Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Brieven

Resultaat 1-10 van 72

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >


 • 1.

  32123 XVI 25 Brief van de staatssecretaris van volksgezondheid, welzijn en sport

  28-10-2009 Brief staatssecretaris over de opschorting van de inwerkingtreding van het Besluit afbreking zwangerschap
  Vaststelling begroting Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010
  KST 2 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 22-01-2016

 • 2.

  32123 XVI 8 Brief van de minister van volksgezondheid, welzijn en sport

  01-10-2009 Brief minister ter aanbieding werkprogramma Gezondheidsraad 2010
  Vaststelling begroting Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010
  KST 2 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 18-02-2015

 • 3.

  32123 XVI 165 Brief van de minister van volksgezondheid, welzijn en sport

  07-09-2010 Brief minister over invriezen van eicellen Bij deze brief biedt minister Klink (VWS) de Kamer het standpunt aan van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en de Vereniging voor Klinische Embryologie (KLEM) over 'Vitrificatie van humane eicellen en embryo's', inclusief het op 30 augustus 2010 uitgebrachte addendum. De minister laat daarbij weten dat de reactie op het standpunt door het volgende kabinet gegeven zal worden.
  Vaststelling begroting Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010
  KST 2 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 10-09-2010

 • 4.

  32123 XVI 164 Brief van de minister van volksgezondheid, welzijn en sport

  06-09-2010 Brief minister over eigen bijdragen bij paramedische zorg en tweedelijns GGZ-zorg In deze brief gaat minister Klink (VWS) in op de uitvoering van de motie-Van der Veen c.s. over het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) (kamerstuk 32123 XVI, nr. 164). Daarbij gaat de minister in op: - de financiële dekking van de motie; - gedragseffecten en financiële risico's; - de gevolgen voor chronische patiënten. Hij laat weten de motie niet uit te kunnen voeren, in zoverre dat geen eigen bijdragen zullen worden ingevoerd voor paramedische zorg, maar wel in de tweedelijns GGZ-zorg. In een bijlage bij de brief licht de minister meer specifiek het proces toe van herberekening van de GVS-vergoedingslimieten, de te verwachten (gedrags-)effecten daarbij en de financiële gevolgen van herberekening.
  Vaststelling begroting Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010
  KST 2 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 10-09-2010

 • 5.

  32123 XVI 163 Brief van de minister van volksgezondheid, welzijn en sport

  03-09-2010 Brief minister over resultaten IGZ-rapport 'Chronische beademing vereist betere afstemming, n.a.v. onderzoek naar risico's van chronische thuisbeademing De combinatie van de toename van het gebruik van beademingsapparatuur thuis en meldingen over incidenten met beademingsapparatuur was voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) reden voor nader onderzoek. In deze brief komen aan de orde: - samenvatting en conclusie; - maatregelen/aanbevelingen; en - acties vanuit VWS.
  Vaststelling begroting Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010
  KST 2 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 09-09-2010

 • 6.

  32123 XVI 162 Brief van de minister van volksgezondheid, welzijn en sport

  26-08-2010 Brief minister over organisatie Olympische en Paralympische Spelen in Nederland In deze brief geeft minister Klink (VW) een nadere toelichting op de verschillende onderzoeken die zijn gedaan naar het draagvlak onder de bevolking voor de organisatie van eventuele Olympische en Paralympische Spelen in Nederland.
  Vaststelling begroting Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010
  KST 2 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 30-08-2010

 • 7.

  32123 XVI 161 Brief van de minister van volksgezondheid, welzijn en sport

  13-08-2010 Brief minister inzake uitstel termijn beantwoording vragen en opmerkingen van vaste commissie voor VWS over bericht dat in Nederland jaarlijks ruim 200.000 ouderen zouden worden mishandeld Hierbij meldt minister Klink (VWS) dat de vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2010D30168) over het bericht dat in Nederland jaarlijks zeker 200.0000 ouderen zouden worden mishandeld (2010Z09441) niet binnen de gestelde termijn kunnen worden beantwoord. De reden van het uitstel is dat de antwoorden afstemming vereisen met zowel andere ministeries als externe partijen. De beantwoording zal medio september 2010 plaatshebben.
  Vaststelling begroting Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010
  KST 2 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 19-08-2010

 • 8.

  32123 XVI 159 Brief van de minister van volksgezondheid, welzijn en sport

  11-08-2010 Brief minister over het advies 'Gezond zorgonderzoek' van de Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO)
  Vaststelling begroting Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010
  KST 2 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 13-08-2010

 • 9.

  32123 XVI 158 Brief van de minister van volksgezondheid, welzijn en sport

  11-08-2010 Brief minister ter aanbieding van het Jaarverslag 2009 van de regionale toetsingscommissies euthanasie Het jaarverslag is als bijlage bij dit Kamerstuk gevoegd.
  Vaststelling begroting Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010
  KST 2 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 13-08-2010

 • 10.

  32123 XVI 157 Brief van de minister van volksgezondheid, welzijn en sport

  22-07-2010 Brief minister over abortushulpverlening in Amsterdam Met deze brief brengt minister Klink (VWS) de Kamer op de hoogte van de laatste stand van zaken rondom de abortushulpverlening in Amsterdam.
  Vaststelling begroting Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010
  KST 2 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 29-07-2010


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >