Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2008

31200 XVI 46 Motie van het lid schermers c.s.

Vergaderjaar 2007-2008

Nr. 46 Voorgesteld 15 november 2007

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


constaterende, dat steeds meer kruidenmiddelen met een gezondheidsclaim worden verkocht;


overwegende, dat er geen of onvoldoende duidelijkheid is over de afbakening tussen een geneesmiddel en een kruidenmiddel en de daarbij behorende controle-instanties;


verzoekt de minister in het belang van de veiligheid, de criteria voor de afbakening tussen een geneesmiddel en een kruidenmiddel aan te scherpen om beter toezicht mogelijk te maken,


en gaat over tot de orde van de dag.


Schermers

Van der Veen

Wiegman-van Meppelen Scheppink