Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2008

31200 X 37 Motie van het lid van velzen

Vergaderjaar 2007-2008

Nr. 37 Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 november 2007

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


overwegende, dat de Nederlandse luchtmacht in NAVO-verband een kernwapentaak heeft en dat Nederlandse F-16-toestellen hiertoe kunnen worden uitgerust met nucleaire vrijevalbommen;


overwegende, dat de vervanging van de F-16 een goede reden is om deze kernwapentaak ter discussie te stellen;


roept de regering op in NAVO-verband een discussie te starten over de wenselijkheid van de NAVO-kernwapentaak;


roept de regering voorts op bij de vervanging van de F-16 geen medewerking te geven aan voortzetting van een nucleaire rol,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van Velzen