Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Overige

Resultaat 1-3 van 3

 • 1.

  32710 VI B Eindverslag van de vaste commissie voor veiligheid en justitie

  13-09-2011 Eindverslag
  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2010
  KST 1 2010-2011
  Rijksbegroting 2010, 20-09-2011

 • 2.

  32710 VI 10 Mededeling

  05-09-2011 Mededeling In het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag 2010 van het ministerie van Veiligheid en Justitie (kamerstuk 32 710 VI, nr. 2) is op bladzijde 19 abusievelijk een foutief figuur afgedrukt. Het correcte figuur is bij deze mededeling als bijlage opgenomen en is tevens ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt.
  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2010
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2010, 06-09-2011

 • 3.

  32710 VI 2 Rapport bij het jaarverslag 2010 van het ministerie van veiligheid en justitie (vi)

  18-05-2011 Rapport bij het Jaarverslag 2010 In dit rapport presenteert de Rekenkamer de resultaten van zijn onderzoek naar het Jaarverslag 2010 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) en naar de bedrijfsvoering van dit ministerie. Het jaarverslag van dit ministerie gaat uitsluitend over het voormalige Ministerie van Justitie. Een van de beleidsterreinen van het Ministerie van Justitie (te weten het migratiebeleid dat onder meer wordt uitgevoerd door de Immigratie- en Naturalisatiedienst) is in oktober 2010 met het aantreden van het kabinet-Rutte/Verhagen overgegaan naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De Rekenkamer richt zijn rapportage daarom zowel tot de huidige bewindspersoon van het Ministerie van Veiligheid en Justitie als tot de huidige bewindspersonen van het Ministerie van BZK. Van het Ministerie van BZK is het beleidsterrein van het directoraat-generaal Veiligheid toegevoegd. De Rekenkamer heeft onderzocht of het gevoerde financi
  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2010
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2010, 17-05-2011