Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Kamerstukken

Resultaat 1-10 van 201

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >


 • 1.

  31429 22-09-2009

  Behandeling Goedkeuring Verdrag inzake bestrijding mensenhandel (31429, R1855) en 54 andere wetsvoorstellen (de nrs. 31538, 31894, 31965 IIA t/m G en 31924 I t/m G)
  HAN 1 1 2009-2010
  Rijksbegroting 2008, 22-09-2009

 • 2.

  31924 X A Eindverslag van de vaste commissie voor buitenlandse zaken, defensie en ontwikkelingssamenwerking

  08-09-2009 Eindverslag
  Jaarverslag en slotwet ministerie van Defensie 2008
  KST 1 2008-2009
  Rijksbegroting 2008, 11-09-2009

 • 3.

  31924 X 19 Brief van de staatssecretaris van defensie

  21-08-2009 Brief staatssecretaris met overzicht van externe inhuur van personeelsleden bij Defensie in 2008 Op 6 juli 2009 heeft de vaste commissie voor Defensie staatssecretaris De Vries (Def) verzocht om een nadere toelichting op het antwoord op vraag 114 van Kamerstuk 31924 X, nr. 17, over het Jaarverslag 2008 van het ministerie van Defensie. In vraag en antwoord 114 ging het alleen om externe inhuur van militaire functies in 2008. In onderhavige brief geeft De Vries de Kamer, naar aanleiding van het recente verzoek van genoemde commissie, een overzicht van de aantallen functies (arbeidsplaatsen) en de daarop ingehuurde personeelsleden betreffende uitzendkrachten en overige inhuur op: - burgerfuncties, - militaire functies en - functies die samenhangen met projecten en uitbesteding diensten.
  Jaarverslag en slotwet ministerie van Defensie 2008
  KST 2 2008-2009
  Rijksbegroting 2008, 26-08-2009

 • 4.

  31924 X 18 Brief van de minister en staatssecretaris van defensie

  13-07-2009 Brief minister en staatssecretaris over onder meer onderzoek naar de juiste aanwending voor de regeling Employer support krijgsmacht In dit Kamerstuk reageren de bewindslieden op 3 moties, aangenomen tijdens het wetgevingsoverleg van 16 juni 2009 (Kamerstuk 31924 X, nrs. 9 t/m 11).
  Jaarverslag en slotwet ministerie van Defensie 2008
  KST 2 2008-2009
  Rijksbegroting 2008, 27-07-2009

 • 5.

  31924 X 17 Lijst van vragen en antwoorden

  09-06-2009 Lijst van vragen en antwoorden over het jaarverslag 2008 Bij dit Kamerstuk zijn 2 bijlagen gevoegd: - RZO-advies nr. 5 Visie en inhoud wetenschappelijk (M)GGZ-onderzoek, en - amendment number 2 to the memorandum of understanding concerning cooperative initial operational test and evaluation of the joint strike fighter.
  Jaarverslag en slotwet ministerie van Defensie 2008
  KST 2 2008-2009
  Rijksbegroting 2008, 14-07-2009

 • 6.

  31924 X 23-06-2009

  Stemmingen over 7 moties, ingediend bij de behandeling van het jaarverslag van het ministerie van Defensie over het jaar 2008 (31924 X, nrs. 9 t/m 15)
  HAN 2 98 2008-2009
  Rijksbegroting 2008, 23-06-2009

 • 7.

  31924 X 8 Lijst van vragen en antwoorden

  11-06-2009 Lijst van vragen en antwoorden betreffende het Rekenkamerrapport over het jaarverslag
  Jaarverslag en slotwet ministerie van Defensie 2008
  KST 2 2008-2009
  Rijksbegroting 2008, 22-06-2009

 • 8.

  31924 X 15 Motie van het lid poppe

  16-06-2009 Motie over een specificatie van verbruikte munitie, materieel en onderdelen bij missie in Afghanistan
  Jaarverslag en slotwet ministerie van Defensie 2008
  KST 2 2008-2009
  Rijksbegroting 2008, 19-06-2009

 • 9.

  31924 X 14 Motie van het lid eijsink

  16-06-2009 Motie over verbeteren informatie over de inhuur van externen
  Jaarverslag en slotwet ministerie van Defensie 2008
  KST 2 2008-2009
  Rijksbegroting 2008, 19-06-2009

 • 10.

  31924 X 13 Motie van het lid brinkman

  16-06-2009 Motie over het onmogelijk maken van externe inhuur
  Jaarverslag en slotwet ministerie van Defensie 2008
  KST 2 2008-2009
  Rijksbegroting 2008, 19-06-2009


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >