Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Nota's van Wijziging en Verbetering

Resultaat 1-10 van 14

1 | 2 | Volgende >


 • 1.

  32128 C Nota van verbetering

  09-12-2009 Nota van verbetering inzake vervanging van onderdeel C van Artikel XIII op blz. 16 van het Gewijzigd voorstel van wet (stuk nr. A)
  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010)
  KST 1 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 14-12-2009

 • 2.

  32129 B Nota van verbetering

  24-11-2009 Nota van verbetering
  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010)
  KST 1 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 27-11-2009

 • 3.

  32128 19H Derde nota van wijziging

  16-11-2009 Derde nota van wijziging Herdruk in verband met correcties in de tabel.
  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010)
  KST 2 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 20-11-2009

 • 4.

  32130 14 Derde nota van wijziging

  16-11-2009 Derde nota van wijziging
  Fiscale vereenvoudigingswet 2010
  KST 2 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 18-11-2009

 • 5.

  32129 14 Derde nota van wijziging

  16-11-2009 Derde nota van wijziging
  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010)
  KST 2 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 18-11-2009

 • 6.

  32128 15 Tweede nota van wijziging

  02-11-2009 Tweede nota van wijziging In deze nota van wijziging wordt voorgesteld de accijns op sigaretten te verhogen. Voorts wordt voorgesteld een technische aanpassing op de in de Invorderingswet 1990 ( IW 1990) opgenomen verzuimboete wegens het niet, niet volledig of niet tijdig betalen van een aanslagbelasting op te nemen. Tot slot is een redactionele aanpassing in de wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en in de wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen opgenomen.
  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010)
  KST 2 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 10-11-2009

 • 7.

  32129 12 Tweede nota van wijziging

  02-11-2009 Tweede nota van wijziging Deze nota van wijziging bevat aanpassingen in de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Algemene wet inzake rijksbelastingen naar aanleiding van twee arresten van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen ( HvJ EG) met betrekking tot bepaalde landen (IJsland en Noorwegen) die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER-landen). Tevens omvat deze nota van wijziging twee aanpassingen ten aanzien van de eenmalige geruisloze inbreng van een tbs-pand in de nv of bv en een versoepeling in de doorschuiffaciliteit bij vererving of schenking van verwaterde aanmerkelijkbelangpakketten. Ten slotte wordt een wijziging in de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 (Wet MRB) opgenomen voor voertuigen die op alternatieve brandstoffen kunnen rijden.
  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010)
  KST 2 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 10-11-2009

 • 8.

  32130 12 Tweede nota van wijziging

  02-11-2009 Tweede nota van wijziging
  Fiscale vereenvoudigingswet 2010
  KST 2 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 09-11-2009

 • 9.

  32130 8 Nota van wijziging

  23-10-2009 Nota van wijziging Met deze nota van wijziging wordt: - een wijziging opgenomen op grond waarvan met ingang van 1 januari 2011 in een overlijdensjaar toerekening van de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen aan de partner weer mogelijk wordt. Deze wijziging hangt samen met het reeds opgenomen voorstel om met ingang van 1 januari 2011 uit te gaan van één peildatum; - een wijziging opgenomen die ertoe strekt te waarborgen dat de nieuwe systematiek van herzien van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting in haar uitwerking goed aansluit op de regelingen van de heffingsrente (hoofdstuk VA van de Algemene wet inzake rijksbelastingen), de invorderingsrente en de betalingskorting (hoofdstuk V van de Invorderingswet 1990); - overgangsrecht opgenomen met betrekking tot het nieuwe partnerbegrip voor mensen met een kapitaalverzekering eigen woning; - de werkkostenregeling aangevuld met een gerichte vrijstelling voor outplacement. Ook wordt de werkkostenregeling op onderdelen nader
  Fiscale vereenvoudigingswet 2010
  KST 2 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 02-11-2009

 • 10.

  32129 9 Nota van wijziging

  23-10-2009 Nota van wijziging
  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010)
  KST 2 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 29-10-2009


1 | 2 | Volgende >