Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Overige

Resultaat 1-2 van 2

 • 1.

  32123 VII C Eindverslag van de vaste commissie voor binnenlandse zaken en de hoge colleges van staat/algemene zaken en huis der koningin

  19-01-2010 Eindverslag
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010
  KST 1 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 21-01-2010

 • 2.

  32123 VII B Brief van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  18-12-2009 Notitie over wijziging procedure herziening Grondwet Met deze brief biedt minister Van der Horst (BZK) de Kamer een notitie aan over het standpunt van het kabinet inzake de wijziging van de procedure voor herziening van de Grondwet. De notitie is als volgt opgebouwd. Paragraaf 1 beschrijft de voorgeschiedenis van de toezegging. In paragraaf 2 worden de door het kabinet gehanteerde uitgangspunten uiteengezet. Paragraaf 3 schetst vervolgens kort de huidige procedure van grondwetsherziening. De paragrafen 4 en 5 gaan in op de situaties van 2003 en 2006, in de volgorde waarin de destijds gerezen vraagstukken zich kunnen voordoen: paragraaf 4 gaat in op de bekendmaking van de verklaringswet in eerste lezing (2006) en paragraaf 5 op de behandeling van de tweede lezing door de Tweede Kamer (2003). In paragraaf 6 wordt nog afzonderlijk ingegaan op de bekrachtiging van een voorstel tot wijziging van de Grondwet, in het bijzonder de bekrachtiging in eerste lezing van voorstellen op i
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010
  KST 1 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 08-01-2010