Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Overige

Resultaat 1-4 van 4

 • 1.

  32710 VII A Eindverslag van de vaste commissie voor binnenlandse zaken en de hoge colleges van staat / algemene zaken en huis der koningin

  13-09-2011 Eindverslag
  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2010
  KST 1 2010-2011
  Rijksbegroting 2010, 20-09-2011

 • 2.

  32710 VII 7 Verslag houdende een vraag en een antwoord

  07-06-2011 Verslag houdende een vraag en een antwoord over beleidsartikel 23: Veiligheidsregio's en Politie
  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2010
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2010, 20-06-2011

 • 3.

  32710 VII 7 Verslag houdende een vraag en een antwoord

  07-06-2011 Verslag houdende een vraag en een antwoord over beleidsartikel 23: Veiligheidsregio's en Politie
  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2010
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2010, 16-06-2011

 • 4.

  32710 VII 2 Rapport bij het jaarverslag 2010 ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties (vii)

  18-05-2011 Rapport bij het Jaarverslag 2010 In dit rapport presenteert de Rekenkamer de resultaten van zijn onderzoek naar het Jaarverslag 2010 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en naar de bedrijfsvoering van dit ministerie. Een aantal beleidsterreinen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is in oktober 2010 met het aantreden van het kabinet-Rutte/Verhagen overgegaan naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) en omgekeerd. De Rekenkamer richt zijn rapportage daarom tot de huidige bewindspersonen van BZK en VenJ. De Rekenkamer heeft onderzocht of het gevoerde financieel beheer en materieelbeheer en de daartoe bijgehouden administraties van het Ministerie van BZK voldoen aan de eisen van rechtmatigheid, ordelijkheid en controleerbaarheid. Daarnaast is onderzoek gedaan naar het gevoerde beleid en naar overige onderdelen van de bedrijfsvoering.
  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2010
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2010, 17-05-2011