Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
Rijksbegroting Overzicht Voorbereiding Uitvoering Verantwoording
2010

Jaarverslag 2010

U bevindt zich in begrotingsjaar 2010, begrotingsfase " begrotingsverantwoording", subfase "Jaarverslag".

Door in het linker menu een begrotingshoofdstuk of -fonds aan te klikken toont u de inhoud ervan op de middenpagina.

U ziet bij elk hoofdstuk of fonds rechts eventuele gerelateerde kamerstukken, onopgemaakte stukken en/of vastgestelde begrotingen.

N.B. Bij deze jaarverslagen, slotwetten en het Financieel Jaarverslag van het Rijk geldt het voorbehoud dat alleen de versie die op 12 mei aanstaande (verantwoordingsdag) door de minister van Financiën bij de Staten Generaal wordt ingediend als officieel exemplaar kan worden aangemerkt.