Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Kamerstukken

Resultaat 1-10 van 2515

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >


 • 1.

  32126 3 Lijst van vragen en antwoorden

  02-11-2009 Lijst van vragen en antwoorden
  HGIS-nota 2010
  KST 2 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 14-07-2016

 • 2.

  32123 B 5 Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  28-10-2009 Brief staatssecretaris ter toezending van afschriften van de septembercirculaire 2009 van het gemeentefonds en van het provinciefonds
  Vaststelling begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2010
  KST 2 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 14-07-2016

 • 3.

  32123 X 20 Verslag van een algemeen overleg

  29-10-2009 Verslag algemeen overleg van 29 september 2009 over onder meer de Voortgangsrapportage PX-10 Betreft een stenografisch verslag van het overleg dat de vaste commissie voor Defensie op 29 september 2009 heeft gevoerd met staatssecretaris De Vries (Def) over: - de brief van de staatssecretaris van Defensie, d.d. 11 juni 2009 inzake de Voortgangsrapportage PX-10 ( 31700-X, nr. 120); - schriftelijke vragen van het lid Poppe van 18 juni 2009 over de voortgang van het onderzoek naar gezondheidsklachten van oud-defensiepersoneel door PX-10 (Aanhangsel der Handelingen, vergaderjaar 2008-2009, nr. 3216); -de brief van de staatssecretaris van Defensie, d.d. 6 juli 2009 over het Werkgarantiecertificaat (31700-X, nr. 126); - de brief van de staatssecretaris van Defensie, d.d.13 juli 2009 over onderzoeken naar Post Traumatische Stress Stoornissen (PTSS) ( 31700-X, nr. 127); - de brief van de staatssecretaris van Defensie, 17 juli 2009 met aanbieding en appreciatie van het rapport 'Kleur
  Vaststelling begroting Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010
  KST 2 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 14-07-2016

 • 4.

  32123 VIII 28 Motie van het lid van der ham

  02-11-2009 Motie om een adequate samenwerking tussen het Nationaal Historisch Museum en het Huis voor de Democratie en de Rechtstaat te bevorderen
  Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010
  KST 2 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 14-07-2016

 • 5.

  32123 VIII 26 Motie van het lid leerdam c.s.

  02-11-2009 Motie over digitalisering van de kennisinfrastructuur
  Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010
  KST 2 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 14-07-2016

 • 6.

  32123 VIII 25 Motie van het lid peters c.s.

  02-11-2009 Motie om te onderzoeken hoe de schijn van belangenverstrengeling bij de subsidieverlening door de fondsen voorkomen kan worden
  Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010
  KST 2 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 14-07-2016

 • 7.

  32123 VIII 24 Motie van het lid peters

  02-11-2009 Motie om het thema 'volkscultuur' als beleidsthema te schrappen
  Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010
  KST 2 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 14-07-2016

 • 8.

  32123 VIII 23 Motie van het lid bosma

  02-11-2009 Motie om te stoppen met het subsidiƫren van de cultuurfondsen, m.u.v. Erfgoed Nederland en de Vereniging Openbare Bibliotheken
  Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010
  KST 2 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 14-07-2016

 • 9.

  32123 VIII 21 Motie van het lid ten broeke c.s.

  02-11-2009 Motie om onderzoek te doen naar regelingen waarmee kapitaal wordt vrijgemaakt voor kunst en cultuur
  Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010
  KST 2 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 14-07-2016

 • 10.

  32123 XVI 25 Brief van de staatssecretaris van volksgezondheid, welzijn en sport

  28-10-2009 Brief staatssecretaris over de opschorting van de inwerkingtreding van het Besluit afbreking zwangerschap
  Vaststelling begroting Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010
  KST 2 2009-2010
  Rijksbegroting 2010, 22-01-2016


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >