Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2010
  • Download PDF

C3. TOPINKOMENS

Op grond van artikel 6 van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Stb. 2006, 95) is een overzicht opgenomen van de medewerkers die in het verslagjaar meer verdiend hebben dan het gemiddelde belastbare loon van de ministers. Dit gemiddelde belastbare jaarloon is voor 2010 vastgesteld op € 193 000 (was in 2009 € 188 000). Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op de navolgende functionarissen.

Organisatie

Functie

Belastbaar jaarloon 2009

Pensioenafdrachten en overige voorzieningen betaalbaar op termijn 2009

Totaal 2009

Belastbaar jaarloon 2010

Pensioenafdrachten en overige voorzieningen betaalbaar op termijn 2010

Ontslagvergoeding 2010

Totaal 2010

Motivering

Opmerkingen

BZK

SG DEF

151 642

35 791

187 433

156 024

37 064

0

193 088

40-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen

 

BZK

Buitengewoon Adviseur van BZK

150 006

41 582

191 588

161 089

40 270

0

201 359

variabele inkomensbestanddelen

 

BZK

IG SZW

142 056

34 801

176 857

160 437

34 929

0

195 366

40-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen

 

BZK

Hoofd AIVD van BZK

160 785

38 877

199 662

164 853

40 185

0

205 038

40-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen

 

BZK

SG BZK

169 471

39 905

209 376

177 882

40 595

0

218 477

40-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen

 

BZK

SG VenJ

153 021

36 386

189 407

158 196

37 665

0

195 861

40-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen

 

BZK

SG FIN

159 328

38 682

198 010

161 657

42 274

0

203 931

38-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen

 

BZK

DG Dienst Uitvoering Onderwijs van OCW

161 460

35 863

197 323

157 313

37 092

0

194 405

38-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen

 

BZK

Deltacommissaris

168 982

44 450

213 432

173 421

45 599

0

219 020

38-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen

 

BZK

SG SZW

149 094

49 038

198 132

150 789

49 512

0

200 301

38-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen

 

BZK

SG VWS

167 491

42 449

209 940

174 063

39 805

0

213 868

39-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen

 

BZK

SG IenM

138 180

32 993

171 173

155 366

38 231

0

193 597

38-urige werkweek (ingaande 1/12/2009) en variabele inkomensbestanddelen

 

BZK

IG Voedsel en Waren Autoriteit van EL&I

47 208

10 215

57 423

157 892

39 283

0

197 175

40-urige werkweek (ingaande 1/1/2010; daarvoor 38-urige werkweek) en variabele inkomensbestanddelen

In dienst per 1-9-2009

BZK

Directeur ABD TOP Consultants van BZK

152 469

65 840

218 309

141 028

71 298

0

212 326

40-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen

 

BZK

Buitengewoon Adviseur van BZK

154 481

36 064

190 545

156 389

37 339

0

193 728

40-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen

 

BZK

DG ABD van BZK

151 998

36 259

188 257

157 312

37 537

0

194 849

40-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen

 

BZK

Buitengewoon Adviseur van BZK

151 951

41 211

193 162

157 918

38 015

0

195 933

40-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen

 

BZK

Korpschef

165 999

41 837

207 836

173 133

44 495

0

217 628

Werkweek van ca 39,6 uur en vergoedingen. Arbeidsvoorwaarden zijn afgestemd met het toenmalige bevoegd gezag (minister BZK).

 

Het gemiddelde belastbare jaarloon van ministers in de zin van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens, is voor 2010 vastgesteld op € 193 000 (gebaseerd op een arbeidsduur van 36 uur). In 2010 waren er 17 leden van de topmanagementgroep waarvan het belastbare inkomen boven deze norm kwam. Voor 16 TMG-leden geldt dat zij vooral boven de WOPT-norm uitkomen vanwege een langere arbeidsduur dan 36 uur. Meer informatie over de beloning van rijksambtenaren en van de topmanagementgroep in het bijzonder is te vinden in het Sociaal Jaarverslag Rijk 2010.