Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2010
  • Download PDF

7. VERDIEPINGSHOOFDSTUK

Het verdiepingshoofdstuk geeft de opbouw van de begrotingsartikelen weer sinds de begroting 2009. Vanwege de wijziging van de indeling van de artikelen is deze bijlage opgedeeld in twee delen: indeling begroting 2009 en indeling begroting 2010.

De begrotingswijzigingen zijn tot en met de 1e suppletore begroting 2009 in de indeling van de begroting 2009 doorgevoerd. De stand van de meerjarenraming tot en met de 1e suppletore begroting 2009 is het vertrekpunt voor de meerjarenramingen in de indeling van de begroting 2010. Per artikelonderdeel is in de hierna volgende tabellen inzichtelijk gemaakt wat de herkomst, dan wel de bestemming, is van de meerjarenramingen (zie ook de toelichting bij artikel 41).

Wijzigingen die sindsdien zijn aangebracht en die beginnen in 2010, staan in de indeling begroting 2010. In het geval dat de wijzingen beginnen in 2009 staat de betreffende wijziging voor het jaar 2009 ook opgenomen in de opbouwtabellen volgens de indeling van de begroting 2009.

Artikelindeling begroting 2009

Veiligheid

7.1 Politie (artikel 2)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
2. Politie200920102011201220132014
Stand ontwerpbegroting 20094 744 1384 682 1924 683 5404 693 1554 685 9754 672 665
2.1 Apparaat11 55310 8529 4219 3589 3809 380
2.2 Politie op regionaal niveau3 788 3183 744 9163 765 7923 797 1053 807 5193 817 956
2.3 Politie op bovenregionaal en landelijk niveau618 834617 818621 839623 448625 338627 177
2.4 Prestatievermogen van de politie64 59963 06163 46333 63133 63133 631
2.5 Adequaat niveau van politiepersoneel260 834245 545223 025229 613210 107184 521
       
Mutatie NvW en amendementen– 76– 100– 125– 125– 125– 125
2.4 Prestatievermogen van de politie– 76– 100– 125– 125– 125– 125
       
Mutatie 1e suppletore 20093 342307307307307307
2.1 Apparaat000000
2.2 Politie op regionaal niveau– 212– 212– 212– 212– 212– 212
2.3 Politie op bovenregionaal en landelijk niveau519519519519519519
2.4 Prestatievermogen van de politie3 03500000
2.5 Adequaat niveau van politiepersoneel000000
       
Nieuwe mutaties190 004– 4 682 399– 4 683 722– 4 693 337– 4 686 157– 4 672 847
2.1 Apparaat1 776– 10 852– 9 421– 9 358– 9 380– 9 380
a. Loon- en prijsbijstelling 2009476     
b. apparaat (van art. 16.1)1 300     
c. Conversie begrotingsstructuur (naar 23.25) – 10 852– 9 421– 9 358– 9 380– 9 380
       
2.2 Politie op regionaal niveau153 600– 3 744 704– 3 765 580– 3 796 893– 3 807 307– 3 817 744
Loon- en prijsbijstelling 2009162 855     
a. Exploitatie C2000 (naar art. 4.3)– 9 255     
b. Conversie begrotingsstructuur (naar 23.1) – 3 721 504– 3 742 380– 3 773 693– 3 784 107– 3 794 544
c. Conversie begrotingsstructuur (naar 23.2) – 23 200– 23 200– 23 200– 23 200– 23 200
       
2.3 Politie op bovenregionaal en landelijk niveau22 578– 618 337– 622 358– 623 967– 625 857– 627 696
a. Loon- en prijsbijstelling 200923 473     
b. Exploitatie C2000 (naar art. 4.3)– 895     
c. Conversie begrotingsstructuur (naar 23.1) – 81 834– 81 157– 81 018– 81 018– 81 018
d. Conversie begrotingsstructuur (naar 23.2) – 496 511– 496 444– 494 952– 499 882– 504 721
e. Conversie begrotingsstructuur (naar 23.3) – 33 857– 36 557– 40 257– 44 257– 41 257
f. Conversie begrotingsstructuur (naar 25.1) – 6 135– 8 200– 7 740– 700– 700
       
2.4 Prestatievermogen van de politie3 004– 62 961– 63 338– 33 506– 33 506– 33 506
a. Loon- en prijsbijstelling 20092 685     
b. Politieblad blauw (van justitie)300     
c. Subsidie landelijk homonetwerk politie (van OCW)19     
d. Conversie begrotingsstructuur (naar 23.1) – 10 811– 11 588– 5 868– 5 868– 5 743
e. Conversie begrotingsstructuur (naar 23.3) – 52 087– 51 687– 27 575– 27 575– 27 700
f. Conversie begrotingsstructuur (naar 25.1) – 63– 63– 63– 63– 63
       
2.5 Adequaat niveau van politiepersoneel9 046– 245 545– 223 025– 229 613– 210 107– 184 521
a. Loon- en prijsbijstelling 20099 046     
b. Conversie begrotingsstructuur (naar 23.2) – 106 360– 107 443– 135 178– 135 178– 135 178
c. Conversie begrotingsstructuur (naar 23.3) – 139 185– 115 582– 94 435– 74 929– 49 343
Stand ontwerpbegroting 20104 937 40800000
2.1 Apparaat13 32900000
2.2 Politieop regionaal niveau3 941 70600000
2.3 Politie op bovenregionaal en landelijk niveau641 93100000
2.4 Prestatievermogen van de politie70 56200000
2.5 Adequaat niveau van politiepersoneel269 88000000

Toelichting

2.1 Apparaat (van artikel 16.1)

Zie toelichting bij artikel 16.

2.2 & 2.3 Exploitatie C2000 (naar artikel 4.3)

Zie toelichting bij artikel 4. (zie ook artikel 23 & 25)

Loon- en prijsbijstelling 2009

Zie toelichting bij artikel 41.

Conversie begrotingsstructuur

Zie toelichting bij artikel 41.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel (x € 1 000)
2. Politie200920102011201220132014
Stand ontwerpbegroting 20093 2153 2153 215500500500
Mutatie 1e suppletore 2009– 2 715– 2 715– 2 715000
       
Nieuwe mutaties0– 500– 500– 500– 500– 500
a. Conversie begrotingsstructuur (naar 23) – 500– 500– 500– 500– 500
Stand ontwerpbegroting 201050000000

7.2 Partners in Veiligheid (Artikel 4)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
4. Partners in veiligheid200920102011201220132014
Stand ontwerpbegroting 2009137 102139 615142 128136 087133 102133 102
4.1 Apparaat8 6938 2347 2987 2577 2727 272
4.2 Veiligheidsbeleid op nationaal niveau48 89451 65055 10349 10346 10346 103
4.3 ICT-infrastructuur73 88273 85873 85473 85473 85473 854
4.6 Veiligheidsbeleid op internationaal niveau5 6335 8735 8735 8735 8735 873
       
Mutaties NvW en amendementen– 81– 101– 123– 123– 123– 123
4.1 Apparaat– 64– 84– 106– 106– 106– 106
4.2 Veiligheidsbeleid op nationaal niveau– 17– 17– 17– 17– 17– 17
       
Mutatie 1e suppletore 20093759471 2662 0152 2157 300
4.1 Apparaat00000 
4.2 Veiligheidsbeleid op nationaal niveau– 572– 255– 64   
4.3 ICT-infrastructuur5 7926 2876 4157 1007 3007 300
4.6 Veiligheidsbeleid op internationaal niveau– 4 845– 5 085– 5 085– 5 085– 5 085 
       
Nieuwe mutaties15 244– 140 461– 143 271– 137 979– 135 194– 140 279
4.1 apparaat1 620– 8 150– 7 192– 7 151– 7 166– 7 166
a. Loon- en prijsbijstelling 2009320     
b. Apparaat (van art. 16.1)1 300     
c. Conversie begrotingsstructuur (naar 23.25) – 3 859– 3 701– 3 690– 3 694– 3 694
d. Conversie begrotingsstructuur (naar 25.25) – 4 291– 3 491– 3 461– 3 472– 3 472
       
4.2 veiligheidsbeleid op nationaal niveau– 4 241– 51 378– 55 022– 49 086– 46 086– 46 086
a. Loon- en prijsbijstelling 2009272     
b. Veiligheid en technologie (naar art. 4.3)– 4 513     
c. Conversie begrotingsstructuur (naar 25.1) – 41 829– 42 022– 36 086– 36 086– 36 086
c. Conversie begrotingsstructuur (naar 25.2) – 9 549– 13 000– 13 000– 10 000– 10 000
       
4.3 ICT-infrastructuur17 767– 80 145– 80 269– 80 954– 81 154– 81 154
a. Loon- en prijsbijstelling 20091 947     
b. Veiligheid en technologie (naar art. 4.3)4 513     
c. Gebruik C2000 (van Financiën) (van art. 2.2./2.3.)11 307     
d. Conversie begrotingsstructuur (naar 23.3) – 66 532– 66 532– 66 532– 66 532– 66 532
e. Conversie begrotingsstructuur (naar 25.2) – 13 613– 13 737– 14 422– 14 622– 14 622
       
4.6 veiligheidsbeleid op internationaal niveau98– 788– 788– 788– 788– 5 873
a. Loon- en prijsbijstelling 200998     
b. Conversie begrotingsstructuur (naar 23.2) – 453– 453– 453– 453– 453
b. Conversie begrotingsstructuur (naar 23.3) – 335– 335– 335– 335– 335
b. Conversie begrotingsstructuur (naar 39.6) 0000– 5 085
Stand ontwerpbegroting 2010152 64000000
4.1 Apparaat10 24900000
4.2 Veiligheidsbeleid op nationaal niveau44 06400000
4.3 ICT-infrastructuur97 44100000
4.6 Veiligheidsbeleid op internationaal niveau88600000

Toelichting

4.1 Apparaat (van artikel 16.1)

Zie toelichting bij artikel 16.

4.2 & 4.3 Veiligheid en technologie

De uitgaven voor Veiligheid en Technologie worden verantwoord op artikel 4.3.

4.3 Exploitatie C2000

De regiokorpsen (artikel 2.2), het KLPD (artikel 2.3) en van de Belastingdienst (van Financiën) dragen bij in de exploitatiekosten van het C2000-netwerk (zie ook artikel 2, artikel 23 en artikel 25).

Loon- en prijsbijstelling 2009

Zie toelichting bij artikel 41.

Conversie begrotingsstructuur

Zie toelichting bij artikel 41.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel (x € 1 000)
4. Partners in veiligheid200920102011201220132014
Stand ontwerpbegroting 20094131490000
Mutatie 1e suppletore 20094942960000
       
Nieuwe mutaties – 445    
a. Conversie begrotingsstructuur (naar 25) – 445    
Stand ontwerpbegroting 201090700000

7.3 Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (artikel 5)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
5. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst200920102011201220132014
Stand ontwerpbegroting 2009169 026165 778165 946165 604165 620165 620
5.1 Apparaat164 852161 558161 726161 384161 400161 400
5.2 Geheime uitgaven4 1744 2204 2204 2204 2204 220
       
Mutatie 1e suppletore 200911 4863 0862 4712 4712 4712 471
5.1 Apparaat8 986586– 29– 29– 29– 29
5.2 Geheime uitgaven2 5002 5002 5002 5002 5002 500
       
Nieuwe mutaties7 282– 168 864– 168 417– 168 075– 168 091– 168 091
5.1 apparaat7 234– 162 144– 161 697– 161 355– 161 371– 161 371
a. Loon- en prijsbijstelling 20095 569     
b. Overheveling naar div. artikelen (van art. 11.9)1 400     
c. Internationale detachering (van art. 12.1)80     
d. Toponderzoek VIA (FES)– 15– 15    
e. BEA (FES)– 600– 600    
f. Bijdrage NCTB in project VCTI 2.0 (desaldering)800     
g. Conversie begrotingsstructuur naar 27.1) – 161 529– 161 697– 161 355– 161 371– 161 371
       
5.2 geheime uitgaven48– 6 720– 6 720– 6 720– 6 720– 6 720
a. Loon- en prijsbijstelling 200948     
b. Conversie begrotingsstructuur (naar 27.2) – 6 720– 6 720– 6 720– 6 720– 6 720
Stand ontwerpbegroting 2010187 79400000
5.1 Apparaat181 07200000
5.2 Geheime uitgaven6 72200000

Toelichting

5.1 Overheveling diverse artikelen (van artikel 11.9)

Zie toelichting bij artikel 11.

Loon- en prijsbijstelling 2009

Zie toelichting bij artikel 41.

Conversie begrotingsstructuur

Zie toelichting bij artikel 41.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel (x € 1 000)
5. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst200920102011201220132014
Stand ontwerpbegroting 20093919191919191
Mutatie 1e suppletore 20093156150000
       
Nieuwe mutaties185– 706– 91– 91– 91– 91
a. Bijdrage project VCTI 2.0 (desaldering)800     
b. Desaldering FES BEA– 600– 600    
c. Desaldering FES toponderzoek VIA– 15– 15    
d. Conversie begrotingsstructuur (naar 27) – 91– 91– 91– 91– 91
Stand ontwerpbegroting 201089100000

7.4 Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid (artikel 14)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
14. Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid200920102011201220132014
Stand ontwerpbegroting 200915 11214 94214 60614 36414 37114 371
14.1 inspectie Openbare Orde en Veiligheid4 7314 5614 2253 9833 9903 990
14.2 Onderzoeksraad voor de Veiligheid10 38110 38110 38110 38110 38110 381
       
Mutaties NvW en amendementen– 15– 20– 25– 25– 25– 25
14.1 inspectie Openbare Orde en Veiligheid– 15– 20– 25– 25– 25– 25
       
Mutatie 1e suppletore 2009– 18     
14.1 inspectie Openbare Orde en Veiligheid– 18     
       
Nieuwe mutaties1 136– 14 922– 14 581– 14 339– 14 346– 14 346
14.1 inspectie Openbare Orde en Veiligheid781– 4 541– 4 200– 3 958– 3 965– 3 965
a. Loon- en prijsbijstelling 2009194     
b. Overheveling naar div. artikelen (van art. 11.9)580     
c. Sociaal flankerend beleid (van art. 12.1)7     
d. Conversie begrotingsstructuur (naar 29.1) – 262– 158– 152– 159– 159
e. Conversie begrotingsstructuur (naar 29.25) – 4 279– 4 042– 3 806– 3 806– 3 806
       
14.2 Onderzoeksraad voor de Veiligheid355– 10 381– 10 381– 10 381– 10 381– 10 381
a. Loon- en prijsbijstelling 2009355     
b. Conversie begrotingsstructuur (naar 21.3) – 10 381– 10 381– 10 381– 10 381– 10 381
Stand ontwerpbegroting 201016 21500000
14.1 inspectie Openbare Orde en Veiligheid5 47900000
14.2 Onderzoeksraad voor de Veiligheid10 73600000

Toelichting

14.1 Overheveling diverse artikelen (van artikel 11.9)

Zie toelichting bij artikel 11.

Loon- en prijsbijstelling 2009

Zie toelichting bij artikel 41.

Conversie begrotingsstructuur

Zie toelichting bij artikel 41.

7.5 Crisisbeheersing (artikel 15)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
15. Crisisbeheersing200920102011201220132014
Stand ontwerpbegroting 200932 52231 31930 35330 30930 32430 324
15.1 apparaat8 0267 5536 5916 5476 5626 562
15.2 programma uitgaven4 3083 5903 5883 5883 5883 588
15.3 functioneren crisisbeheersingsorganisatie11 99811 99811 99811 99811 99811 998
15.4 aansturen crisisbeheersing6 3726 3606 3586 3586 3586 358
15.5 crisiscommunicatie1 8181 8181 8181 8181 8181 818
       
Mutaties NvW en amendementen– 99– 131– 164– 164– 164– 164
15.2 programma uitgaven– 99– 131– 164– 164– 164– 164
       
Mutatie 1e suppletore 2009– 4 861– 4 761– 5 651– 5 651– 5 651– 5 651
15.1 apparaat000000
15.2 programma uitgaven8908900000
15.3 functioneren crisisbeheersingsorganisatie– 5 751– 5 651– 5 651– 5 651– 5 651– 5 651
15.4 aansturen crisisbeheersing000000
15.5 crisiscommunicatie000000
       
Nieuwe mutaties3 434– 26 427– 24 538– 24 494– 24 509– 24 509
15.1 apparaat394– 7 553– 6 591– 6 547– 6 562– 6 562
a. Loon- en prijsbijstelling 2009334     
b. Internationale detachering (van art. 12.1)60     
c. Conversie begrotingsstructuur (naar 21.25) – 7 553– 6 591– 6 547– 6 562– 6 562
       
15.2 programma uitgaven2 263– 4 349– 3 424– 3 424– 3 424– 3 424
a. Loon- en prijsbijstelling 200974     
b. Overheveling naar div. artikelen (van art. 11.9)1 300     
c. NAVI (FES)889– 890    
d. Conversie begrotingsstructuur (naar 21.25) – 3 459– 3 424– 3 424– 3 424– 3 424
       
15.3 functioneren crisisbeheersingsorganisatie203– 6 347– 6 347– 6 347– 6 347– 6 347
a. Loon- en prijsbijstelling 2009208     
b. Werkbezoek trainees (naar art. 12.1)– 5     
c. Conversie begrotingsstructuur (naar 21.1) – 6 347– 6 347– 6 347– 6 347– 6 347
       
15.4 aansturen crisisbeheersing323– 6 360– 6 358– 6 358– 6 358– 6 358
a. Loon- en prijsbijstelling 2009139     
b. Rijksbreef crisiscentrum (van art. 12.1)240     
c. Media Analyses (naar art. 12.1)– 56     
d. Conversie begrotingsstructuur (naar 21.2) – 6 360– 6 358– 6 358– 6 358– 6 358
       
15.5 crisiscommunicatie251– 1 818– 1 818– 1 818– 1 818– 1 818
a. Loon- en prijsbijstelling 200931     
b. Webredacteuren NCC (van AZ)220     
c. Conversie begrotingsstructuur (naar 21.2) – 1 818– 1 818– 1 818– 1 818– 1 818
Stand ontwerpbegroting 201030 99600000
15.1 apparaat8 42000000
15.2 programma uitgaven7 36200000
15.3 functioneren crisisbeheersingsorganisatie6 45000000
15.4 aansturen crisisbeheersing6 69500000
15.5 crisiscommunicatie2 06900000

Toelichting

15.2 Overheveling diverse artikelen (van artikel 11.9)

Zie toelichting bij artikel 11.

Loon- en prijsbijstelling 2009

Zie toelichting bij artikel 41.

Conversie begrotingsstructuur

Zie toelichting bij artikel 41.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel (x € 1 000)
15. Crisisbeheersing200920102011201220132014
Stand ontwerpbegroting 200970000000
Mutatie 1e suppletore 20098908900000
       
Nieuwe mutaties889– 890    
a. Desaldering FES NAVI889– 890    
Stand ontwerpbegroting 20102 47900000

7.6 Brandweer en GHOR (artikel 16)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
16. Brandweer en GHOR200920102011201220132014
Stand ontwerpbegroting 2009161 764171 627180 093180 165180 181180 181
16.1 apparaat3 0362 7772 2362 2122 2212 221
16.2 bestuurlijke organisatie124 421134 750144 665144 665144 665144 665
16.3 taken5 2075 2064 7054 7054 7054 705
16.4 kwaliteit29 10028 89428 48728 58328 59028 590
       
Mutaties NvW en amendementen– 639– 639– 639– 639– 639– 639
16.2 bestuurlijke organisatie– 639– 639– 639– 639– 639– 639
       
Mutatie 1e suppletore 200910 2185 5535 5535 5535 5535 553
16.1 apparaat– 98– 98– 98– 98– 98– 98
16.2 bestuurlijke organisatie5 0151 4651 4651 4651 4651 465
16.3 taken2 875710710710710710
16.4 kwaliteit2 4263 4763 4763 4763 4763 476
       
Nieuwe mutaties2 184– 176 541– 185 007– 185 079– 185 095– 185 095
16.1 apparaat– 2 317– 2 679– 2 138– 2 114– 2 123– 2 123
a. Loon- en prijsbijstelling 2009125     
b. Apparaat– 2 600     
c. Sociaal flankerend beleid (van art. 12.1)158     
d. Conversie begrotingsstructuur (naar 23.25) – 2 679– 2 138– 2 114– 2 123– 2 123
       
16.2 bestuurlijke organisatie3 936– 135 576– 145 491– 145 491– 145 491– 145 491
a. Loon- en prijsbijstelling 20093 941     
b. Werkbezoek trainees (naar art. 12.1)– 5     
c. Conversie begrotingsstructuur (naar 23.3) – 9 789– 8 789– 8 789– 8 789– 8 789
d. Conversie begrotingsstructuur (23.4) – 125 787– 136 702– 136 702– 136 702– 136 702
       
16.3 taken109– 5 916– 5 415– 5 415– 5 415– 5 415
a. Loon- en prijsbijstelling 2009109     
b. Conversie begrotingsstructuur (naar 23.3) – 4 116– 3 615– 3 615– 3 615– 3 615
c. Conversie begrotingsstructuur (naar 25.1) – 1 800– 1 800– 1 800– 1 800– 1 800
       
16.4 kwaliteit456– 32 370– 31 963– 32 059– 32 066– 32 066
a. Loon- en prijsbijstelling 2009616     
b. waakvlamovereenkomst (naar VROM)– 160     
c. Conversie begrotingsstructuur (naar 23.3) – 32 370– 31 963– 32 059– 32 066– 32 066
Stand ontwerpbegroting 2010173 52700000
16.1 apparaat62100000
16.2 bestuurlijke organisatie132 73300000
16.3 taken8 19100000
16.4 kwaliteit31 98200000

Toelichting

16.1 Apparaat (naar artikel 2.1.& 4.1)

Herschikking van de apparaatskosten vanwege een reorganisatie als gevolg van Programma Vernieuwing Rijksdienst.

Loon- en prijsbijstelling 2009

Zie toelichting bij artikel 41.

Conversie begrotingsstructuur

Zie toelichting bij artikel 41.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel (x € 1 000)
16. Brandweer en GHOR200920102011201220132014
Stand ontwerpbegroting 200925025025025000
Mutatie 1e suppletore 2009000000
       
Nieuwe mutaties0– 250– 250– 25000
a. Conversie begrotingsstructuur (naar 16) – 250– 250– 25000
Stand ontwerpbegroting 201025000000

BESTUUR EN DEMOCRATIE

7.7 Grondwet en democratie (artikel 1)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
1. Grondwet en democratie200920102011201220132014
Stand ontwerpbegroting 200912 28212 56112 3018 9589 463 
1.1 Apparaat4 3533 9963 6563 4503 4553 455
1.2 Programma5 8876 5736 6533 7164 0165 716
1.3 Kiesraad2 0421 9921 9921 7921 9921 992
       
Mutatie NvW en amendementen493– 9– 12– 12– 12– 12
1.2 Programma500     
1.3 Kiesraad– 7– 9– 12– 12– 12– 12
       
Mutatie 1e suppletore 20091 2372674005005000
1.1 Apparaat257     
1.2 Programma9802674005005000
1.3 Kiesraad000000
       
Nieuwe mutaties2 565– 12 819– 12 689– 9 446– 9 951– 11 151
1.1 Apparaat170– 3 996– 3 656– 3 450– 3 455– 3 455
a. Loon- en prijsbijstelling 2009170     
b. Conversie begrotingsstructuur (naar 39.1) – 3 996– 3 656– 3 450– 3 455– 3 455
       
1.2 Programma1 377– 6 840– 7 053– 4 216– 4 516– 5 716
a. Loon- en prijsbijstelling 2009152     
b. Overheveling naar div. artikelen (van art. 11.9)1 225     
c. Conversie begrotingsstructuur (naar 31.4) – 420    
d. Conversie begrotingsstructuur (naar 31.1) – 6 420– 7 053– 4 216– 4 516– 5 716
       
1.3 Kiesraad1 018– 1 983– 1 980– 1 780– 1 980– 1 980
a. Overheveling naar div. artikelen (van art. 11.9)959     
b. Loon- en prijsbijstelling 200959     
c. Conversie begrotingsstructuur (naar 31.5) – 1 983– 1 980– 1 780– 1 980– 1 980
Stand ontwerpbegroting 201016 57700000
1.1 Apparaat4 78000000
1.2 Programma8 74400000
1.3 Kiesraad3 05300000

Toelichting

1.2 & 1.2 Overheveling diverse artikelen (van artikel 11.9)

Zie toelichting bij artikel 11.

Loon- en prijsbijstelling 2009

Zie toelichting bij artikel 41.

Conversie begrotingsstructuur

Zie toelichting bij artikel 41.

7.8 Functioneren Openbaar Bestuur (artikel 6)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
6. Functioneren openbaar bestuur200920102011201220132014
Stand ontwerpbegroting 200942 17740 54939 96739 86140 27942 811
6.1 apparaat10 0469 6628 8868 8778 8808 880
6.2 inrichting en werking openbaar bestuur6 5165 8756 2776 6307 0459 577
6.3 rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid politieke ambtsdragers10 13310 13410 1329 6829 6829 682
6.4 faciliteren politieke partijen15 48214 87814 67214 67214 67214 672
       
Mutaties NvW en amendementen– 614– 118– 121– 121– 121– 121
6.2 inrichting en werking openbaar bestuur– 911– 15– 18– 18– 18– 18
6.4 faciliteren politieke partijen297– 103– 103– 103– 103– 103
       
Mutatie 1e suppletore 20091 110– 119– 119– 119– 119– 119
6.1 apparaat– 79– 79– 79– 79– 79– 79
6.2 inrichting en werking openbaar bestuur7290000 
6.3 rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid politieke ambtsdragers– 40– 40– 40– 40– 40– 40
6.4 faciliteren politieke partijen5000000 
       
Nieuwe mutaties2 963– 40 312– 39 727– 39 621– 40 039– 42 571
6.1 apparaat1 560– 9 583– 8 807– 8 798– 8 801– 8 801
a. Loon- en prijsbijstelling 2009821     
b. Internationale detachering (van art. 12.1)120     
c. Detachering600     
d. Sociaal flankerend beleid (van art. 12.1)19     
e. Conversie begrotingsstructuur (naar 31.25) – 9 583– 8 807– 8 798– 8 801– 8 801
       
6.2 inrichting en werking openbaar bestuur1 043– 5 860– 6 259– 6 612– 7 027– 9 559
a. Loon- en prijsbijstelling 2009543     
b. Overheveling naar div. artikelen (van art. 11.9)300     
c. Extra ontvangsten NICIS-EUKN200     
d. Indexatie WOZ-kosten waterschappen (desaldering)788     
e. indexatie WOZ-kosten waterschappen (naar GF)– 788     
f. Conversie begrotingsstructuur (naar 31.1) – 5 860– 6 259– 6 612– 7 027– 9 559
       
6.3 rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid politieke ambtsdragers0– 10 094– 10 092– 9 642– 9 642– 9 642
a. Conversie begrotingsstructuur (naar 35.2) – 10 094– 10 092– 9 642– 9 642– 9 642
       
6.4 faciliteren politieke partijen360– 14 775– 14 569– 14 569– 14 569– 14 569
a. Loon- en prijsbijstelling 2009360     
b. Conversie begrotingsstructuur (naar 31.2) – 14 775– 14 569– 14 569– 14 569– 14 569
Stand ontwerpbegroting 201045 63600000
6.1 apparaat11 52700000
6.2 inrichting en werking openbaar bestuur7 37700000
6.3 rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid politieke ambtsdragers10 09300000
6.4 faciliteren politieke partijen16 63900000

Toelichting

6.2 Overheveling diverse artikelen (van artikel 11.9)

Zie toelichting bij artikel 11.

Loon- en prijsbijstelling 2009

Zie toelichting bij artikel 41.

Conversie begrotingsstructuur

Zie toelichting bij artikel 41.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel (x € 1 000)
6. Functioneren openbaar bestuur200920102011201220132014
Stand ontwerpbegroting 2009193 777193 777193 77722 47722 47722 477
Mutatie 1e suppletore 20092500000
       
Nieuwe mutaties1 588– 193 777– 193 777– 22 477– 22 477– 22 477
a. Detachering600     
b. Indexatie WOZ waterschappen788     
c. Extra ontvangsten NICIS-EUKN200     
d. Conversie begrotingsstructuur (naar 31) – 193 777– 193 777– 22 477– 22 477– 22 477
Stand ontwerpbegroting 2010195 39000000

PUBLIEKE DIENSTVERLENING EN OPENBARE SECTOR

7.9 Innovatie en Informatiebeleid Openbare Sector (artikel 7)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
7. Innovatie en informatiebeleid openbare sector200920102011201220132014
Stand ontwerpbegroting 2009123 807108 137101 81298 97198 50698 506
7.1 apparaat4 4554 2903 9612 6612 6612 661
7.2 verbeteren ICT-voorzieningen34 36625 07919 32418 93018 93518 935
7.3 instandhouden en optimaliseren ICT-voorzieningen51 87251 69553 36253 34153 34953 349
7.4 reisdocumenten en GBAstelsel33 11427 07325 16524 03923 56123 561
       
Mutaties NvW en amendementen– 21– 28– 35– 35– 35– 35
7.2 verbeteren ICT-voorzieningen– 21– 28– 35– 35– 35– 35
       
Mutatie 1e suppletore 200925 81518 86313 0771 485– 24 118882
7.1 apparaat00000 
7.2 verbeteren ICT-voorzieningen– 6 5545 3005 30000 
7.3 instandhouden en optimaliseren ICT-voorzieningen3 104113127135 132132 
7.4 reisdocumenten en GBAstelsel29 26513 4507 6501 350– 24 250750
       
Nieuwe mutaties3 314– 126 972– 114 854– 100 421– 74 353– 99 353
7.1 apparaat679– 4 290– 3 961– 2 661– 2 661– 2 661
a. Loon- en prijsbijstelling 2009679     
b. Conversie begrotingsstructuur (naar 33.25) – 4 290– 3 961– 2 661– 2 661– 2 661
       
7.2 verbeteren ICT-voorzieningen1 627– 30 351– 24 589– 18 895– 18 900– 18 900
a. Loon- en prijsbijstelling 2009597     
b. Convenant Kamer van koophandel (naar Financiën)– 250     
c. Begrijpelijke formulieren BZK (naar art. 12.1)– 40     
d. Actal (naar Financiën)– 106     
e. Alliantie vitaal bestuur (van EZ)80     
f. Versnelling programma aministratieve lasten1 346     
g. Conversie begrotingsstructuur (naar 33.2) – 30 351– 24 589– 18 895– 18 900– 18 900
       
7.3 instandhouden en optimaliseren ICT-voorzieningen432– 51 808– 53 489– 53 476– 53 481– 53 481
a. Loon- en prijsbijstelling 20091 032     
b. DRI/Uitstel wet Electronische bekendmaking (naar GF/PF)– 300     
c. Publicaties (naar Justitie)– 300     
d. Conversie begrotingsstructuur (naar33.3) – 51 808– 53 489– 53 476– 53 481– 53 481
       
7.4 reisdocumenten en GBAstelsel576– 40 523– 32 815– 25 389689– 24 311
a. Loon- en prijsbijstelling 2009576     
b. Conversie begrotingsstructuur (naar 31.3) – 40 523– 32 815– 25 389689– 24 311
Stand ontwerpbegroting 2010152 91500000
7.1 apparaat5 13400000
7.2 verbeteren ICT-voorzieningen29 41800000
7.3 instandhouden en optimaliseren ICT-voorzieningen55 40800000
7.4 reisdocumenten en GBAstelsel62 95500000

Toelichting

7.2 Versnelling Programma Administratieve Lastenverlichting

Zie de toelichting bij artikel 33.

Loon- en prijsbijstelling 2009

Zie toelichting bij artikel 41.

Conversie begrotingsstructuur

Zie toelichting bij artikel 41.

7.10 Arbeidszaken overheid (artikel 10)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
10. Arbeidszaken overheid200920102011201220132014
Stand ontwerpbegroting 200987 40951 23049 49247 04047 05847 058
10.1 apparaat5 1194 8213 7313 7063 7063 706
10.5 uitkeringsregelingen67 57933 00833 00833 00833 00833 008
10.7 vergroten aantrekkelijkheid van de overheid als werkgever8 5808 4918 4166 0166 0166 016
10.8 verbeteren kwaliteit dienstverlening6 1314 9104 3374 3104 3284 328
10.9 verbeteren kwaliteit bedrijfsvoering00000 
       
Mutaties NvW en amendementen– 51– 55– 59– 59– 59– 59
10.7 vergroten aantrekkelijkheid van de overheid als werkgever– 51– 55– 59– 59– 59– 59
       
Mutatie 1e suppletore 20091 552– 1 653– 1 667– 1 642– 1 651– 1 651
10.1 apparaat852847833858849849
10.5 uitkeringsregelingen– 2 500– 2 500– 2 500– 2 500– 2 500– 2 500
10.7 vergroten aantrekkelijkheid van de overheid als werkgever30000000
10.8 verbeteren kwaliteit dienstverlening2 90000000
10.9 verbeteren kwaliteit bedrijfsvoering000000
       
Nieuwe mutaties2 584– 49 522– 47 766– 45 339– 45 348– 45 348
10.1 apparaat387– 5 668– 4 564– 4 564– 4 555– 4 555
a. Loon- en prijsbijstelling 2009368     
b. Pensioendossier (naar Justitie)19     
c. Conversie begrotingsstructuur (naar35.25) – 5 668– 4 564– 4 564– 4 555– 4 555
       
10.5 uitkeringsregelingen908– 30 508– 30 508– 30 508– 30 508– 30 508
a. Loon- en prijsbijstelling 2009908     
b. Conversie begrotingsstructuur (naar 35.3) – 30 508– 30 508– 30 508– 30 508– 30 508
       
10.7 vergroten aantrekkelijkheid van de overheid als werkgever1 183– 8 436– 8 357– 5 957– 5 957– 5 957
a. Loon- en prijsbijstelling 2009183     
b. Overheveling naar div. artikelen (van art. 11.9)1 000     
c. Conversie begrotingsstructuur (naar 35.1) – 8 436– 8 357– 5 957– 5 957– 5 957
       
10.8 verbeteren kwaliteit dienstverlening106– 4 910– 4 337– 4 310– 4 328– 4 328
a. Loon- en prijsbijstelling 2009106     
b. Conversie begrotingsstructuur (naar 35.1) – 4 910– 4 337– 4 310– 4 328– 4 328
       
10.9 verbeteren kwaliteit bedrijfsvoering0     
Stand ontwerpbegroting 201091 49400000
10.1 apparaat6 35800000
10.5 uitkeringsregelingen65 98700000
10.7 vergroten aantrekkelijkheid van de overheid als werkgever10 01200000
10.8 verbeteren kwaliteit dienstverlening9 13700000
10.9 verbeteren kwaliteit bedrijfsvoering000000

Toelichting

10.7 Overheveling diverse artikelen (van artikel 11.9)

Zie toelichting bij artikel 11.

Loon- en prijsbijstelling 2009

Zie toelichting bij artikel 41.

Conversie begrotingsstructuur

Zie toelichting bij artikel 41.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel (x € 1 000)
10. Arbeidszaken overheid200920102011201220132014
Stand ontwerpbegroting 2009820820820820820820
Mutatie 1e suppletore 2009000000
       
Nieuwe mutaties0– 820– 820– 820– 820– 820
a Conversie begrotingsstructuur (naar 35) – 820– 820– 820– 820– 820
Stand ontwerpbegroting 201082000000

7.11 Kwaliteit Rijksdienst (artikel 11)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
11. Kwaliteit Rijksdienst200920102011201220132014
Stand ontwerpbegroting 200966 15464 37562 44256 68056 24856 248
11.1 apparaat16 10115 28514 05614 02613 77013 770
11.2 professioneel topmanagement17 09917 07716 34515 13514 96214 962
11.6 goed functionerend personeel13 28012 77112 94011 91011 91011 910
11.7 goede functionerende organisatie6 1705 8035 8032 3032 3032 303
11.8 goede functionerende organisatie voorziening en HRM-functie000000
11.9 kwaliteit informatievoorzieningRijk11 65711 59211 45111 45911 45611 456
11.10 bevorderen kwaliteit HRM-functie339339339339339339
11.11 inkoop, facilitaire zaken en huisvestingsbeleid Rijk1 5081 5081 5081 5081 5081 508
       
Mutaties NvW en amendementen– 166– 220– 275– 275– 275– 275
11.1 apparaat– 14– 19– 23– 23– 23– 23
11.6 goed functionerend personeel– 17– 23– 29– 29– 29– 29
11.7 goede functionerende organisatie– 110– 145– 182– 182– 182– 182
11.9 kwaliteit informatievoorzieningRijk– 1– 2– 2– 2– 2– 2
11.10 bevorderen kwaliteit HRM-functie– 24– 31– 39– 39– 39– 39
       
Mutatie 1e suppletore 200968 32835 72820 9932 0882 3002 300
11.1 apparaat– 1 969– 870– 856– 881– 872– 872
11.2 professioneel topmanagement2 3935937939931 1931 193
11.6 goed functionerend personeel1 12000000
11.7 goede functionerende organisatie13 7818 2573 422000
11.8 goede functionerende organisatie voorziening en HRM-functie000000
11.9 kwaliteit informatievoorzieningRijk48 10025 63715 523– 135– 132– 132
11.10 bevorderen kwaliteit HRM-functie000000
11.11 inkoop, facilitaire zaken en huisvestingsbeleid Rijk4 9032 1112 1112 1112 1112 111
       
Nieuwe mutaties– 7 159– 96 264– 79 541– 54 874– 54 654– 54 654
11.1 apparaat1 614– 14 396– 13 177– 13 122– 12 875– 12 875
a. Loon- en prijsbijstelling 2009700     
b. Innovatieve impulsen vernieuwing rijksdienst (van art. 12.1)800     
c. Sociaal flankerend beleid (van art. 12.1)114     
d. Conversie begrotingsstructuur (naar 37.2) – 1 068– 970– 965– 967– 967
e. Conversie begrotingsstructuur (naar 37.25 – 13 328– 12 207– 12 157– 11 908– 11 908
       
11.2 professioneel topmanagement774– 17 670– 17 138– 16 128– 16 155– 16 155
a. Loon- en prijsbijstelling 2009574     
b. Lidmaatschapgeld verzilvering (van VROM; EZ)200     
c. Conversie begrotingsstructuur (naar 37.1) – 17 670– 17 138– 16 128– 16 155– 16 155
       
11.6 goed functionerend personeel231– 12 748– 12 911– 11 881– 11 881– 11 881
a. Loon- en prijsbijstelling 2009231     
b. Conversie begrotingsstructuur (naar 37.2) – 12 748– 12 911– 11 881– 11 881– 11 881
       
11.7 goede functionerende organisatie1 961– 13 915– 9 043– 2 121– 2 121– 2 121
a. Loon- en prijsbijstelling 2009107     
b. Overheveling naar div. artikelen (van art. 11.9)2 280     
c. Bijdrage inspectieraad (van VROM)174     
d. Casusadoptie (naar OCW)– 600     
e. Conversie begrotingsstructuur (naar 37.2) – 12 095– 7 260– 338– 338– 338
f. Conversie begrotingsstructuur (naar 37.3) – 1 820– 1 783– 1 783– 1 783– 1 783
       
11.9 kwaliteit informatievoorzieningRijk– 11 748– 37 227– 26 972– 11 322– 11 322– 11 322
a. Loon- en prijsbijstelling 2009209     
b. Bijdrage ICBR 2009(van art. 12.1)547     
c. Digitale infohuishouding vernieuwing rijksdienst (van art. 12.1)200     
d. Overheveling div. artikelen– 12 264     
e. CIO functie (naar OCW; VROM; V&W; SZW)– 600     
f. Wegwerken archiefachterstanden (van V&W; VWS)160     
g. Conversie begrotingsstructuur (naar 37.3) – 37 227– 26 972– 11 322– 11 322– 11 322
       
11.10 bevorderen kwaliteit HRM-functie9– 308– 300– 300– 300– 300
a. Loon- en prijsbijstelling 20099     
b. Conversie begrotingsstructuur (naar 37.2) – 308– 300– 300– 300– 300
       
11.11 Inkoop, facilitaire zaken en huisvestingsbeleid Rijk963– 3 619– 3 619– 3 619– 3 619– 3 619
a. Loon- en prijsbijstelling 200946     
b. Overheveling naar div. artikelen (van art. 11.9)620     
c. Bijdrage ICBR 2009(van art. 12.1)150     
d. Domein facilitair (van EZ)147     
e. Conversie begrotingsstructuur (naar 37.4) – 1 619– 1 719– 1 719– 1 719– 1 719
f. Conversie begrotingsstructuur (naar 37.25) – 2000– 1 900– 1 900– 1 900– 1 900
Stand ontwerpbegroting 2010128 12000000
11.1 apparaat15 73200000
11.2 professioneel topmanagement20 26600000
11.6 goed functionerend personeel14 61400000
11.7 goede functionerende organisatie21 80200000
11.9 kwaliteit informatievoorzieningRijk48 00800000
11.10 bevorderen kwaliteit HRM-functie32400000
11.11 inkoop, facilitaire zaken en huisvestingsbeleid Rijk7 37400000

Toelichting

11.7 & 11.9 Overheveling diverse artikelen (naar diverse artikelen)

Om tijdig met de uitvoering van verschillende projecten voor Programma Vernieuwing Rijksdienst te kunnen starten, zijn de uitgaven voor 2008 en voor 2009 voor verschillende projecten ten behoeve van de kwaliteit van de informatievoorziening van het rijk over de jaren, en over de verschillende artikelen, heen getemporiseerd.

Loon- en prijsbijstelling 2009

Zie toelichting bij artikel 41.

Conversie begrotingsstructuur

Zie toelichting bij artikel 41.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel (x € 1 000)
11. Kwaliteit Rijksdienst200920102011201220132014
Stand ontwerpbegroting 200926726763463400
Mutatie 1e suppletore 20093 30600000
       
Nieuwe mutaties0– 267– 634– 63400
a. Conversie begrotingsstructuur (naar 37) – 267– 634– 634  
Stand ontwerpbegroting 20103 57300000

NIET-BELEIDSARTIKELEN

7.12 algemeen (artikel 12)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
12. Algemeen200920102011201220132014
Stand ontwerpbegroting 200995 55496 331103 217108 52392 27792 277
12.1 apparaat77 34878 12585 01090 31674 07074 070
12.2 bijdrage functionele kosten Koninklijk Huis11 09811 09811 09911 09911 09911 099
12.3 verzameluitkering000000
12.4 Centrale kennisfunctie7 1087 1087 1087 1087 1087 108
       
Mutaties NvW en amendementen– 461– 610– 761– 761– 761– 761
12.1 apparaat– 461– 610– 761– 761– 761– 761
       
Mutatie 1e suppletore 200924 7918 8357 2025 0325 032447
12.1 Apparaat24 4518 6657 0325 0325 032447
12.2 bijdrage functionele kosten Koninklijk Huis000000
12.3 Verzameluitkering000000
12.4 Centrale kennisfunctie340170170000
       
Nieuwe mutaties2 964– 104 556– 109 658– 112 794– 96 548– 91 963
12.1 apparaat2 411– 86 180– 91 281– 94 587– 78 341– 73 756
a. Loon- en prijsbijstelling 20092 284     
b. Internationale detachering (naar art. 5.1; art.6.1; art.15.1)– 260     
c. Innovatieve impulsen vernieuwing rijksdienst (naar art. 11.1)– 800     
d. Rijkstrainees (van art. 12.4; 15.3; 16/2)15     
e. Bijdrage ICBR 2009 (naar art. 11.9/11.11)– 697     
f. Begrijpelijke formulieren BZK (van art. 7.2)40     
g. Digitale infohuishouding vernieuwing rijksdienst (naar art. 11.9)– 200     
h. Sociaal flankerend beleid(naar art. 6.1/11.1/14.1/16.1)– 298     
i. Overheveling naar div. artikelen (van art. 11.9)2 600     
j. Contract Kluwer (naar Financiën)– 89     
k. Media analyses (van art. 15.4)56     
l. Rijksbreed crisiscentrum (naar art. 15.4)– 240     
m. Conversie begrotingsstructuur (naar 39.1) – 81 095– 86 196– 89 502– 73 256– 73 756
m. Conversie begrotingsstructuur (naar 39.6) – 5 085– 5 085– 5 085– 5 0850
       
12.2 bijdrage functionele kosten Koninklijk Huis435– 11 098– 11 099– 11 099– 11 099– 11 099
a. Loon- en prijsbijstelling 2009435     
b. Conversie begrotingsstructuur (naar 39.1) – 11 098– 11 099– 11 099– 11 099– 11 099
       
12.3 Verzameluitkering0     
       
12.4 Centrale kennisfunctie118– 7 278– 7 278– 7 108– 7 108– 7 108
a. Loon- en prijsbijstelling 2009123     
b. Studiereis rijkstrainees (naar art. 12.4)– 5     
c. Conversie begrotingsstructuur (naar 39.5) – 7 278– 7 278– 7 108– 7 108– 7 108
Stand ontwerpbegroting 2010122 84800000
12.1 apparaat103 74900000
12.2 bijdrage functionele kosten Koninklijk Huis11 53300000
12.3 verzameluitkering000000
12.4 Centrale kennisfunctie7 56600000

Toelichting

12.1 Overheveling diverse artikelen (van artikel 11.9)

Zie toelichting bij artikel 11.

Loon- en prijsbijstelling 2009

Zie toelichting bij artikel 41.

Conversie begrotingsstructuur

Zie toelichting bij artikel 41.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel (x € 1 000)
12. Algemeen200920102011201220132014
Stand ontwerpbegroting 2009000000
Mutatie 1e suppletore 200913 23800000
       
Nieuwe mutaties000000
Stand ontwerpbegroting 201013 23800000

7.13 Nominaal en onvoorzien (artikel 13)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
13. Nominaal en onvoorzien200920102011201220132014
Stand ontwerpbegroting 2009– 1 015– 22 599– 33 270– 33 270– 33 270– 33 270
13.1 loonbijstelling000000
13.2 prijsbijstelling000000
13.3 onvoorzien– 1 015– 22 599– 33 270– 33 270– 33 270– 33 270
       
Mutatie 1e suppletore 2009224 195221 430221 544221 790221 564221 393
13.1 loonbijstelling195 808193 441193 383193 744193 752193 573
13.2 prijsbijstelling28 38727 98928 16128 04627 81227 820
13.3 onvoorzien0     
       
Nieuwe mutaties– 224 187– 198 831– 188 274– 188 520– 188 294– 188 123
13.1 loonbijstelling– 195 808– 193 441– 193 383– 193 744– 193 752– 193 573
a. Verdeling loonbijstelling 2009– 195 808     
b. Conversie begrotingsstructuur (naar 41.1) – 193 441– 193 383– 193 744– 193 752– 193 573
       
13.2 prijsbijstelling– 28 387– 27 989– 28 161– 28 046– 27 812– 27 820
a. Verdeling prijsbijstelling 2009– 28 387     
b. Conversie begrotingsstructuur (naar 41.2) – 27 989– 28 161– 28 046– 27 812– 27 820
       
13.3 onvoorzien822 59933 27033 27033 27033 270
a. Loon- en prijsbijstelling 20098     
b. Conversie begrotingsstructuur (naar 41.3) 22 59933 27033 27033 27033 270
Stand ontwerpbegroting 2010– 1 00700000
13.1 loonbijstelling000000
13.2 prijsbijstelling000000
13.3 onvoorzien– 1 00700000

Toelichting

Loon- en prijsbijstelling 2009

Zie toelichting bij artikel 41.

Conversie begrotingsstructuur

Zie toelichting bij artikel 41.

7.14 VUT-fonds (artikel 17)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
17. VUT-fonds200920102011201220132014
Stand ontwerpbegroting 2009900 00000000
Mutatie 1e suppletore 2009000000
       
Nieuwe mutaties– 900 00000000
a. VUT-fonds– 900 000     
Stand ontwerpbegroting 2010000000

Toelichting

17.1 VUT-fonds (uitgaven en ontvangsten)

De uitgaven- en ontvangstenramingen voor 2009 van het VUT-fonds worden voor de nieuwe overeenkomst tussen de Staat en het VUT-fonds aangepast (zie ook de toelichting bij artikel 43.). Eerder was voor 2009 nog voorzien dat het VUT-fonds € 900 miljoen in dat jaar zou lenen. Het fonds maakt daar in 2009 geen gebruik meer van. De uitgavenraming wordt hiervoor neerwaarts bijgesteld. Daar bovenop lost het VUT-fonds een eerder opgenomen deel van de lening (ad € 500 miljoen) al in 2009 af. Hiervoor is de ontvangstenraming aangepast (inclusief ontvangsten rente en aflossing).

Opbouw ontvangsten beleidsartikel (x € 1 000)
17. VUT-fonds200920102011201220132014
Stand ontwerpbegroting 200938 24072 02271 43471 43471 6300
Mutatie 1e suppletore 2009– 2 54600000
       
Nieuwe mutaties509 880– 72 022– 71 434– 71 434– 71 6300
a. VUT-fonds terugbetaling500 000     
b. VUT-fonds rente9 880     
c. Conversie begrotingsstructuur (naar 17) – 72 022– 71 434– 71 434– 71 6300
Stand ontwerpbegroting 2010545 57400000

Artikelindeling begroting 2010

VEILIGHEID

7.15 Nationaal crisis- en veiligheidsbeleid (artikel 21)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
21. Nationaal crisis- en veiligheidsbeleid20102011201220132014
Nieuwe mutaties37 02735 97735 93135 92035 920
21.25 Apparaat7 8676 8666 8206 8356 835
a. Conversie begrotingsstructuur (van 15.1)7 5536 5916 5476 5626 562
b. Loon- en prijsbijstelling 2009314275273273273
      
21.1 Nationaal Veiligheidsbeleid10 07610 03310 03310 01510 015
a. Conversie begrotingsstructuur (van 15.2)3 4593 4243 4243 4243 424
b. Conversie begrotingsstructuur (van 15.3)6 3476 3476 3476 3476 347
c. Loon- en prijsbijstelling 2009270270270270270
d. Versobering bedrijfsvoering en arbeidsproductiviteit korting – 8– 8– 26– 26
      
21.2 Nationaal CrisisCentrum8 3488 3428 3428 3348 334
a. Conversie begrotingsstructuur (van 15.4)6 3606 3586 3586 3586 358
b. Conversie begrotingsstructuur (van 15.5)1 8181 8181 8181 8181 818
c. Loon- en prijsbijstelling 2009170170170170170
d. Versobering bedrijfsvoering en arbeidsproductiviteit korting – 4– 4– 12– 12
      
21.3 Onderzoekraad voor veiligheid10 73610 73610 73610 73610 736
a. Conversie begrotingsstructuur (van 14.2)10 38110 38110 38110 38110 381
b. Loon- en prijsbijstelling 2009355355355355355
Stand ontwerpbegroting 201037 02735 97735 93135 92035 920
21.25 Apparaat7 8676 8666 8206 8356 835
21.1 Nationaal Veiligheidsbeleid10 07610 03310 03310 01510 015
21.2 Nationaal CrisisCentrum8 3488 3428 3428 3348 334
21.3 Onderzoekraad voor veiligheid10 73610 73610 73610 73610 736

Toelichting

Loon- en prijsbijstelling 2009

Zie toelichting bij artikel 41.

Versobering Bedrijfsvoering Rijksdienst en Arbeidsproductiviteitskorting

Zie toelichting bij artikel 41.

Conversie begrotingsstructuur

Zie toelichting bij artikel 41.

7.16 Veiligheidsregio’s en Politie (Artikel 23)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
23. Veiligheidsregio’s en Politie20102011201220132014
Nieuwe mutaties5 178 4705 171 8855 138 6325 124 6505 081 082
23.25 Apparaat17 94915 73815 63715 67315 673
a. Conversie begrotingsstructuur (van 2.1)10 8529 4219 3589 3809 380
b. Conversie begrotingsstructuur (van 4.1)3 8593 7013 6903 6943 694
c. Conversie begrotingsstructuur (van 16.1)2 6792 1382 1142 1232 123
d. Loon- en prijsbijstelling 2009559478475476476
      
23.1 Bekostiging Politieregionaal/bovenregionaal4 036 1964 052 9024 036 2774 033 7284 014 485
a. Conversie begrotingsstructuur (van 2.2)3 721 5043 742 3803 773 6933 784 1073 794 544
b. Conversie begrotingsstructuur (van 2.3)81 83481 15781 01881 01881 018
c. Conversie begrotingsstructuur (van 2.4)10 81111 5885 8685 8685 743
d. Loon- en prijsbijstelling 2009170 592171 328172 682173 234173 677
e. Exploitatie C2000– 9 255– 9 255– 9 255– 9 255– 9 255
d. Terrorismebestrijding – 4 200– 4 200– 4 200– 4 200
e. Versobering bedrijfsvoering en arbeidsproductiviteit korting – 552– 3 985– 7 400– 7 398
f. Arbeidsvoorwaarden politie en bestel68 40041 3001 300– 8 800– 38 800
g. Bijdrage Macroproblematiek– 18 790– 29 944– 29 944– 29 944– 29 944
h. Vermogensnormering Politie 40 00040 00040 00040 000
i. Meerjarenraming asiel2 500500500500500
j. Kwantiteit Politie (van Aanvullende Post)7 0007 0007 0007 0007 000
k. Bewaken en beveiligen (van Aanvullende Post)1 6001 6001 6001 6001 600
      
23.2 Bekostiging PolitieLandelijk620 025611 574637 313641 895646 674
a. Conversie begrotingsstructuur (van 2.3)496 511496 444494 952499 882504 721
b. Conversie begrotingsstructuur (van 2.5)106 360107 443135 178135 178135 178
c. Conversie begrotingsstructuur (van 2.6)453453453453453
d. Loon- en prijsbijstelling 200920 70620 88520 94920 95620 896
e. Exploitatie C2000– 895– 895– 895– 895– 895
f. Terrorismebestrijding – 7 800– 7 800– 7 800– 7 800
g. Bijdrage Macroproblematiek– 3 110– 4 956– 4 956– 4 956– 4 956
h. Versobering bedrijfsvoering en arbeidsproductiviteit korting  – 568– 923– 923
      
23.3 Kwaliteit Politie en Veiligheidsregio’s372 533348 723306 457290 519261 416
a. Conversie begrotingsstructuur (van 2.2)23 20023 20023 20023 20023 200
b. Conversie begrotingsstructuur (van 2.3)33 85736 55740 25744 25741 257
c. Conversie begrotingsstructuur (van 2.4)52 08751 68727 57527 57527 700
d. Conversie begrotingsstructuur (van 2.5)139 185115 58294 43574 92949 343
e. Conversie begrotingsstructuur (van 4.3)66 53266 53266 53266 53266 532
f. Conversie begrotingsstructuur (van 4.6)335335335335335
g. Conversie begrotingsstructuur (van 16.2)9 7898 7898 7898 7898 789
h. Conversie begrotingsstructuur (van 16.3)4 1163 6153 6153 6153 615
i. Conversie begrotingsstructuur (van 16.4)32 37031 96332 05932 06632 066
j. Loon- en prijsbijstelling 20095 8695 1174 3603 9213 279
k. waakvlamovereenkomst (naar VROM)– 160    
l. Subsidie landelijk homonetwerk politie (van OCW)5346   
m. Georganiseerde criminaliteit (van Aanvullende Post)2 8002 8002 8002 8002 800
n. Cybercrime (van Aanvullende Post)2 5002 5002 5002 5002 500
      
23.4 Bekostiging Veiligheidsregio’s131 767142 948142 948142 835142 834
a. Conversie begrotingsstructuur (van 16.2)125 787136 702136 702136 702136 702
b. Loon- en prijsbijstelling 20094 3804 6954 6954 6954 695
c. Versobering bedrijfsvoering en arbeidsproductiviteit korting – 49– 49– 162– 163
d. Veiligheidsregio’s (van Aanvullende Post)1 6001 6001 6001 6001 600
Stand ontwerpbegroting 20105 178 4705 171 8855 138 6325 124 6505 081 082
23.25 Apparaat17 94915 73815 63715 67315 673
23.1 Bekostiging Politieregionaal/bovenregionaal4 036 1964 052 9024 036 2774 033 7284 014 485
23.2 Bekostiging PolitieLandelijk620 025611 574637 313641 895646 674
23.3 Kwaliteit Politie en Veiligheidsregio’s372 533348 723306 457290 519261 416
23.4 Bekostiging Veiligheidsregio’s131 767142 948142 948142 835142 834

Toelichting

23.1 & 23.2 Maatregelen politie (uitgaven en ontvangsten)

In hoofdlijnen kunnen de financiële gevolgen voor veiligheid/politie in drie categorieën worden ingedeeld:

1. uitvoeringsproblematiek welke hoofdzakelijk de problematiek betreft op het terrein van arbeidsvoorwaarden. Bij de CAO-politie is voor de periode 2008–2010 gerekend met een hogere raming van de contractloonstijging (CEP 2008) dan later bleek uit de ramingen van het CEP 2009. Daarnaast leidt het ABP-herstelplan tot een premieverhoging voor werkgevers;

2. ombuigingen ter dekking van de generale problematiek (macro-problematiek);

3. bezuinigingsvoorstellen ter dekking van de maatregelen tekortreductie 2011 van € 1,8 mld. Dit betreft de bijdrage van BZK in de maatregelen die het kabinet heeft getroffen in het Aanvullend Beleidsakkoord «Werken aan toekomst».

Ten tijde van het opstellen van deze begroting is het overleg met het Korpsbeheerdersberaad nog gaande over het geheel aan maatregelen. Zoals toegezegd in de Voorjaarsnota en in het Algemeen Overleg met de vaste kamercommissie voor BZK van 1 juli 2009 over de financiële positie van de politie wordt de Tweede Kamer nader geïnformeerd over de uitkomsten van dit overleg (zie ook brief Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 29 628, nr. 137).

Vooralsnog zijn in de BZK-begroting de volgende mutaties die samenhangen met de maatregelen voor de financiële gevolgen opgenomen:

4. In de Voorjaarsnota (Voorjaarsnota 2009, Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 965, nr.1) is al aangegeven dat naast de tijdelijke beperking van de instroom van aspiranten in de jaren 2010 t/m 2012 ook de normering van het eigen vermogen van de regiokorpsen in beeld was. De middelen die als gevolg hiervan vrijvallen (de komende tien jaren jaarlijks € 40 mln) zijn op de BZK-begroting opgenomen.

5. Tevens is een intertemporele compensatie opgenomen om de middelen uit de vermogensnormering in het juiste jaar beschikbaar te krijgen.

23.1 Kwantiteit Politie (van Aanvullende Post)

Dit is de overheveling van de middelen op de aanvullende post van Financiën (tranche 2010) naar de BZK-begroting voor kwantiteit politie (pijler 5: veiligheid, stabiliteit en respect). De middelen zijn via de politiecirculaire aan de regiokorpsen ter beschikking gesteld.

23.1 Bewaken en Beveiligen (van Aanvullende Post)

Dit is de overheveling van de middelen op de aanvullende post van Financiën (tranche 2010) naar de BZK-begroting voor bewaken en beveiligen (pijler 5: veiligheid, stabiliteit en respect). De middelen zijn reeds via de circulaire politie aan de regiokorpsen ter beschikking gesteld. Door inzet van deze middelen kan beter worden ingespeeld op de toenemende eisen rondom bewaken en beveiligen. Het gaat dan om lokale aangelegenheden zoals de bewaking van risicovolle objecten, de beveiliging van lokale bestuurders en (rijdend) toezicht op diplomatieke objecten en internationale organisaties.

23.1 Meerjarenraming Asiel

Vanwege een hogere asielinstroom is de raming van de uitgaven voor de asielgerelateerde taken van de politie aangepast.

23.1 & 23.2 Exploitatie C2000 (naar artikel 25.2)

De regiokorpsen en het KLPD dragen als gebruikers bij aan de exploitatiekosten van het C2000-netwerk. Door een nieuwe verdeelsleutel voor deze kosten stijgt het aandeel van regiokorpsen en van het KLPD.

23.3 Georganiseerde Criminaliteit (van Aanvullende Post)

Dit is de overheveling van de middelen op de aanvullende post van Financiën (tranche 2010) naar de BZK-begroting voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit (pijler 5: veiligheid, stabiliteit en respect). De Ministers van BZK en Justitie hebben hiervoor een versterkingsprogramma Georganiseerde Misdaad ingesteld.

23.3 Cybercrime (van Aanvullende Post)

Dit is de overheveling van de middelen op de aanvullende post van Financiën (tranche 2010) naar de BZK-begroting voor Cybercrime (pijler 5: veiligheid, stabiliteit en respect). Door politie, OM en de ministers van Justitie en BZK wordt een gezamenlijk meerjarenprogramma voor het tegengaan van Cybercrime uitgevoerd.

23.4 Veiligheidsregio’s (van Aanvullende Post)

Dit is de overheveling van de middelen op de aanvullende post van Financiën (tranche 2010) naar de BZK-begroting voor het oprichten van de veiligheidsregio’s (pijler 5: veiligheid, stabiliteit en respect).

Loon- en prijsbijstelling 2009

Zie toelichting bij artikel 41.

Conversie begrotingsstructuur

Zie toelichting bij artikel 41.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel (x € 1 000)
23. Veiligheidsregio’s en Politie 20102011201220132014
Nieuwe mutaties 40 75040 75040 75040 50040 500
a. Conversie begrotingsstructuur 750750750500500
b. Vermogensnormering Politie  40 00040 00040 00040 000
Stand ontwerpbegroting 2010 75040 75040 75040 50040 500

7.17 Veiligheid en bestuur (artikel 25)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
25 Veiligheid en Bestuur20102011201220132014
Nieuwe mutaties58 35863 40290 24980 25380 252
25.25 Apparaat4 5983 7633 7323 7443 744
a. Conversie begrotingsstructuur (van 4.1)4 2913 4913 4613 4723 472
b. Loon- en prijsbijstelling 2009307272271272272
      
25.1 Veiligheid en Bestuur19 25121 58447 02739 88639 885
a. Conversie begrotingsstructuur (van 2.3)6 1358 2007 740700700
b. Conversie begrotingsstructuur (van 2.4)6363636363
c. Conversie begrotingsstructuur (van 4.2)41 82942 02236 08636 08636 086
d. Conversie begrotingsstructuur (van 16.3)1 8001 8001 8001 8001 800
e. Loon- en prijsbijstelling 20091 4141 5021 3501 2731 273
f. Van Montfrans (naar GF)– 31 990– 31 990   
g. Versobering bedrijfsvoering en arbeidsproductiviteit korting – 13– 12– 36– 37
      
25.2 Veiligheid, informatie en technologie34 50938 05539 49036 62336 623
a. Conversie begrotingsstructuur (van 4.2)9 54913 00013 00010 00010 000
b. Conversie begrotingsstructuur (van 4.3)13 61313 73714 42214 62214 622
c. Loon- en prijsbijstelling 20091 9471 9471 9471 9471 947
d. Exploitatie C200010 15010 15010 15010 15010 150
e. Versobering bedrijfsvoering en arbeidsproductiviteit korting – 29– 29– 96– 96
f. Programma veiligheid– 750– 750   
Stand ontwerpbegroting 201058 35863 40290 24980 25380 252
25.25 Apparaat4 5983 7633 7323 7443 744
25.1 Veiligheid en Bestuur19 25121 58447 02739 88639 885
25.2 Veiligheid, informatie en technologie34 50938 05539 49036 62336 623

Toelichting

25.1 Lokale aanpak overlast en verloedering (naar GF)

Voor de intensivering van de lokale aanpak van overlast en verloedering krijgen 40 gemeenten in 2010 en 2011 in totaal € 89 miljoen en € 64 miljoen extra (van WWI en van BZK). Het extra geld wordt als decentralisatie-uitkering aan de gemeenten uitgekeerd. Daartoe worden de betreffende middelen aan het Gemeentefonds toegevoegd.

25.2 Exploitatie C2000 (van artikel 23.1 & 23.2)

De regiokorpsen (artikel 23.1) en het KLPD (artikel 23.2) dragen als gebruikers bij in de exploitatiekosten van het C2000-netwerk.

Loon- en prijsbijstelling 2009

Zie toelichting bij artikel 41.

Versobering Bedrijfsvoering Rijksdienst en Arbeidsproductiviteitskorting

Zie toelichting bij artikel 41.

Conversie begrotingsstructuur

Zie toelichting bij artikel 41.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel (x € 1 000)
25 Veiligheid en Bestuur 20102011201220132014
Nieuwe mutaties 4450000
a. Conversie begrotingsstructuur (van 4) 445    
Stand ontwerpbegroting 2010 4450000

7.18 Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (artikel 27)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
27 Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst20102011201220132014
Nieuwe mutaties176 429172 139171 786171 803171 803
27.1 Apparaat169 661165 371165 018165 035165 035
a. Conversie begrotingsstructuur (van 5.1)161 529161 697161 355161 371161 371
b. Loon- en prijsbijstelling 20095 5695 5745 5635 5645 564
c. Internationale detachering (van art. 39.1)80    
d. Ontvangsten UWV (desaldering)500500500500500
e. Project CT-INFOBOX (desaldering)383    
f. Versterken informatiepositie (van Aanvullende Post)1 6001 6001 6001 6001 600
g. Taakstelling terrorismebestrijding – 4 000– 4 000– 4 000– 4 000
      
27.2 Geheime uitgaven6 7686 7686 7686 7686 768
a. Conversie begrotingsstructuur (van 5.2)6 7206 7206 7206 7206 720
b. Loon- en prijsbijstelling 20094848484848
Stand ontwerpbegroting 2010176 429172 139171 786171 803171 803
27.1 Apparaat169 661165 371165 018165 035165 035
27.2 Geheime uitgaven6 7686 7686 7686 7686 768

Toelichting

27.1 Aanvullend Beleidspakket: Extensivering Terrorismebestrijding

Na de aanslagen in de VS, Spanje en Nederland hebben verscheidene intensiveringen ter verbetering van het de terrorismebestrijding plaatsgevonden. Door realisatie van grotere efficiency, het terugdringen van overlappingen en het verder verbeteren van de samenwerking kan hierop worden bespaard (zie ook artikel 23).

27.1 Versterken informatiepositie AIVD (van Aanvullende Post)

Om beter te kunnen anticiperen op technische en maatschappelijke ontwikkelingen is het behouden en verder verbeteren van de informatiepositie van de AIVD cruciaal. De modernisering van de informatiehuishouding vormt daarom een essentieel onderdeel voor de kwalitatieve groei van de dienst. In dit verband staat eveneens een goede informatievoorziening van de AIVD aan samenwerkings-partners (nationaal en internationaal), belangendragers en belanghebbenden centraal. De hiervoor op de Aanvullende Post van Financiën gereserveerde middelen worden nu naar de begroting BZK overgeheveld (tranche 2010).

Loon- en prijsbijstelling 2009

Zie toelichting bij artikel 41.

Conversie begrotingsstructuur

Zie toelichting bij artikel 41.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel (x € 1 000)
27 Algemene Inlichtingen en Veiligheid 20102011201220132014
Nieuwe mutaties 974591591591591
a. Conversie begrotingsstructuur (van 5) 9191919191
b. Ontvangsten UWV (desaldering) 500500500500500
c. Project CT-INFOBOX (desaldering) 383    
Stand ontwerpbegroting 2010 974591591591591

7.19 Inspectie OOV (artikel 29)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
29 IOOV20102011201220132014
Nieuwe mutaties5 2314 5484 2434 2284 228
29.25 Apparaat4 2794 0353 7553 7133 713
a. Conversie begrotingsstructuur (van 14.1)4 2794 0423 8063 8063 806
b. Versobering bedrijfsvoering en arbeidsproductiviteitskorting – 7– 51– 93– 93
      
29.1 Toezicht, onderzoek en aanbevelingen952513488515515
a. Conversie begrotingsstructuur (van 14.1)262158152159159
b. Loon- en prijsbijstelling 2009190175166166166
c. Huisvesting (van art. 39.1)500180170190190
Stand ontwerpbegroting 20105 2314 5484 2434 2284 228
29.25 Apparaat4 2794 0353 7553 7133 713
29.1 Toezicht, onderzoek en aanbevelingen952513488515515

Toelichting

Loon- en prijsbijstelling 2009

Zie toelichting bij artikel 41.

Versobering Bedrijfsvoering Rijksdienst en Arbeidsproductiviteitskorting

Zie toelichting bij artikel 41.

Conversie begrotingsstructuur

Zie toelichting bij artikel 41.

BESTUUR EN DEMOCRATIE

7.20 Bestuur en democratie (artikel 31)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
31 Bestuur en Democratie20102011201220132014
Nieuwe mutaties91 01473 73063 37865 64070 363
31.25 Apparaat10 4759 4889 4249 4289 428
a. Conversie begrotingsstructuur (van 6.1)9 5838 8078 7988 8018 801
b. Loon- en prijsbijstelling 2009772681626627627
c. Internationale detachering120    
      
31.1 Inrichting, werking en financiering openbaar bestuur5 4885 8946 1366 4689 044
a. Conversie begrotingsstructuur (van 6.2)5 8606 2596 6127 0279 559
b. Loon- en prijsbijstelling 2009528535524531575
c. Indexatie WOZ-kosten (desaldering)788788788788788
d. Indexatie WOZ-kosten (naar GF)– 788– 788– 788– 788– 788
e. Amendement Heijnen/Bilder (naar art. 31.2)– 900– 900– 900– 900– 900
f. Versobering bedrijfsvoering en arbeidsproductiviteit korting – 100– 190– 190 
      
31.2 democratie en burgerschapsvorming22 81023 05420 17720 48222 229
a. Conversie begrotingsstructuur (van 6.2))6 4207 0534 2164 5165 716
b. Conversie begrotingsstructuur (van 6.4)14 77514 56914 56914 56914 569
c. Loon- en prijsbijstelling 2009515532492497544
d. Amendement Heijnen/Bilder (van art. 31.1)900900900900900
e. NICIS-EUKN (desaldering)200    
f. Huis voor Democratie en Rechtstaat    500
      
31.3 Reisdocumenten en basisadministraties personen49 09433 25225 80727 22027 620
a. Conversie begrotingsstructuur (van 7.4)40 52332 81525 389– 68924 311
b. Loon- en prijsbijstelling 2009471437418409409
c. Financiering MGBA/ORRA8 100  27 5002 900
      
31.4 Constitutionele Zaken (CZW)4300000
a. Conversie begrotingsstructuur (van 1.2)4200000
b. Loon- en prijsbijstelling 200910    
      
31.5 Kiesraad2 7172 0421 8342 0422 042
a. Conversie begrotingsstructuur (van 1.3)1 9831 9801 7801 9801 980
b. Loon- en prijsbijstelling 20096262546262
c. Project ondersteuning software verkiezingen (van art. 39.1)672    
Stand ontwerpbegroting 201091 01473 73063 37865 64070 363
31.25 Apparaat10 4759 4889 4249 4289 428
31.1 Inrichting, werking en financiering openbaar bestuur5 4885 8946 1366 4689 044
31.2 democratie en burgerschapsvorming22 81023 05420 17720 48222 229
31.3 Reisdocumenten en basisadministraties personen49 09433 25225 80727 22027 620
31.4 Constitutionele Zaken (CZW)4300000
31.5 Kiesraad2 7172 0421 8342 0422 042

Toelichting

31.3 Financiering mGBA / ORRA (uitgaven en ontvangsten)

Budgettaire verwerking van de bijdrage van BPR aan het financieringsarrangement (Tweede Kamer, 27 859, nr. 17) ten behoeve van de modernisering GBA.

Loon- en prijsbijstelling 2009

Zie toelichting bij artikel 41.

Versobering Bedrijfsvoering Rijksdienst en Arbeidsproductiviteitskorting

Zie toelichting bij artikel 41.

Conversie begrotingsstructuur

Zie toelichting bij artikel 41.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel (x € 1 000)
31 Bestuur en Democratie 20102011201220132014
Nieuwe mutaties 202 865194 56523 26550 76526 165
a. Conversie begrotingsstructuur (van 6) 193 777193 77722 47722 47722 477
b. NICIS-EUKN (desaldering) 200    
c. Financiering MGBA/ORRA (desaldering) 8 100  27 5002 900
d. Indexatie WOZ waterschappen 788788788788788
Stand ontwerpbegroting 2010 202 865194 56523 26550 76526 165

7.21 Dienstverlenende en innovatieve overheid (artikel 33)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
33 Dienstverlenende en innovatieve overheid20102011201220132014
Nieuwe mutaties90 30278 94976 02175 94175 941
33.25 Apparaat4 2903 9612 6612 6612 661
a. Conversie begrotingsstructuur (van 7.1)4 2903 9612 6612 6612 661
      
33.1 Administratieve lasten8 3901 514000
a. Conversie begrotingsstructuur (van 7.2)5 7005 700   
b. Versnelling programma administratieve lastenverlichting2 796– 4 142   
c. Actal (naar FIN)– 106– 44   
      
33.2 Innovatieve dienstverlening en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen25 08719 22519 12419 03919 039
a. Conversie begrotingsstructuur (van 7.2)24 65118 88918 89518 90018 900
b. Loon- en prijsbijstelling 2009436336329329329
c. Versobering bedrijfsvoering en arbeidsproductiviteitskorting  – 100– 190– 190
      
33.3 Beheer e-overheidsvoorzieningen52 53554 24954 23654 24154 241
a. Conversie begrotingsstructuur (van 7.3)51 80853 48953 47653 48153 481
b. Loon- en prijsbijstelling 20091 0271 0601 0601 0601 060
c. Publicaties (naar Justitie)– 300– 300– 300– 300– 300
Stand ontwerpbegroting 201090 30278 94976 02175 94175 941
33.25 Apparaat4 2903 9612 6612 6612 661
33.1 Administratieve lasten8 3901 514   
33.2 Innovatieve dienstverlening en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen25 08719 22519 12419 03919 039
33.3 Beheer e-overheidsvoorzieningen52 53554 24954 23654 24154 241

Toelichting

33.1 Versnelling Programma Administratieve Lastenverlichting

Het Programma Administratieve Lastenverlichting wordt versneld. Hiertoe worden de activiteiten die voor 2011 waren voorzien, in 2009 en 2010 uitgevoerd. De daarvoor in 2011 gereserveerde middelen worden overgeheveld naar 2009 en 2010.

Loon- en prijsbijstelling 2009

Zie toelichting bij artikel 41.

Versobering Bedrijfsvoering Rijksdienst en Arbeidsproductiviteitskorting

Zie toelichting bij artikel 41.

Conversie begrotingsstructuur

Zie toelichting bij artikel 41.

7.22 Arbeidszaken overheid (artikel 35)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
35 Arbeidszaken overheid20102011201220132014
Nieuwe mutaties60 83859 06956 04255 96255 962
35.25 Apparaat5 6684 5644 5644 5554 555
a. Conversie begrotingsstructuur (van 10.1)5 6684 5644 5644 5554 555
      
35.1 Overheid als werkgever13 60412 94110 36410 29310 293
a. Conversie begrotingsstructuur (van 10.7)8 4368 3575 9575 9575 957
b. Conversie begrotingsstructuur (van 10.8)4 9104 3374 3104 3284 328
c. Loon- en prijsbijstelling 2009258247197198198
d. Versobering bedrijfsvoering en arbeidsproductiviteit korting – 100– 190– 190 
      
35.2 Politieke ambtsdragers10 09410 0929 6429 6429 642
a. Conversie begrotingsstructuur (van 6.3)10 09410 0929 6429 6429 642
      
35.3 Uitkeringsregelingen voormalige gebiedsdelen31 47231 47231 47231 47231 472
a. Conversie begrotingsstructuur (van 10.5)30 50830 50830 50830 50830 508
b. Loon- en prijsbijstelling 2009964964964964964
Stand ontwerpbegroting 201060 83859 06956 04255 96255 962
35.25 Apparaat5 6684 5644 5644 5554 555
35.1 Overheid als werkgever13 60412 94110 36410 29310 293
35.2 Politieke ambtsdragers10 09410 0929 6429 6429 642
35.3 Uitkeringsregelingen voormalige gebiedsdelen31 47231 47231 47231 47231 472

Toelichting

Loon- en prijsbijstelling 2009

Zie toelichting bij artikel 41.

Versobering Bedrijfsvoering Rijksdienst en Arbeidsproductiviteitskorting

Zie toelichting bij artikel 41.

Conversie begrotingsstructuur

Zie toelichting bij artikel 41.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel (x € 1 000)
35 Arbeidszaken overheid 20102011201220132014
Nieuwe mutaties 820820820820820
a. Conversie begrotingsstructuur (10) 820820820820820
Stand ontwerpbegroting 2010 820820820820820

KWALITEIT RIJKSDIENST

7.23 Kwaliteit Rijksdienst (artikel 37)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
37 Kwaliteit Rijksdienst20102011201220132014
Nieuwe mutaties109 92093 66660 99959 22259 222
37.25 Apparaat15 99814 71414 34113 87713 877
a. Conversie begrotingsstructuur (van 11.1)13 32812 20712 15711 90811 908
b. Conversie begrotingsstructuur (van 11.11)20001 9001 9001 9001 900
c. Loon- en prijsbijstelling 2009670620613604604
d. Versobering bedrijfsvoering en arbeidsproductiviteit korting – 13– 329– 535– 535
      
37.1 Management Rijksdienst (ABD)18 54418 08617 13617 25617 256
a. Conversie begrotingsstructuur (van 11.2)17 67017 13816 12816 15516 155
b. Loon- en prijsbijstelling 2009574548508501501
c. Lidmaatschapgeld verzilvering (van VROM en EZ)300400500600600
      
37.2 Functionerende bedrijfsvoering29 08624 72914 48513 29813 298
a. Conversie begrotingsstructuur (van 11.1)1 068970965967967
b. Conversie begrotingsstructuur (van 11.6)12 74812 91111 88111 88111 881
c. Conversie begrotingsstructuur (van 11.7)12 0957 260338338338
d. Conversie begrotingsstructuur (van 11.10)308300300300300
e. Loon- en prijsbijstelling 2009327330252252252
f. Eén functiegebouw Rijk (van art. 39.1) 250   
g. Versobering bedrijfsvoering en arbeidsproductiviteitskorting – 52– 251– 440– 440
h. Casusadoptie (naar OCW)– 600– 350   
i. Taakstelling bedrijfsvoering Rijksdienst (investering)3 1403 1101 000  
      
37.3 Informatisering Rijksdienst42 91433 24913 10512 90712 907
a. Conversie begrotingsstructuur (van 11.7)1 8201 7831 7831 7831 783
b. Conversie begrotingsstructuur (van 11.9)37 22726 97211 32211 32211 322
c. Loon- en prijsbijstelling 2009201199199199199
d. CIO-functie (van VROM en V&W)– 600– 600   
e. Versobering bedrijfsvoering en arbeidsproductiviteit korting– 42– 199– 397– 397 
f. Wegwerken archiefachterstanden (van/naar div. dep.)4 2664 937   
      
37.4 Facilitaire zaken Rijksdienst3 3782 8881 9321 8841 884
a. Conversie begrotingsstructuur (van 11.11)1 6191 7191 7191 7191 719
b. Loon- en prijsbijstelling 20096666666666
d. Domein facilitair (van EZ)147147147147147
e. Versobering bedrijfsvoering en arbeidsproductiviteit korting  – 48– 48 
f. Evaluatie Rijkshuisvestingsstelsel460460   
g. Taakstelling bedrijfsvoering Rijksdienst (investering)1 086496   
      
37.5 Uitvoering garantieregeling     
Stand ontwerpbegroting 2010109 92093 66660 99959 22259 222
37.25 Apparaat15 99814 71414 34113 87713 877
37.1 Management Rijksdienst (ABD)18 54418 08617 13617 25617 256
37.2 Functionerende bedrijfsvoering29 08624 72914 48513 29813 298
37.3 Informatisering Rijksdienst42 91433 24913 10512 90712 907
37.4 Facilitaire zaken Rijksdienst3 3782 8881 9321 8841 884
37.5 Uitvoering garantieregeling00000

Toelichting

37.3 Wegwerken Archiefachterstanden

Om de aanwas van papier in te dammen en om de toegankelijkheid van overheidsinformatie te verbeteren, komt er één archieforganisatie voor het Rijk. Deze pakt versneld de papieren archiefachterstanden aan en digitaliseert de documentenstromen. De ministeries van VROM, Buitenlandse Zaken, Financiën, SZW, VWS, OC&W, Defensie, V&W, Justitie en BZK dragen hier aan bij.

37.4 en 37.2 Taakstelling Bedrijfsvoering

Om rijksbreed de besparingen op de bedrijfsvoering mogelijk te maken (zie ook artikel 41) wordt geïnvesteerd in onder meer elektronisch factureren.

Loon- en prijsbijstelling 2009

Zie toelichting bij artikel 41.

Versobering Bedrijfsvoering Rijksdienst en Arbeidsproductiviteitskorting

Zie toelichting bij artikel 41.

Conversie begrotingsstructuur

Zie toelichting bij artikel 41.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel (x € 1 000)
37 Kwaliteit Rijksdienst 20102011201220132014
Nieuwe mutaties 26763463400
a. Conversie begrotingsstructuur 26763463400
Stand ontwerpbegroting 2010 26763463400

NIET-BELEIDSARTIKELEN

7.24 algemeen (artikel 39)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
39 Algemeen20102011201220132014
Nieuwe mutaties98 357103 979107 24790 27190 271
39.1 Apparaat algemeen85 87191 49394 93177 95577 955
a. Conversie begrotingsstructuur (van 1.1)3 9963 6563 4503 4553 455
b. Conversie begrotingsstructuur (van 12.1)81 09586 19689 50273 25673 756
c. Conversie begrotingsstructuur (van 12.2)11 09811 09911 09911 09911 099
d. Loon- en prijsbijstelling 20092 8942 8862 9712 7022 702
e. Overheveling declarabele uitgaven (naar de Koning)– 11 380– 11 380– 11 380– 11 380– 11 380
f. Internationale detachering (naar art. 39.3 en art. 27.1))– 200    
g. Project ondersteuning software verkiezingen (naar art. 31.5)– 672    
h. Vernieuwing Rijksdienst een functiegebouw Rijk (naar art. 37.2)– 250    
i. Huisvesting (naar art. 29.1)– 500– 180– 170– 190– 190
j. Versobering bedrijfsvoering en arbeidsproductiviteit korting – 74– 541– 987– 987
k. Evaluatie rijkshuisvestingstelsel– 460– 460   
l. Huis voor democratie    – 500
      
39.5 Kennis, onderzoek (en internationaal)7 4017 4017 2317 2317 231
a. Conversie begrotingsstructuur (van 12.4)7 2787 2787 1087 1087 108
b. Loon- en prijsbijstelling 2009123123123123123
      
39.6 Internationaal5 0855 0855 0855 0855 085
a. Conversie begrotingsstructuur (van 4.6)    5 085
b. Conversie begrotingsstructuur (van 12.1)5 0855 0855 0855 0850
      
39.10 Verzameluitkering00000
Stand ontwerpbegroting 201098 357103 979107 24790 27190 271
39.1 Apparaat algemeen85 87191 49394 93177 95577 955
39.5 Kennis, onderzoek (en internationaal)7 4017 4017 2317 2317 231
39.6 Verzameluitkering5 0855 0855 0855 0855 085

Toelichting

39.1 Overgang declarabele uitgaven (naar De Koning)

Met ingang van de begroting 2010 vindt overheveling van budgetten naar begroting De Koning plaats, overeenkomstig het kabinetsstandpunt om de aanbevelingen uit het rapport van de Stuurgroep «herziening stelsel kosten Koninklijk Huis» over te nemen.

Loon- en prijsbijstelling 2009

Zie toelichting bij artikel 41.

7.25 Nominaal en onvoorzien (artikel 41)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
41 Nominaal en onvoorzien20102011201220132014
Nieuwe mutaties– 22 738– 34 120– 34 807– 37 525– 40 576
41.1 loonbijstelling00000
a. Conversie begrotingsstructuur (van 13.1)193 441193 383193 744193 752193 573
b. Loonbijstelling enveloppen1 1231 1231 1231 1231 123
c. Verdeling loonbijstelling 2009 (naar diverse artikelen)– 194 564– 194 506– 194 867– 194 875– 194 696
      
41.2 Prijsbijstelling00000
a. Conversie begrotingsstructuur (van 13.2)27 98928 16128 04627 81227 820
b. Prijsbijstelling enveloppen6060606060
c. Verdeling prijsbijstelling 2009– 28 049– 28 221– 28 106– 27 872– 27 880
      
41.3 Onvoorzien– 22 738– 34 120– 34 807– 37 525– 40 576
a. Conversie begrotingsstructuur (van 13.3)– 22 599– 33 270– 33 270– 33 270– 33 270
b. Loon- en prijsbijstelling 2009251033 
c. Taakstelling bedrijfsvoering rijksdienst– 164– 860– 1 540– 4 258– 7 306
Stand ontwerpbegroting 2010– 22 738– 34 120– 34 807– 37 525– 40 576
41.1 loonbijstelling00000
41.2 Prijsbijstelling00000
41.3 Onvoorzien– 22 738– 34 120– 34 807– 37 525– 40 576

Toelichting

41.1 & 41.2 Loon- en prijsbijstelling (naar diverse artikelen)

De meerjarenramingen van de verschillende begrotingsonderdelen zijn verhoogd ter compensatie van gestegen lonen en prijzen.

41.3 Versobering Bedrijfsvoering Rijksdienst en Arbeidsproductiviteitskorting (diverse artikelen)

De maatregelen die het kabinet heeft getroffen in het Aanvullend Beleidsakkoord «Werken aan toekomst» en die in de Voorjaarsnota (Tweede Kamer, Vergaderjaar 2008–2009, 31 965, nr. 1) zijn gepresenteerd, krijgen ook in de begroting van BZK hun beslag.

• In de begroting is een arbeidsproductiviteitskorting doorgevoerd in de jaren 2012 en 2013. Deze taakstelling is toegedeeld aan de verschillende begrotingsonderdelen.

• In totaal beoogd het kabinet € 250 miljoen te besparen op de bedrijfsvoering bij de rijksdienst. Een eerste tranche (ad € 0,9 miljoen) van het BZK-aandeel in deze taakstelling is toebedeeld aan de betreffende begrotingsonderdelen. Het resterende deel (ad € 7,3 miljoen) wordt nog nader ingevuld.

Conversie begrotingsstructuur (diverse artikelen)

De meerjarenramingen van de verschillende begrotingsartikelen zijn op basis van de meerjarige standen van de 1e suppletore begroting 2009 vertaald van de indeling van de begroting 2009 naar de nieuwe indeling van de begroting 2010. Bij elk van de artikelen is met een aparte wijzigingsregel inzichtelijk gemaakt met welke meerjarenraming het betreffende artikel(onderdeel) is gestart in de nieuwe begrotingsindeling en wat de herkomst daarvan is. Anderzijds is aangegeven waar het artikel op is geëindigd in de indeling van begroting 2009 en wat de bestemming er van is.

7.26 VUT-Fonds (artikel 43)

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
43 VUT-fonds20102011201220132014
Nieuwe mutaties0400 000400 000100 0000
43.1 VUT-fonds0400 000400 000100 0000
a. VUT-fonds lening 400 000400 000100 0000
Stand ontwerpbegroting 20100400 000400 000100 0000
43.1 VUT-fonds0400 000400 000100 0000

Toelichting

43.1 VUT-Fonds (uitgaven en ontvangsten)

Op grond van nadere analyses blijkt dat steeds meer mensen besluiten om later gebruik te maken van FPU. De liquiditeitsbehoefte van het VUT-fonds is daardoor sterk gewijzigd. Dit heeft geleid tot een nieuwe aangepaste leenovereenkomst tussen de Staat en het VUT-fonds. Kern van deze nieuwe afspraken is dat de lening is teruggebracht tot € 1,8 miljard. Het VUT-fonds kan nu op ieder gewenst moment een beroep doen op uitbetaling van een tranche van deze lening. Daarnaast is zij bevoegd een tranche geheel of gedeeltelijk vervroegd af te lossen. Deze werkwijze stelt het fonds beter in staat in te spelen op actuele liquiditeitsbehoeften. Als gevolg van de liquiditeitsbehoefte van het VUT-fonds in 2011 t/m 2013 zal een beroep worden gedaan op de leenfaciliteit. Als gevolg van de meer flexibele leenovereenkomst zijn de uitgaven- en ontvangstenramingen bijgesteld. De te verwachte renteontvangsten zijn neerwaarts bijgesteld en de raming van de uitgaven is over de jaren heen bijgesteld (Zie ook toelichting bij artikel 17).

Opbouw ontvangsten beleidsartikel (x € 1 000)
43 VUT-fonds 20102011201220132014
Nieuwe mutaties 324 02210 38014 88027 38035 130
a. Conversie begrotingsstructuur (17) 72 02271 43471 43471 630 
b. VUT-fonds lening 300 000   – 300 000
c. VUT-fonds rente – 48 000– 61 054– 56 554– 44 250– 36 500
d. Extrapolatie VUT-fonds     371 630
Stand ontwerpbegroting 2010 324 02210 38014 88027 38035 130