
10. Arbeidszaken overheid 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand ontwerpbegroting 2009 820 820 820 820 820 820
Mutatie 1e suppletore 2009 0 0 0 0 0 0
             
Nieuwe mutaties 0 – 820 – 820 – 820 – 820 – 820
a Conversie begrotingsstructuur (naar 35)   – 820 – 820 – 820 – 820 – 820
Stand ontwerpbegroting 2010 820 0 0 0 0 0

7.11 Kwaliteit Rijksdienst (artikel 11)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
11. Kwaliteit Rijksdienst 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand ontwerpbegroting 2009 66 154 64 375 62 442 56 680 56 248 56 248
11.1 apparaat 16 101 15 285 14 056 14 026 13 770 13 770
11.2 professioneel topmanagement 17 099 17 077 16 345 15 135 14 962 14 962
11.6 goed functionerend personeel 13 280 12 771 12 940 11 910 11 910 11 910
11.7 goede functionerende organisatie 6 170 5 803 5 803 2 303 2 303 2 303
11.8 goede functionerende organisatie voorziening en HRM-functie 0 0 0 0 0 0
11.9 kwaliteit informatievoorzieningRijk 11 657 11 592 11 451 11 459 11 456 11 456
11.10 bevorderen kwaliteit HRM-functie 339 339 339 339 339 339
11.11 inkoop, facilitaire zaken en huisvestingsbeleid Rijk 1 508 1 508 1 508 1 508 1 508 1 508
             
Mutaties NvW en amendementen – 166 – 220 – 275 – 275 – 275 – 275
11.1 apparaat – 14 – 19 – 23 – 23 – 23 – 23
11.6 goed functionerend personeel – 17 – 23 – 29 – 29 – 29 – 29
11.7 goede functionerende organisatie – 110 – 145 – 182 – 182 – 182 – 182
11.9 kwaliteit informatievoorzieningRijk – 1 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2
11.10 bevorderen kwaliteit HRM-functie – 24 – 31 – 39 – 39 – 39 – 39
             
Mutatie 1e suppletore 2009 68 328 35 728 20 993 2 088 2 300 2 300
11.1 apparaat – 1 969 – 870 – 856 – 881 – 872 – 872
11.2 professioneel topmanagement 2 393 593 793 993 1 193 1 193
11.6 goed functionerend personeel 1 120 0 0 0 0 0
11.7 goede functionerende organisatie 13 781 8 257 3 422 0 0 0
11.8 goede functionerende organisatie voorziening en HRM-functie 0 0 0 0 0 0
11.9 kwaliteit informatievoorzieningRijk 48 100 25 637 15 523 – 135 – 132 – 132
11.10 bevorderen kwaliteit HRM-functie 0 0 0 0 0 0
11.11 inkoop, facilitaire zaken en huisvestingsbeleid Rijk 4 903 2 111 2 111 2 111 2 111 2 111
             
Nieuwe mutaties – 7 159 – 96 264 – 79 541 – 54 874 – 54 654 – 54 654
11.1 apparaat 1 614 – 14 396 – 13 177 – 13 122 – 12 875 – 12 875
a. Loon- en prijsbijstelling 2009 700          
b. Innovatieve impulsen vernieuwing rijksdienst (van art. 12.1) 800          
c. Sociaal flankerend beleid (van art. 12.1) 114          
d. Conversie begrotingsstructuur (naar 37.2)   – 1 068 – 970 – 965 – 967 – 967
e. Conversie begrotingsstructuur (naar 37.25   – 13 328 – 12 207 – 12 157 – 11 908 – 11 908
             
11.2 professioneel topmanagement 774 – 17 670 – 17 138 – 16 128 – 16 155 – 16 155
a. Loon- en prijsbijstelling 2009 574          
b. Lidmaatschapgeld verzilvering (van VROM; EZ) 200          
c. Conversie begrotingsstructuur (naar 37.1)   – 17 670 – 17 138 – 16 128 – 16 155 – 16 155
             
11.6 goed functionerend personeel 231 – 12 748 – 12 911 – 11 881 – 11 881 – 11 881
a. Loon- en prijsbijstelling 2009 231          
b. Conversie begrotingsstructuur (naar 37.2)   – 12 748 – 12 911 – 11 881 – 11 881 – 11 881
             
11.7 goede functionerende organisatie 1 961 – 13 915 – 9 043 – 2 121 – 2 121 – 2 121
a. Loon- en prijsbijstelling 2009 107          
b. Overheveling naar div. artikelen (van art. 11.9) 2 280          
c. Bijdrage inspectieraad (van VROM) 174          
d. Casusadoptie (naar OCW) – 600          
e. Conversie begrotingsstructuur (naar 37.2)   – 12 095 – 7 260 – 338 – 338 – 338
f. Conversie begrotingsstructuur (naar 37.3)   – 1 820 – 1 783 – 1 783 – 1 783 – 1 783
             
11.9 kwaliteit informatievoorzieningRijk – 11 748 – 37 227 – 26 972 – 11 322 – 11 322 – 11 322
a. Loon- en prijsbijstelling 2009 209          
b. Bijdrage ICBR 2009(van art. 12.1) 547          
c. Digitale infohuishouding vernieuwing rijksdienst (van art. 12.1) 200          
d. Overheveling div. artikelen – 12 264          
e. CIO functie (naar OCW; VROM; V&W; SZW) – 600          
f. Wegwerken archiefachterstanden (van V&W; VWS) 160          
g. Conversie begrotingsstructuur (naar 37.3)   – 37 227 – 26 972 – 11 322 – 11 322 – 11 322
             
11.10 bevorderen kwaliteit HRM-functie 9 – 308 – 300 – 300 – 300 – 300
a. Loon- en prijsbijstelling 2009 9          
b. Conversie begrotingsstructuur (naar 37.2)   – 308 – 300 – 300 – 300 – 300
             
11.11 Inkoop, facilitaire zaken en huisvestingsbeleid Rijk 963 – 3 619 – 3 619 – 3 619 – 3 619 – 3 619
a. Loon- en prijsbijstelling 2009 46          
b. Overheveling naar div. artikelen (van art. 11.9) 620          
c. Bijdrage ICBR 2009(van art. 12.1) 150          
d. Domein facilitair (van EZ) 147          
e. Conversie begrotingsstructuur (naar 37.4)   – 1 619 – 1 719 – 1 719 – 1 719 – 1 719
f. Conversie begrotingsstructuur (naar 37.25)   – 2000 – 1 900 – 1 900 – 1 900 – 1 900
Stand ontwerpbegroting 2010 128 120 0 0 0 0 0
11.1 apparaat 15 732 0 0 0 0 0
11.2 professioneel topmanagement 20 266 0 0 0 0 0
11.6 goed functionerend personeel 14 614 0 0 0 0 0
11.7 goede functionerende organisatie 21 802 0 0 0 0 0
11.9 kwaliteit informatievoorzieningRijk 48 008 0 0 0 0 0
11.10 bevorderen kwaliteit HRM-functie 324 0 0 0 0 0
11.11 inkoop, facilitaire zaken en huisvestingsbeleid Rijk 7 374 0 0 0 0 0

Toelichting

11.7 & 11.9 Overheveling diverse artikelen (naar diverse artikelen)

Om tijdig met de uitvoering van verschillende projecten voor Programma Vernieuwing Rijksdienst te kunnen starten, zijn de uitgaven voor 2008 en voor 2009 voor verschillende projecten ten behoeve van de kwaliteit van de informatievoorziening van het rijk over de jaren, en over de verschillende artikelen, heen getemporiseerd.

Loon- en prijsbijstelling 2009

Zie toelichting bij artikel 41.

Conversie begrotingsstructuur

Zie toelichting bij artikel 41.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel (x € 1 000)
11. Kwaliteit Rijksdienst 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand ontwerpbegroting 2009 267 267 634 634 0 0
Mutatie 1e suppletore 2009 3 306 0 0 0 0 0
             
Nieuwe mutaties 0 – 267 – 634 – 634 0 0
a. Conversie begrotingsstructuur (naar 37)   – 267 – 634 – 634    
Stand ontwerpbegroting 2010 3 573 0 0 0 0 0

NIET-BELEIDSARTIKELEN

7.12 algemeen (artikel 12)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
12. Algemeen 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand ontwerpbegroting 2009 95 554 96 331 103 217 108 523 92 277 92 277
12.1 apparaat 77 348 78 125 85 010 90 316 74 070 74 070
12.2 bijdrage functionele kosten Koninklijk Huis 11 098 11 098 11 099 11 099 11 099 11 099
12.3 verzameluitkering 0 0 0 0 0 0
12.4 Centrale kennisfunctie 7 108 7 108 7 108 7 108 7 108 7 108
             
Mutaties NvW en amendementen – 461 – 610 – 761 – 761 – 761 – 761
12.1 apparaat – 461 – 610 – 761 – 761 – 761 – 761
             
Mutatie 1e suppletore 2009 24 791 8 835 7 202 5 032 5 032 447
12.1 Apparaat 24 451 8 665 7 032 5 032 5 032 447
12.2 bijdrage functionele kosten Koninklijk Huis 0 0 0 0 0 0
12.3 Verzameluitkering 0 0 0 0 0 0
12.4 Centrale kennisfunctie 340 170 170 0 0 0
             
Nieuwe mutaties 2 964 – 104 556 – 109 658 – 112 794 – 96 548 – 91 963
12.1 apparaat 2 411 – 86 180 – 91 281 – 94 587 – 78 341 – 73 756
a. Loon- en prijsbijstelling 2009 2 284          
b. Internationale detachering (naar art. 5.1; art.6.1; art.15.1) – 260          
c. Innovatieve impulsen vernieuwing rijksdienst (naar art. 11.1) – 800          
d. Rijkstrainees (van art. 12.4; 15.3; 16/2) 15          
e. Bijdrage ICBR 2009 (naar art. 11.9/11.11) – 697          
f. Begrijpelijke formulieren BZK (van art. 7.2) 40          
g. Digitale infohuishouding vernieuwing rijksdienst (naar art. 11.9) – 200          
h. Sociaal flankerend beleid(naar art. 6.1/11.1/14.1/16.1) – 298          
i. Overheveling naar div. artikelen (van art. 11.9) 2 600          
j. Contract Kluwer (naar Financiën) – 89          
k. Media analyses (van art. 15.4) 56          
l. Rijksbreed crisiscentrum (naar art. 15.4) – 240          
m. Conversie begrotingsstructuur (naar 39.1)   – 81 095 – 86 196 – 89 502 – 73 256 – 73 756
m. Conversie begrotingsstructuur (naar 39.6)   – 5 085 – 5 085 – 5 085 – 5 085 0
             
12.2 bijdrage functionele kosten Koninklijk Huis 435 – 11 098 – 11 099 – 11 099 – 11 099 – 11 099
a. Loon- en prijsbijstelling 2009 435          
b. Conversie begrotingsstructuur (naar 39.1)   – 11 098 – 11 099 – 11 099 – 11 099 – 11 099
             
12.3 Verzameluitkering 0          
             
12.4 Centrale kennisfunctie 118 – 7 278 – 7 278 – 7 108 – 7 108 – 7 108
a. Loon- en prijsbijstelling 2009 123          
b. Studiereis rijkstrainees (naar art. 12.4) – 5          
c. Conversie begrotingsstructuur (naar 39.5)   – 7 278 – 7 278 – 7 108 – 7 108 – 7 108
Stand ontwerpbegroting 2010 122 848 0 0 0 0 0
12.1 apparaat 103 749 0 0 0 0 0
12.2 bijdrage functionele kosten Koninklijk Huis 11 533 0 0 0 0 0
12.3 verzameluitkering 0 0 0 0 0 0
12.4 Centrale kennisfunctie 7 566 0 0 0 0 0

Toelichting

12.1 Overheveling diverse artikelen (van artikel 11.9)

Zie toelichting bij artikel 11.

Loon- en prijsbijstelling 2009

Zie toelichting bij artikel 41.

Conversie begrotingsstructuur

Zie toelichting bij artikel 41.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel (x € 1 000)
12. Algemeen 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand ontwerpbegroting 2009 0 0 0 0 0 0
Mutatie 1e suppletore 2009 13 238 0 0 0 0 0
             
Nieuwe mutaties 0 0 0 0 0 0
Stand ontwerpbegroting 2010 13 238 0 0 0 0 0

7.13 Nominaal en onvoorzien (artikel 13)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
13. Nominaal en onvoorzien 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand ontwerpbegroting 2009 – 1 015 – 22 599 – 33 270 – 33 270 – 33 270 – 33 270
13.1 loonbijstelling 0 0 0 0 0 0
13.2 prijsbijstelling 0 0 0 0 0 0
13.3 onvoorzien – 1 015 – 22 599 – 33 270 – 33 270 – 33 270 – 33 270
             
Mutatie 1e suppletore 2009 224 195 221 430 221 544 221 790 221 564 221 393
13.1 loonbijstelling 195 808 193 441 193 383 193 744 193 752 193 573
13.2 prijsbijstelling 28 387 27 989 28 161 28 046 27 812 27 820
13.3 onvoorzien 0          
             
Nieuwe mutaties – 224 187 – 198 831 – 188 274 – 188 520 – 188 294 – 188 123
13.1 loonbijstelling – 195 808 – 193 441 – 193 383 – 193 744 – 193 752 – 193 573
a. Verdeling loonbijstelling 2009 – 195 808          
b. Conversie begrotingsstructuur (naar 41.1)   – 193 441 – 193 383 – 193 744 – 193 752 – 193 573
             
13.2 prijsbijstelling – 28 387 – 27 989 – 28 161 – 28 046 – 27 812 – 27 820
a. Verdeling prijsbijstelling 2009 – 28 387          
b. Conversie begrotingsstructuur (naar 41.2)   – 27 989 – 28 161 – 28 046 – 27 812 – 27 820
             
13.3 onvoorzien 8 22 599 33 270 33 270 33 270 33 270
a. Loon- en prijsbijstelling 2009 8          
b. Conversie begrotingsstructuur (naar 41.3)   22 599 33 270 33 270 33 270 33 270
Stand ontwerpbegroting 2010 – 1 007 0 0 0 0 0
13.1 loonbijstelling 0 0 0 0 0 0
13.2 prijsbijstelling 0 0 0 0 0 0
13.3 onvoorzien – 1 007 0 0 0 0 0

Toelichting

Loon- en prijsbijstelling 2009

Zie toelichting bij artikel 41.

Conversie begrotingsstructuur

Zie toelichting bij artikel 41.

7.14 VUT-fonds (artikel 17)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
17. VUT-fonds 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand ontwerpbegroting 2009 900 000 0 0 0 0 0
Mutatie 1e suppletore 2009 0 0 0 0 0 0
             
Nieuwe mutaties – 900 000 0 0 0 0 0
a. VUT-fonds – 900 000          
Stand ontwerpbegroting 2010 0 0 0 0 0 0

Toelichting

17.1 VUT-fonds (uitgaven en ontvangsten)

De uitgaven- en ontvangstenramingen voor 2009 van het VUT-fonds worden voor de nieuwe overeenkomst tussen de Staat en het VUT-fonds aangepast (zie ook de toelichting bij artikel 43.). Eerder was voor 2009 nog voorzien dat het VUT-fonds € 900 miljoen in dat jaar zou lenen. Het fonds maakt daar in 2009 geen gebruik meer van. De uitgavenraming wordt hiervoor neerwaarts bijgesteld. Daar bovenop lost het VUT-fonds een eerder opgenomen deel van de lening (ad € 500 miljoen) al in 2009 af. Hiervoor is de ontvangstenraming aangepast (inclusief ontvangsten rente en aflossing).

Opbouw ontvangsten beleidsartikel (x € 1 000)
17. VUT-fonds 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand ontwerpbegroting 2009 38 240 72 022 71 434 71 434 71 630 0
Mutatie 1e suppletore 2009 – 2 546 0 0 0 0 0
             
Nieuwe mutaties 509 880 – 72 022 – 71 434 – 71 434 – 71 630 0
a. VUT-fonds terugbetaling 500 000          
b. VUT-fonds rente 9 880          
c. Conversie begrotingsstructuur (naar 17)   – 72 022 – 71 434 – 71 434 – 71 630 0
Stand ontwerpbegroting 2010 545 574 0 0 0 0 0

Artikelindeling begroting 2010

VEILIGHEID

7.15 Nationaal crisis- en veiligheidsbeleid (artikel 21)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
21. Nationaal crisis- en veiligheidsbeleid 2010 2011 2012 2013 2014
Nieuwe mutaties 37 027 35 977 35 931 35 920 35 920
21.25 Apparaat 7 867 6 866 6 820 6 835 6 835
a. Conversie begrotingsstructuur (van 15.1) 7 553 6 591 6 547 6 562 6 562
b. Loon- en prijsbijstelling 2009 314 275 273 273 273
           
21.1 Nationaal Veiligheidsbeleid 10 076 10 033 10 033 10 015 10 015
a. Conversie begrotingsstructuur (van 15.2) 3 459 3 424 3 424 3 424 3 424
b. Conversie begrotingsstructuur (van 15.3) 6 347 6 347 6 347 6 347 6 347
c. Loon- en prijsbijstelling 2009 270 270 270 270 270
d. Versobering bedrijfsvoering en arbeidsproductiviteit korting   – 8 – 8 – 26 – 26
           
21.2 Nationaal CrisisCentrum 8 348 8 342 8 342 8 334 8 334
a. Conversie begrotingsstructuur (van 15.4) 6 360 6 358 6 358 6 358 6 358
b. Conversie begrotingsstructuur (van 15.5) 1 818 1 818 1 818 1 818 1 818
c. Loon- en prijsbijstelling 2009 170 170 170 170 170
d. Versobering bedrijfsvoering en arbeidsproductiviteit korting   – 4 – 4 – 12 – 12
           
21.3 Onderzoekraad voor veiligheid 10 736 10 736 10 736 10 736 10 736
a. Conversie begrotingsstructuur (van 14.2) 10 381 10 381 10 381 10 381 10 381
b. Loon- en prijsbijstelling 2009 355 355 355 355 355
Stand ontwerpbegroting 2010 37 027 35 977 35 931 35 920 35 920
21.25 Apparaat 7 867 6 866 6 820 6 835 6 835
21.1 Nationaal Veiligheidsbeleid 10 076 10 033 10 033 10 015 10 015
21.2 Nationaal CrisisCentrum 8 348 8 342 8 342 8 334 8 334
21.3 Onderzoekraad voor veiligheid 10 736 10 736 10 736 10 736 10 736

Toelichting

Loon- en prijsbijstelling 2009

Zie toelichting bij artikel 41.

Versobering Bedrijfsvoering Rijksdienst en Arbeidsproductiviteitskorting

Zie toelichting bij artikel 41.

Conversie begrotingsstructuur

Zie toelichting bij artikel 41.

7.16 Veiligheidsregio’s en Politie (Artikel 23)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
23. Veiligheidsregio’s en Politie 2010 2011 2012 2013 2014
Nieuwe mutaties 5 178 470 5 171 885 5 138 632 5 124 650 5 081 082
23.25 Apparaat 17 949 15 738 15 637 15 673 15 673
a. Conversie begrotingsstructuur (van 2.1) 10 852 9 421 9 358 9 380 9 380
b. Conversie begrotingsstructuur (van 4.1) 3 859 3 701 3 690 3 694 3 694
c. Conversie begrotingsstructuur (van 16.1) 2 679 2 138 2 114 2 123 2 123
d. Loon- en prijsbijstelling 2009 559 478 475 476 476
           
23.1 Bekostiging Politieregionaal/bovenregionaal 4 036 196 4 052 902 4 036 277 4 033 728 4 014 485
a. Conversie begrotingsstructuur (van 2.2) 3 721 504 3 742 380 3 773 693 3 784 107 3 794 544
b. Conversie begrotingsstructuur (van 2.3) 81 834 81 157 81 018 81 018 81 018
c. Conversie begrotingsstructuur (van 2.4) 10 811 11 588 5 868 5 868 5 743
d. Loon- en prijsbijstelling 2009 170 592 171 328 172 682 173 234 173 677
e. Exploitatie C2000 – 9 255 – 9 255 – 9 255 – 9 255 – 9 255
d. Terrorismebestrijding   – 4 200 – 4 200 – 4 200 – 4 200
e. Versobering bedrijfsvoering en arbeidsproductiviteit korting   – 552 – 3 985 – 7 400 – 7 398
f. Arbeidsvoorwaarden politie en bestel 68 400 41 300 1 300 – 8 800 – 38 800
g. Bijdrage Macroproblematiek – 18 790 – 29 944 – 29 944 – 29 944 – 29 944
h. Vermogensnormering Politie   40 000 40 000 40 000 40 000
i. Meerjarenraming asiel 2 500 500 500 500 500
j. Kwantiteit Politie (van Aanvullende Post) 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000
k. Bewaken en beveiligen (van Aanvullende Post) 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600
           
23.2 Bekostiging PolitieLandelijk 620 025 611 574 637 313 641 895 646 674
a. Conversie begrotingsstructuur (van 2.3) 496 511 496 444 494 952 499 882 504 721
b. Conversie begrotingsstructuur (van 2.5) 106 360 107 443 135 178 135 178 135 178
c. Conversie begrotingsstructuur (van 2.6) 453 453 453 453 453
d. Loon- en prijsbijstelling 2009 20 706 20 885 20 949 20 956 20 896
e. Exploitatie C2000 – 895 – 895 – 895 – 895 – 895
f. Terrorismebestrijding   – 7 800 – 7 800 – 7 800 – 7 800
g. Bijdrage Macroproblematiek – 3 110 – 4 956 – 4 956 – 4 956 – 4 956
h. Versobering bedrijfsvoering en arbeidsproductiviteit korting     – 568 – 923 – 923
           
23.3 Kwaliteit Politie en Veiligheidsregio’s 372 533 348 723 306 457 290 519 261 416
a. Conversie begrotingsstructuur (van 2.2) 23 200 23 200 23 200 23 200 23 200
b. Conversie begrotingsstructuur (van 2.3) 33 857 36 557 40 257 44 257 41 257
c. Conversie begrotingsstructuur (van 2.4) 52 087 51 687 27 575 27 575 27 700
d. Conversie begrotingsstructuur (van 2.5) 139 185 115 582 94 435 74 929 49 343
e. Conversie begrotingsstructuur (van 4.3) 66 532 66 532 66 532 66 532 66 532
f. Conversie begrotingsstructuur (van 4.6) 335 335 335 335 335
g. Conversie begrotingsstructuur (van 16.2) 9 789 8 789 8 789 8 789 8 789
h. Conversie begrotingsstructuur (van 16.3) 4 116 3 615 3 615 3 615 3 615
i. Conversie begrotingsstructuur (van 16.4) 32 370 31 963 32 059 32 066 32 066
j. Loon- en prijsbijstelling 2009 5 869 5 117 4 360 3 921 3 279
k. waakvlamovereenkomst (naar VROM) – 160        
l. Subsidie landelijk homonetwerk politie (van OCW) 53 46      
m. Georganiseerde criminaliteit (van Aanvullende Post) 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800
n. Cybercrime (van Aanvullende Post) 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
           
23.4 Bekostiging Veiligheidsregio’s 131 767 142 948 142 948 142 835 142 834
a. Conversie begrotingsstructuur (van 16.2) 125 787 136 702 136 702 136 702 136 702
b. Loon- en prijsbijstelling 2009 4 380 4 695 4 695 4 695 4 695
c. Versobering bedrijfsvoering en arbeidsproductiviteit korting   – 49 – 49 – 162 – 163
d. Veiligheidsregio’s (van Aanvullende Post) 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600
Stand ontwerpbegroting 2010 5 178 470 5 171 885 5 138 632 5 124 650 5 081 082
23.25 Apparaat 17 949 15 738 15 637 15 673 15 673
23.1 Bekostiging Politieregionaal/bovenregionaal 4 036 196 4 052 902 4 036 277 4 033 728 4 014 485
23.2 Bekostiging PolitieLandelijk 620 025 611 574 637 313 641 895 646 674
23.3 Kwaliteit Politie en Veiligheidsregio’s 372 533 348 723 306 457 290 519 261 416
23.4 Bekostiging Veiligheidsregio’s 131 767 142 948 142 948 142 835 142 834

Toelichting

23.1 & 23.2 Maatregelen politie (uitgaven en ontvangsten)

In hoofdlijnen kunnen de financiële gevolgen voor veiligheid/politie in drie categorieën worden ingedeeld:

1. uitvoeringsproblematiek welke hoofdzakelijk de problematiek betreft op het terrein van arbeidsvoorwaarden. Bij de CAO-politie is voor de periode 2008–2010 gerekend met een hogere raming van de contractloonstijging (CEP 2008) dan later bleek uit de ramingen van het CEP 2009. Daarnaast leidt het ABP-herstelplan tot een premieverhoging voor werkgevers;

2. ombuigingen ter dekking van de generale problematiek (macro-problematiek);

3. bezuinigingsvoorstellen ter dekking van de maatregelen tekortreductie 2011 van € 1,8 mld. Dit betreft de bijdrage van BZK in de maatregelen die het kabinet heeft getroffen in het Aanvullend Beleidsakkoord «Werken aan toekomst».

Ten tijde van het opstellen van deze begroting is het overleg met het Korpsbeheerdersberaad nog gaande over het geheel aan maatregelen. Zoals toegezegd in de Voorjaarsnota en in het Algemeen Overleg met de vaste kamercommissie voor BZK van 1 juli 2009 over de financiële positie van de politie wordt de Tweede Kamer nader geïnformeerd over de uitkomsten van dit overleg (zie ook brief Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 29 628, nr. 137).

Vooralsnog zijn in de BZK-begroting de volgende mutaties die samenhangen met de maatregelen voor de financiële gevolgen opgenomen:

4. In de Voorjaarsnota (Voorjaarsnota 2009, Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 965, nr.1) is al aangegeven dat naast de tijdelijke beperking van de instroom van aspiranten in de jaren 2010 t/m 2012 ook de normering van het eigen vermogen van de regiokorpsen in beeld was. De middelen die als gevolg hiervan vrijvallen (de komende tien jaren jaarlijks € 40 mln) zijn op de BZK-begroting opgenomen.

5. Tevens is een intertemporele compensatie opgenomen om de middelen uit de vermogensnormering in het juiste jaar beschikbaar te krijgen.

23.1 Kwantiteit Politie (van Aanvullende Post)

Dit is de overheveling van de middelen op de aanvullende post van Financiën (tranche 2010) naar de BZK-begroting voor kwantiteit politie (pijler 5: veiligheid, stabiliteit en respect). De middelen zijn via de politiecirculaire aan de regiokorpsen ter beschikking gesteld.

23.1 Bewaken en Beveiligen (van Aanvullende Post)

Dit is de overheveling van de middelen op de aanvullende post van Financiën (tranche 2010) naar de BZK-begroting voor bewaken en beveiligen (pijler 5: veiligheid, stabiliteit en respect). De middelen zijn reeds via de circulaire politie aan de regiokorpsen ter beschikking gesteld. Door inzet van deze middelen kan beter worden ingespeeld op de toenemende eisen rondom bewaken en beveiligen. Het gaat dan om lokale aangelegenheden zoals de bewaking van risicovolle objecten, de beveiliging van lokale bestuurders en (rijdend) toezicht op diplomatieke objecten en internationale organisaties.

23.1 Meerjarenraming Asiel

Vanwege een hogere asielinstroom is de raming van de uitgaven voor de asielgerelateerde taken van de politie aangepast.

23.1 & 23.2 Exploitatie C2000 (naar artikel 25.2)

De regiokorpsen en het KLPD dragen als gebruikers bij aan de exploitatiekosten van het C2000-netwerk. Door een nieuwe verdeelsleutel voor deze kosten stijgt het aandeel van regiokorpsen en van het KLPD.

23.3 Georganiseerde Criminaliteit (van Aanvullende Post)

Dit is de overheveling van de middelen op de aanvullende post van Financiën (tranche 2010) naar de BZK-begroting voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit (pijler 5: veiligheid, stabiliteit en respect). De Ministers van BZK en Justitie hebben hiervoor een versterkingsprogramma Georganiseerde Misdaad ingesteld.

23.3 Cybercrime (van Aanvullende Post)

Dit is de overheveling van de middelen op de aanvullende post van Financiën (tranche 2010) naar de BZK-begroting voor Cybercrime (pijler 5: veiligheid, stabiliteit en respect). Door politie, OM en de ministers van Justitie en BZK wordt een gezamenlijk meerjarenprogramma voor het tegengaan van Cybercrime uitgevoerd.

23.4 Veiligheidsregio’s (van Aanvullende Post)

Dit is de overheveling van de middelen op de aanvullende post van Financiën (tranche 2010) naar de BZK-begroting voor het oprichten van de veiligheidsregio’s (pijler 5: veiligheid, stabiliteit en respect).

Loon- en prijsbijstelling 2009

Zie toelichting bij artikel 41.

Conversie begrotingsstructuur

Zie toelichting bij artikel 41.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel (x € 1 000)
23. Veiligheidsregio’s en Politie   2010 2011 2012 2013 2014
Nieuwe mutaties   40 750 40 750 40 750 40 500 40 500
a. Conversie begrotingsstructuur   750 750 750 500 500
b. Vermogensnormering Politie     40 000 40 000 40 000 40 000
Stand ontwerpbegroting 2010   750 40 750 40 750 40 500 40 500

7.17 Veiligheid en bestuur (artikel 25)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
25 Veiligheid en Bestuur 2010 2011 2012 2013 2014
Nieuwe mutaties 58 358 63 402 90 249 80 253 80 252
25.25 Apparaat 4 598 3 763 3 732 3 744 3 744
a. Conversie begrotingsstructuur (van 4.1) 4 291 3 491 3 461 3 472 3 472
b. Loon- en prijsbijstelling 2009 307 272 271 272 272
           
25.1 Veiligheid en Bestuur 19 251 21 584 47 027 39 886 39 885
a. Conversie begrotingsstructuur (van 2.3) 6 135 8 200 7 740 700 700
b. Conversie begrotingsstructuur (van 2.4) 63 63 63 63 63
c. Conversie begrotingsstructuur (van 4.2) 41 829 42 022 36 086 36 086 36 086
d. Conversie begrotingsstructuur (van 16.3) 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800
e. Loon- en prijsbijstelling 2009 1 414 1 502 1 350 1 273 1 273
f. Van Montfrans (naar GF) – 31 990 – 31 990      
g. Versobering bedrijfsvoering en arbeidsproductiviteit korting   – 13 – 12 – 36 – 37
           
25.2 Veiligheid, informatie en technologie 34 509 38 055 39 490 36 623 36 623
a. Conversie begrotingsstructuur (van 4.2) 9 549 13 000 13 000 10 000 10 000
b. Conversie begrotingsstructuur (van 4.3) 13 613 13 737 14 422 14 622 14 622
c. Loon- en prijsbijstelling 2009 1 947 1 947 1 947 1 947 1 947
d. Exploitatie C2000 10 150 10 150 10 150 10 150 10 150
e. Versobering bedrijfsvoering en arbeidsproductiviteit korting   – 29 – 29 – 96 – 96
f. Programma veiligheid – 750 – 750      
Stand ontwerpbegroting 2010 58 358 63 402 90 249 80 253 80 252
25.25 Apparaat 4 598 3 763 3 732 3 744 3 744
25.1 Veiligheid en Bestuur 19 251 21 584 47 027 39 886 39 885
25.2 Veiligheid, informatie en technologie 34 509 38 055 39 490 36 623 36 623

Toelichting

25.1 Lokale aanpak overlast en verloedering (naar GF)

Voor de intensivering van de lokale aanpak van overlast en verloedering krijgen 40 gemeenten in 2010 en 2011 in totaal € 89 miljoen en € 64 miljoen extra (van WWI en van BZK). Het extra geld wordt als decentralisatie-uitkering aan de gemeenten uitgekeerd. Daartoe worden de betreffende middelen aan het Gemeentefonds toegevoegd.

25.2 Exploitatie C2000 (van artikel 23.1 & 23.2)

De regiokorpsen (artikel 23.1) en het KLPD (artikel 23.2) dragen als gebruikers bij in de exploitatiekosten van het C2000-netwerk.

Loon- en prijsbijstelling 2009

Zie toelichting bij artikel 41.

Versobering Bedrijfsvoering Rijksdienst en Arbeidsproductiviteitskorting

Zie toelichting bij artikel 41.

Conversie begrotingsstructuur

Zie toelichting bij artikel 41.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel (x € 1 000)
25 Veiligheid en Bestuur   2010 2011 2012 2013 2014
Nieuwe mutaties   445 0 0 0 0
a. Conversie begrotingsstructuur (van 4)   445        
Stand ontwerpbegroting 2010   445 0 0 0 0

7.18 Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (artikel 27)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
27 Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst 2010 2011 2012 2013 2014
Nieuwe mutaties 176 429 172 139 171 786 171 803 171 803
27.1 Apparaat 169 661 165 371 165 018 165 035 165 035
a. Conversie begrotingsstructuur (van 5.1) 161 529 161 697 161 355 161 371 161 371
b. Loon- en prijsbijstelling 2009 5 569 5 574 5 563 5 564 5 564
c. Internationale detachering (van art. 39.1) 80        
d. Ontvangsten UWV (desaldering) 500 500 500 500 500
e. Project CT-INFOBOX (desaldering) 383        
f. Versterken informatiepositie (van Aanvullende Post) 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600
g. Taakstelling terrorismebestrijding   – 4 000 – 4 000 – 4 000 – 4 000
           
27.2 Geheime uitgaven 6 768 6 768 6 768 6 768 6 768
a. Conversie begrotingsstructuur (van 5.2) 6 720 6 720 6 720 6 720 6 720
b. Loon- en prijsbijstelling 2009 48 48 48 48 48
Stand ontwerpbegroting 2010 176 429 172 139 171 786 171 803 171 803
27.1 Apparaat 169 661 165 371 165 018 165 035 165 035
27.2 Geheime uitgaven 6 768 6 768 6 768 6 768 6 768

Toelichting

27.1 Aanvullend Beleidspakket: Extensivering Terrorismebestrijding

Na de aanslagen in de VS, Spanje en Nederland hebben verscheidene intensiveringen ter verbetering van het de terrorismebestrijding plaatsgevonden. Door realisatie van grotere efficiency, het terugdringen van overlappingen en het verder verbeteren van de samenwerking kan hierop worden bespaard (zie ook artikel 23).

27.1 Versterken informatiepositie AIVD (van Aanvullende Post)

Om beter te kunnen anticiperen op technische en maatschappelijke ontwikkelingen is het behouden en verder verbeteren van de informatiepositie van de AIVD cruciaal. De modernisering van de informatiehuishouding vormt daarom een essentieel onderdeel voor de kwalitatieve groei van de dienst. In dit verband staat eveneens een goede informatievoorziening van de AIVD aan samenwerkings-partners (nationaal en internationaal), belangendragers en belanghebbenden centraal. De hiervoor op de Aanvullende Post van Financiën gereserveerde middelen worden nu naar de begroting BZK overgeheveld (tranche 2010).

Loon- en prijsbijstelling 2009

Zie toelichting bij artikel 41.

Conversie begrotingsstructuur

Zie toelichting bij artikel 41.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel (x € 1 000)
27 Algemene Inlichtingen en Veiligheid   2010 2011 2012 2013 2014
Nieuwe mutaties   974 591 591 591 591
a. Conversie begrotingsstructuur (van 5)   91 91 91 91 91
b. Ontvangsten UWV (desaldering)   500 500 500 500 500
c. Project CT-INFOBOX (desaldering)   383        
Stand ontwerpbegroting 2010   974 591 591 591 591

7.19 Inspectie OOV (artikel 29)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
29 IOOV 2010 2011 2012 2013 2014
Nieuwe mutaties 5 231 4 548 4 243 4 228 4 228
29.25 Apparaat 4 279 4 035 3 755 3 713 3 713
a. Conversie begrotingsstructuur (van 14.1) 4 279 4 042 3 806 3 806 3 806
b. Versobering bedrijfsvoering en arbeidsproductiviteitskorting   – 7 – 51 – 93 – 93
           
29.1 Toezicht, onderzoek en aanbevelingen 952 513 488 515 515
a. Conversie begrotingsstructuur (van 14.1) 262 158 152 159 159
b. Loon- en prijsbijstelling 2009 190 175 166 166 166
c. Huisvesting (van art. 39.1) 500 180 170 190 190
Stand ontwerpbegroting 2010 5 231 4 548 4 243 4 228 4 228
29.25 Apparaat 4 279 4 035 3 755 3 713 3 713
29.1 Toezicht, onderzoek en aanbevelingen 952 513 488 515 515

Toelichting

Loon- en prijsbijstelling 2009

Zie toelichting bij artikel 41.

Versobering Bedrijfsvoering Rijksdienst en Arbeidsproductiviteitskorting

Zie toelichting bij artikel 41.

Conversie begrotingsstructuur

Zie toelichting bij artikel 41.

BESTUUR EN DEMOCRATIE

7.20 Bestuur en democratie (artikel 31)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
31 Bestuur en Democratie 2010 2011 2012 2013 2014
Nieuwe mutaties 91 014 73 730 63 378 65 640 70 363
31.25 Apparaat 10 475 9 488 9 424 9 428 9 428
a. Conversie begrotingsstructuur (van 6.1) 9 583 8 807 8 798 8 801 8 801
b. Loon- en prijsbijstelling 2009 772 681 626 627 627
c. Internationale detachering 120        
           
31.1 Inrichting, werking en financiering openbaar bestuur 5 488 5 894 6 136 6 468 9 044
a. Conversie begrotingsstructuur (van 6.2) 5 860 6 259 6 612 7 027 9 559
b. Loon- en prijsbijstelling 2009 528 535 524 531 575
c. Indexatie WOZ-kosten (desaldering) 788 788 788 788 788
d. Indexatie WOZ-kosten (naar GF) – 788 – 788 – 788 – 788 – 788
e. Amendement Heijnen/Bilder (naar art. 31.2) – 900 – 900 – 900 – 900 – 900
f. Versobering bedrijfsvoering en arbeidsproductiviteit korting   – 100 – 190 – 190  
           
31.2 democratie en burgerschapsvorming 22 810 23 054 20 177 20 482 22 229
a. Conversie begrotingsstructuur (van 6.2)) 6 420 7 053 4 216 4 516 5 716
b. Conversie begrotingsstructuur (van 6.4) 14 775 14 569 14 569 14 569 14 569
c. Loon- en prijsbijstelling 2009 515 532 492 497 544
d. Amendement Heijnen/Bilder (van art. 31.1) 900 900 900 900 900
e. NICIS-EUKN (desaldering) 200        
f. Huis voor Democratie en Rechtstaat         500
           
31.3 Reisdocumenten en basisadministraties personen 49 094 33 252 25 807 27 220 27 620
a. Conversie begrotingsstructuur (van 7.4) 40 523 32 815 25 389 – 689 24 311
b. Loon- en prijsbijstelling 2009 471 437 418 409 409
c. Financiering MGBA/ORRA 8 100     27 500 2 900
           
31.4 Constitutionele Zaken (CZW) 430 0 0 0 0
a. Conversie begrotingsstructuur (van 1.2) 420 0 0 0 0
b. Loon- en prijsbijstelling 2009 10        
           
31.5 Kiesraad 2 717 2 042 1 834 2 042 2 042
a. Conversie begrotingsstructuur (van 1.3) 1 983 1 980 1 780 1 980 1 980
b. Loon- en prijsbijstelling 2009 62 62 54 62 62
c. Project ondersteuning software verkiezingen (van art. 39.1) 672        
Stand ontwerpbegroting 2010 91 014 73 730 63 378 65 640 70 363
31.25 Apparaat 10 475 9 488 9 424 9 428 9 428
31.1 Inrichting, werking en financiering openbaar bestuur 5 488 5 894 6 136 6 468 9 044
31.2 democratie en burgerschapsvorming 22 810 23 054 20 177 20 482 22 229
31.3 Reisdocumenten en basisadministraties personen 49 094 33 252 25 807 27 220 27 620
31.4 Constitutionele Zaken (CZW) 430 0 0 0 0
31.5 Kiesraad 2 717 2 042 1 834 2 042 2 042

Toelichting

31.3 Financiering mGBA / ORRA (uitgaven en ontvangsten)

Budgettaire verwerking van de bijdrage van BPR aan het financieringsarrangement (Tweede Kamer, 27 859, nr. 17) ten behoeve van de modernisering GBA.

Loon- en prijsbijstelling 2009

Zie toelichting bij artikel 41.

Versobering Bedrijfsvoering Rijksdienst en Arbeidsproductiviteitskorting

Zie toelichting bij artikel 41.

Conversie begrotingsstructuur

Zie toelichting bij artikel 41.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel (x € 1 000)
31 Bestuur en Democratie   2010 2011 2012 2013 2014
Nieuwe mutaties   202 865 194 565 23 265 50 765 26 165
a. Conversie begrotingsstructuur (van 6)   193 777 193 777 22 477 22 477 22 477
b. NICIS-EUKN (desaldering)   200        
c. Financiering MGBA/ORRA (desaldering)   8 100     27 500 2 900
d. Indexatie WOZ waterschappen   788 788 788 788 788
Stand ontwerpbegroting 2010   202 865 194 565 23 265 50 765 26 165

7.21 Dienstverlenende en innovatieve overheid (artikel 33)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
33 Dienstverlenende en innovatieve overheid 2010 2011 2012 2013 2014
Nieuwe mutaties 90 302 78 949 76 021 75 941 75 941
33.25 Apparaat 4 290 3 961 2 661 2 661 2 661
a. Conversie begrotingsstructuur (van 7.1) 4 290 3 961 2 661 2 661 2 661
           
33.1 Administratieve lasten 8 390 1 514 0 0 0
a. Conversie begrotingsstructuur (van 7.2) 5 700 5 700      
b. Versnelling programma administratieve lastenverlichting 2 796 – 4 142      
c. Actal (naar FIN) – 106 – 44      
           
33.2 Innovatieve dienstverlening en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen 25 087 19 225 19 124 19 039 19 039
a. Conversie begrotingsstructuur (van 7.2) 24 651 18 889 18 895 18 900 18 900
b. Loon- en prijsbijstelling 2009 436 336 329 329 329
c. Versobering bedrijfsvoering en arbeidsproductiviteitskorting     – 100 – 190 – 190
           
33.3 Beheer e-overheidsvoorzieningen 52 535 54 249 54 236 54 241 54 241
a. Conversie begrotingsstructuur (van 7.3) 51 808 53 489 53 476 53 481 53 481
b. Loon- en prijsbijstelling 2009 1 027 1 060 1 060 1 060 1 060
c. Publicaties (naar Justitie) – 300 – 300 – 300 – 300 – 300
Stand ontwerpbegroting 2010 90 302 78 949 76 021 75 941 75 941
33.25 Apparaat 4 290 3 961 2 661 2 661 2 661
33.1 Administratieve lasten 8 390 1 514      
33.2 Innovatieve dienstverlening en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen 25 087 19 225 19 124 19 039 19 039
33.3 Beheer e-overheidsvoorzieningen 52 535 54 249 54 236 54 241 54 241

Toelichting

33.1 Versnelling Programma Administratieve Lastenverlichting

Het Programma Administratieve Lastenverlichting wordt versneld. Hiertoe worden de activiteiten die voor 2011 waren voorzien, in 2009 en 2010 uitgevoerd. De daarvoor in 2011 gereserveerde middelen worden overgeheveld naar 2009 en 2010.

Loon- en prijsbijstelling 2009

Zie toelichting bij artikel 41.

Versobering Bedrijfsvoering Rijksdienst en Arbeidsproductiviteitskorting

Zie toelichting bij artikel 41.

Conversie begrotingsstructuur

Zie toelichting bij artikel 41.

7.22 Arbeidszaken overheid (artikel 35)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
35 Arbeidszaken overheid 2010 2011 2012 2013 2014
Nieuwe mutaties 60 838 59 069 56 042 55 962 55 962
35.25 Apparaat 5 668 4 564 4 564 4 555 4 555
a. Conversie begrotingsstructuur (van 10.1) 5 668 4 564 4 564 4 555 4 555
           
35.1 Overheid als werkgever 13 604 12 941 10 364 10 293 10 293
a. Conversie begrotingsstructuur (van 10.7) 8 436 8 357 5 957 5 957 5 957
b. Conversie begrotingsstructuur (van 10.8) 4 910 4 337 4 310 4 328 4 328
c. Loon- en prijsbijstelling 2009 258 247 197 198 198
d. Versobering bedrijfsvoering en arbeidsproductiviteit korting   – 100 – 190 – 190  
           
35.2 Politieke ambtsdragers 10 094 10 092 9 642 9 642 9 642
a. Conversie begrotingsstructuur (van 6.3) 10 094 10 092 9 642 9 642 9 642
           
35.3 Uitkeringsregelingen voormalige gebiedsdelen 31 472 31 472 31 472 31 472 31 472
a. Conversie begrotingsstructuur (van 10.5) 30 508 30 508 30 508 30 508 30 508
b. Loon- en prijsbijstelling 2009 964 964 964 964 964
Stand ontwerpbegroting 2010 60 838 59 069 56 042 55 962 55 962
35.25 Apparaat 5 668 4 564 4 564 4 555 4 555
35.1 Overheid als werkgever 13 604 12 941 10 364 10 293 10 293
35.2 Politieke ambtsdragers 10 094 10 092 9 642 9 642 9 642
35.3 Uitkeringsregelingen voormalige gebiedsdelen 31 472 31 472 31 472 31 472 31 472

Toelichting

Loon- en prijsbijstelling 2009

Zie toelichting bij artikel 41.

Versobering Bedrijfsvoering Rijksdienst en Arbeidsproductiviteitskorting

Zie toelichting bij artikel 41.

Conversie begrotingsstructuur

Zie toelichting bij artikel 41.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel (x € 1 000)
35 Arbeidszaken overheid   2010 2011 2012 2013 2014
Nieuwe mutaties   820 820 820 820 820
a. Conversie begrotingsstructuur (10)   820 820 820 820 820
Stand ontwerpbegroting 2010   820 820 820 820 820

KWALITEIT RIJKSDIENST

7.23 Kwaliteit Rijksdienst (artikel 37)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
37 Kwaliteit Rijksdienst 2010 2011 2012 2013 2014
Nieuwe mutaties 109 920 93 666 60 999 59 222 59 222
37.25 Apparaat 15 998 14 714 14 341 13 877 13 877
a. Conversie begrotingsstructuur (van 11.1) 13 328 12 207 12 157 11 908 11 908
b. Conversie begrotingsstructuur (van 11.11) 2000 1 900 1 900 1 900 1 900
c. Loon- en prijsbijstelling 2009 670 620 613 604 604
d. Versobering bedrijfsvoering en arbeidsproductiviteit korting   – 13 – 329 – 535 – 535
           
37.1 Management Rijksdienst (ABD) 18 544 18 086 17 136 17 256 17 256
a. Conversie begrotingsstructuur (van 11.2) 17 670 17 138 16 128 16 155 16 155
b. Loon- en prijsbijstelling 2009 574 548 508 501 501
c. Lidmaatschapgeld verzilvering (van VROM en EZ) 300 400 500 600 600
           
37.2 Functionerende bedrijfsvoering 29 086 24 729 14 485 13 298 13 298
a. Conversie begrotingsstructuur (van 11.1) 1 068 970 965 967 967
b. Conversie begrotingsstructuur (van 11.6) 12 748 12 911 11 881 11 881 11 881
c. Conversie begrotingsstructuur (van 11.7) 12 095 7 260 338 338 338
d. Conversie begrotingsstructuur (van 11.10) 308 300 300 300 300
e. Loon- en prijsbijstelling 2009 327 330 252 252 252
f. Eén functiegebouw Rijk (van art. 39.1)   250      
g. Versobering bedrijfsvoering en arbeidsproductiviteitskorting   – 52 – 251 – 440 – 440
h. Casusadoptie (naar OCW) – 600 – 350      
i. Taakstelling bedrijfsvoering Rijksdienst (investering) 3 140 3 110 1 000    
           
37.3 Informatisering Rijksdienst 42 914 33 249 13 105 12 907 12 907
a. Conversie begrotingsstructuur (van 11.7) 1 820 1 783 1 783 1 783 1 783
b. Conversie begrotingsstructuur (van 11.9) 37 227 26 972 11 322 11 322 11 322
c. Loon- en prijsbijstelling 2009 201 199 199 199 199
d. CIO-functie (van VROM en V&W) – 600 – 600      
e. Versobering bedrijfsvoering en arbeidsproductiviteit korting – 42 – 199 – 397 – 397  
f. Wegwerken archiefachterstanden (van/naar div. dep.) 4 266 4 937      
           
37.4 Facilitaire zaken Rijksdienst 3 378 2 888 1 932 1 884 1 884
a. Conversie begrotingsstructuur (van 11.11) 1 619 1 719 1 719 1 719 1 719
b. Loon- en prijsbijstelling 2009 66 66 66 66 66
d. Domein facilitair (van EZ) 147 147 147 147 147
e. Versobering bedrijfsvoering en arbeidsproductiviteit korting     – 48 – 48  
f. Evaluatie Rijkshuisvestingsstelsel 460 460      
g. Taakstelling bedrijfsvoering Rijksdienst (investering) 1 086 496      
           
37.5 Uitvoering garantieregeling          
Stand ontwerpbegroting 2010 109 920 93 666 60 999 59 222 59 222
37.25 Apparaat 15 998 14 714 14 341 13 877 13 877
37.1 Management Rijksdienst (ABD) 18 544 18 086 17 136 17 256 17 256
37.2 Functionerende bedrijfsvoering 29 086 24 729 14 485 13 298 13 298
37.3 Informatisering Rijksdienst 42 914 33 249 13 105 12 907 12 907
37.4 Facilitaire zaken Rijksdienst 3 378 2 888 1 932 1 884 1 884
37.5 Uitvoering garantieregeling 0 0 0 0 0

Toelichting

37.3 Wegwerken Archiefachterstanden

Om de aanwas van papier in te dammen en om de toegankelijkheid van overheidsinformatie te verbeteren, komt er één archieforganisatie voor het Rijk. Deze pakt versneld de papieren archiefachterstanden aan en digitaliseert de documentenstromen. De ministeries van VROM, Buitenlandse Zaken, Financiën, SZW, VWS, OC&W, Defensie, V&W, Justitie en BZK dragen hier aan bij.

37.4 en 37.2 Taakstelling Bedrijfsvoering

Om rijksbreed de besparingen op de bedrijfsvoering mogelijk te maken (zie ook artikel 41) wordt geïnvesteerd in onder meer elektronisch factureren.

Loon- en prijsbijstelling 2009

Zie toelichting bij artikel 41.

Versobering Bedrijfsvoering Rijksdienst en Arbeidsproductiviteitskorting

Zie toelichting bij artikel 41.

Conversie begrotingsstructuur

Zie toelichting bij artikel 41.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel (x € 1 000)
37 Kwaliteit Rijksdienst   2010 2011 2012 2013 2014
Nieuwe mutaties   267 634 634 0 0
a. Conversie begrotingsstructuur   267 634 634 0 0
Stand ontwerpbegroting 2010   267 634 634 0 0

NIET-BELEIDSARTIKELEN

7.24 algemeen (artikel 39)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
39 Algemeen 2010 2011 2012 2013 2014
Nieuwe mutaties 98 357 103 979 107 247 90 271 90 271
39.1 Apparaat algemeen 85 871 91 493 94 931 77 955 77 955
a. Conversie begrotingsstructuur (van 1.1) 3 996 3 656 3 450 3 455 3 455
b. Conversie begrotingsstructuur (van 12.1) 81 095 86 196 89 502 73 256 73 756
c. Conversie begrotingsstructuur (van 12.2) 11 098 11 099 11 099 11 099 11 099
d. Loon- en prijsbijstelling 2009 2 894 2 886 2 971 2 702 2 702
e. Overheveling declarabele uitgaven (naar de Koning) – 11 380 – 11 380 – 11 380 – 11 380 – 11 380
f. Internationale detachering (naar art. 39.3 en art. 27.1)) – 200        
g. Project ondersteuning software verkiezingen (naar art. 31.5) – 672        
h. Vernieuwing Rijksdienst een functiegebouw Rijk (naar art. 37.2) – 250        
i. Huisvesting (naar art. 29.1) – 500 – 180 – 170 – 190 – 190
j. Versobering bedrijfsvoering en arbeidsproductiviteit korting   – 74 – 541 – 987 – 987
k. Evaluatie rijkshuisvestingstelsel – 460 – 460      
l. Huis voor democratie         – 500
           
39.5 Kennis, onderzoek (en internationaal) 7 401 7 401 7 231 7 231 7 231
a. Conversie begrotingsstructuur (van 12.4) 7 278 7 278 7 108 7 108 7 108
b. Loon- en prijsbijstelling 2009 123 123 123 123 123
           
39.6 Internationaal 5 085 5 085 5 085 5 085 5 085
a. Conversie begrotingsstructuur (van 4.6)         5 085
b. Conversie begrotingsstructuur (van 12.1) 5 085 5 085 5 085 5 085 0
           
39.10 Verzameluitkering 0 0 0 0 0
Stand ontwerpbegroting 2010 98 357 103 979 107 247 90 271 90 271
39.1 Apparaat algemeen 85 871 91 493 94 931 77 955 77 955
39.5 Kennis, onderzoek (en internationaal) 7 401 7 401 7 231 7 231 7 231
39.6 Verzameluitkering 5 085 5 085 5 085 5 085 5 085

Toelichting

39.1 Overgang declarabele uitgaven (naar De Koning)

Met ingang van de begroting 2010 vindt overheveling van budgetten naar begroting De Koning plaats, overeenkomstig het kabinetsstandpunt om de aanbevelingen uit het rapport van de Stuurgroep «herziening stelsel kosten Koninklijk Huis» over te nemen.

Loon- en prijsbijstelling 2009

Zie toelichting bij artikel 41.

7.25 Nominaal en onvoorzien (artikel 41)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
41 Nominaal en onvoorzien 2010 2011 2012 2013 2014
Nieuwe mutaties – 22 738 – 34 120 – 34 807 – 37 525 – 40 576
41.1 loonbijstelling 0 0 0 0 0
a. Conversie begrotingsstructuur (van 13.1) 193 441 193 383 193 744 193 752 193 573
b. Loonbijstelling enveloppen 1 123 1 123 1 123 1 123 1 123
c. Verdeling loonbijstelling 2009 (naar diverse artikelen) – 194 564 – 194 506 – 194 867 – 194 875 – 194 696
           
41.2 Prijsbijstelling 0 0 0 0 0
a. Conversie begrotingsstructuur (van 13.2) 27 989 28 161 28 046 27 812 27 820
b. Prijsbijstelling enveloppen 60 60 60 60 60
c. Verdeling prijsbijstelling 2009 – 28 049 – 28 221 – 28 106 – 27 872 – 27 880
           
41.3 Onvoorzien – 22 738 – 34 120 – 34 807 – 37 525 – 40 576
a. Conversie begrotingsstructuur (van 13.3) – 22 599 – 33 270 – 33 270 – 33 270 – 33 270
b. Loon- en prijsbijstelling 2009 25 10 3 3  
c. Taakstelling bedrijfsvoering rijksdienst – 164 – 860 – 1 540 – 4 258 – 7 306
Stand ontwerpbegroting 2010 – 22 738 – 34 120 – 34 807 – 37 525 – 40 576
41.1 loonbijstelling 0 0 0 0 0
41.2 Prijsbijstelling 0 0 0 0 0
41.3 Onvoorzien – 22 738 – 34 120 – 34 807 – 37 525 – 40 576

Toelichting

41.1 & 41.2 Loon- en prijsbijstelling (naar diverse artikelen)

De meerjarenramingen van de verschillende begrotingsonderdelen zijn verhoogd ter compensatie van gestegen lonen en prijzen.

41.3 Versobering Bedrijfsvoering Rijksdienst en Arbeidsproductiviteitskorting (diverse artikelen)

De maatregelen die het kabinet heeft getroffen in het Aanvullend Beleidsakkoord «Werken aan toekomst» en die in de Voorjaarsnota (Tweede Kamer, Vergaderjaar 2008–2009, 31 965, nr. 1) zijn gepresenteerd, krijgen ook in de begroting van BZK hun beslag.

• In de begroting is een arbeidsproductiviteitskorting doorgevoerd in de jaren 2012 en 2013. Deze taakstelling is toegedeeld aan de verschillende begrotingsonderdelen.

• In totaal beoogd het kabinet € 250 miljoen te besparen op de bedrijfsvoering bij de rijksdienst. Een eerste tranche (ad € 0,9 miljoen) van het BZK-aandeel in deze taakstelling is toebedeeld aan de betreffende begrotingsonderdelen. Het resterende deel (ad € 7,3 miljoen) wordt nog nader ingevuld.

Conversie begrotingsstructuur (diverse artikelen)

De meerjarenramingen van de verschillende begrotingsartikelen zijn op basis van de meerjarige standen van de 1e suppletore begroting 2009 vertaald van de indeling van de begroting 2009 naar de nieuwe indeling van de begroting 2010. Bij elk van de artikelen is met een aparte wijzigingsregel inzichtelijk gemaakt met welke meerjarenraming het betreffende artikel(onderdeel) is gestart in de nieuwe begrotingsindeling en wat de herkomst daarvan is. Anderzijds is aangegeven waar het artikel op is geëindigd in de indeling van begroting 2009 en wat de bestemming er van is.

7.26 VUT-Fonds (artikel 43)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
43 VUT-fonds 2010 2011 2012 2013 2014
Nieuwe mutaties 0 400 000 400 000 100 000 0
43.1 VUT-fonds 0 400 000 400 000 100 000 0
a. VUT-fonds lening   400 000 400 000 100 000 0
Stand ontwerpbegroting 2010 0 400 000 400 000 100 000 0
43.1 VUT-fonds 0 400 000 400 000 100 000 0

Toelichting

43.1 VUT-Fonds (uitgaven en ontvangsten)

Op grond van nadere analyses blijkt dat steeds meer mensen besluiten om later gebruik te maken van FPU. De liquiditeitsbehoefte van het VUT-fonds is daardoor sterk gewijzigd. Dit heeft geleid tot een nieuwe aangepaste leenovereenkomst tussen de Staat en het VUT-fonds. Kern van deze nieuwe afspraken is dat de lening is teruggebracht tot € 1,8 miljard. Het VUT-fonds kan nu op ieder gewenst moment een beroep doen op uitbetaling van een tranche van deze lening. Daarnaast is zij bevoegd een tranche geheel of gedeeltelijk vervroegd af te lossen. Deze werkwijze stelt het fonds beter in staat in te spelen op actuele liquiditeitsbehoeften. Als gevolg van de liquiditeitsbehoefte van het VUT-fonds in 2011 t/m 2013 zal een beroep worden gedaan op de leenfaciliteit. Als gevolg van de meer flexibele leenovereenkomst zijn de uitgaven- en ontvangstenramingen bijgesteld. De te verwachte renteontvangsten zijn neerwaarts bijgesteld en de raming van de uitgaven is over de jaren heen bijgesteld (Zie ook toelichting bij artikel 17).

Opbouw ontvangsten beleidsartikel (x € 1 000)
43 VUT-fonds   2010 2011 2012 2013 2014
Nieuwe mutaties   324 022 10 380 14 880 27 380 35 130
a. Conversie begrotingsstructuur (17)   72 022 71 434 71 434 71 630  
b. VUT-fonds lening   300 000       – 300 000
c. VUT-fonds rente   – 48 000 – 61 054 – 56 554 – 44 250 – 36 500
d. Extrapolatie VUT-fonds           371 630
Stand ontwerpbegroting 2010   324 022 10 380 14 880 27 380 35 130