Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Brieven

Resultaat 1-10 van 20

1 | 2 | Volgende >


 • 1.

  32128 J Brief van de minister van sociale zaken en werkgelegenheid

  25-03-2011 Brief minister ter aanbieding van het rapport van de evaluatie van de kleinebanenregeling, 'Werkgelegenheidseffecten van de regeling kleine banen'
  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010)
  KST 1 2010-2011
  Rijksbegroting 2010, 08-04-2011

 • 2.

  32130 23 Brief van de staatssecretaris van financiën

  10-12-2010 Brief staatssecretaris over het partnerbegrip
  Fiscale vereenvoudigingswet 2010
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2010, 16-12-2010

 • 3.

  32130 21 Brief van de minister van financiën

  08-09-2010 Brief minister bij aanbieding van het rapport van de consultatie betreffende het concept van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (URLB 2011) Door de eind 2009 aangenomen Fiscale vereenvoudigingswet 2010 wordt de systematiek van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer per 1 januari 2011 sterk vereenvoudigd. Belangrijke details van dit nieuwe regime, de zogenaamde werkkostenregeling, zijn uitgewerkt in een ministeriële regeling, de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (URLB 2011). De URLB 2011 komt in de plaats van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001. Het concept van de URLB 2011 heeft tussen 11 juni en 12 juli 2010 ter consultatie op www.internetconsultatie.nl gestaan. Minister De Jager (Fin) bespreekt in onderhavige brief een aantal van de belangrijkste punten die in de reacties op het URLB 2011 naar voren zijn gebracht. Hij heeft de rapportage (die wordt gepubliceerd op www.internetconsultatie.nl, en de naar aanleiding van de ontvangen reacties a
  Fiscale vereenvoudigingswet 2010
  KST 2 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 16-09-2010

 • 4.

  32123 IXB F Brief van de minister van financiën

  30-08-2010 Brief minister over de Pilot automatische incasso belastingschulden en de Monitor doorwerkbonus
  Vaststelling begroting Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2010
  KST 1 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 02-09-2010

 • 5.

  32123 IXB E Brief van de secretaris-generaal van het ministerie van financiën

  15-07-2010 Brief met een (bijgevoegd) geverifieerd overzicht met openstaande toezeggingen Hierbij geeft Secretaris-generaal R. Gerritse van het Ministerie van Financiën de Kamer [zoals door het parlement gevraagd] een (bijgevoegd) geverifieerd overzicht met openstaande toezeggingen, met een prognose wanneer de openstaande toezeggingen zullen worden nagekomen. In het bedoelde overzicht wordt per toezegging de stand van zaken gegeven, en indien mogelijk een planning.
  Vaststelling begroting Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2010
  KST 1 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 20-07-2010

 • 6.

  32128 56 Brief van de minister van financiën

  05-07-2010 Brief minister over doorberekening verlaging btw-tarief op energiebesparende maatregelen In deze brief gaat minister De Jager (Fin) op verzoek van de vaste commissie voor Financiën in op de vraag in hoeverre de verlaging van het btw-tarief op energiebesparende maatregelen als tariefvoordeel wordt doorberekend aan de consument. Ook informeert hij hierbij de Kamer of, voor het nog doorlopende deel van de regeling, naar zijn oordeel het doel van de regeling wordt bereikt.
  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010)
  KST 2 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 15-07-2010

 • 7.

  32123 53 Brief van de minister van financiën

  01-04-2010 Brief minister met geactualiseerde lijst mogelijke besparingsopties en lastenverzwaringen van de werkgroep-Gerritse
  Miljoenennota 2010 (Nota over de toestand van 's Rijks Financiën)
  KST 2 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 09-04-2010

 • 8.

  32128 55 Brief van de staatssecretaris van financiën

  29-01-2010 Brief staatssecretaris over toezeggingen die hij heeft gedaan tijdens behandeling Belastingplan 2010 c.a. In deze brief wordt onder meer ingegaan op: - de meldingsplicht van belastingadviseurs en advocaten om 'zwart geld' te melden; - hypotheekhistorie; - plafond bij de energie-investeringsaftrek; - voorlichting over onbelaste kilometervergoeding voor de fiets; - monitoren aanschaf tweede auto; en - internetverkoop van tabaksproducten.
  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010)
  KST 2 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 08-02-2010

 • 9.

  32128 54 Brief van de staatssecretaris van financiën

  17-12-2009 Brief staatssecretaris ter aanbieding van het conceptbesluit bestuurlijke boeten belastingdienst
  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010)
  KST 2 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 30-12-2009

 • 10.

  32128 B Brief van de staatssecretaris van financiën

  03-12-2009 Brief staatssecretaris met beknopt overzicht van de belangrijkste wijzigingen van de vijf wetsvoorstellen die samen het fiscaal pakket Belastingplan 2010 vormen
  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010)
  KST 1 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 09-12-2009


1 | 2 | Volgende >