Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Verslagen

Resultaat 1-8 van 8

 • 1.

  32123 VII E Verslag van een schriftelijk overleg

  03-09-2010 Verslag schriftelijk overleg over geconsolideerde Friese vertaling van Europese verdragen
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010
  KST 1 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 06-09-2010

 • 2.

  32123 VII 60 Verslag van een algemeen overleg

  05-01-2010 Verslag algemeen overleg van 3 december 2009, onder meer over grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden in Europa Betreft algemeen overleg van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met minister Ter Horst (BZK) en staatssecretaris Timmermans (BuZa) van 3 december 2009, over; - de brief van de minister van BZK d.d. 30 juni 2009 houdende informatie betreffende grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden in Europa (Kamerstuk 31 700 VII, nr. 93); - de brief van de minister van BZK d.d. 10 november 2009 betreffende binnenlands bestuur en Europa (Kamerstuk 32 123 VII, nr. 7); - de brief van de minister van BZK en de staatssecretaris van Europese Zaken d.d. 27 december 2009 inzake de Task Force Grensoverschrijdende Samenwerking (GROS) (Kamerstuk 32 123 VII, nr. 52). In het overleg komt onder meer de recent benoemde grensmakelaar, de heer Van Gelder, aan het woord, met een toelichting op zijn ervaringen met grensoverschrijdende samenwerking met Vlaander
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010
  KST 2 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 11-01-2010

 • 3.

  32123 VII 53 Verslag van een algemeen overleg

  14-12-2009 Verslag algemeen overleg gehouden op 12 november 2009 over extra zetel in het Europees Parlement Verslag van een algemeen overleg van 12 november 2009 met staatssecretaris Bijleveld-Schouten (BZK) over: - de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 6 april 2009 over de extra zetel in het Europees Parlement na inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon (31700 VII, nr. 76); - de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 18 juni 2009 over het verzoek om uitleg over het niet opvolgen van het advies van de Kiesraad over de toekenning van de 26ste zetel (31700 VII, nr. 90).
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010
  KST 2 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 16-12-2009

 • 4.

  32123 VII 47 Verslag van een wetgevingsoverleg

  25-11-2009 Verslag wetgevingsoverleg
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010
  KST 2 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 02-12-2009

 • 5.

  32123 VII 29 Verslag van een wetgevingsoverleg

  18-11-2009 Verslag wetgevingsoverleg van 16 november 2009 over het begrotingsonderdeel Politie
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010
  KST 2 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 24-11-2009

 • 6.

  32123 VII 6 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  02-11-2009 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010
  KST 2 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 06-11-2009

 • 7.

  32123 VII 5 Verslag van een algemeen overleg

  27-10-2009 Verslag algemeen overleg van 23 september 2009 over onder meer dubbele woonlasten voor burgemeesters Betreft een stenografisch verslag van het overleg dat de commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 23 september 2009 heeft gevoerd met minister Ter Horst (BZK) over: - de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 20 februari 2009 over de problematiek van dubbele woonlasten voor burgemeesters (31700-VII, nr. 71); - de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 27 april 2009 over de problematiek van dubbele woonlasten voor burgemeesters (31700-VII, nr. 79); - de brief van minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 25 juni 2009 met de derde voortgangsbrief over de huisvestingsproblematiek van burgemeesters (31700-VII, nr. 92); - de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 19 augustus 2009 over herbenoeming (en benoeming) van burgemeesters (31700-VII, n
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010
  KST 2 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 29-10-2009

 • 8.

  32123 VII A Verslag van een schriftelijk overleg

  18-09-2009 Verslag schriftelijk overleg over gedane toezeggingen
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010
  KST 1 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 05-10-2009