Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Kamerstukken

Resultaat 1-10 van 3157

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >


 • 1.

  31205 AB Brief van de staatssecretaris van financien

  25-04-2013 Brief staatssecretaris over de doelmatigheidsbepaling In deze brief schetst staatssecretaris Weekers (Fin), aan de hand van de tweede evaluatie door de Belastingdienst, een beeld van de toepassing van de doelmatigheidsbepaling (art. 64 AWR). Daarbij gaat hij in op: - de voornaamste bevindingen van de evaluatie; - de vaststellingsovereenkomsten; - het beleid inzake vaststellingsovereenkomsten.
  Belastingplan 2008
  KST 1 2012-2013
  Rijksbegroting 2008, 03-05-2013

 • 2.

  31205 AA Verslag van een schriftelijk overleg

  29-01-2013 Verslag schriftelijk overleg over beantwoording nadere vragen
  Belastingplan 2008
  KST 1 2012-2013
  Rijksbegroting 2008, 26-02-2013

 • 3.

  31205 AA Verslag van een schriftelijk overleg

  29-01-2013 Verslag schriftelijk overleg over beantwoording nadere vragen
  Belastingplan 2008
  KST 1 2012-2013
  Rijksbegroting 2008, 25-02-2013

 • 4.

  31205 AA Verslag van een schriftelijk overleg

  29-01-2013 Verslag schriftelijk overleg over beantwoording nadere vragen
  Belastingplan 2008
  KST 1 2012-2013
  Rijksbegroting 2008, 22-02-2013

 • 5.

  33400 XII 22-11-2012

  Voortzetting behandeling Begroting Infrastructuur en Milieu (XII) 2013 (33400 XII) en Begroting Infrastructuurfonds 2013 (33400 A)
  HAN 2 26 2012-2013
  Rijksbegroting 2008, 22-11-2012

 • 6.

  31205 Z Verslag van een schriftelijk overleg

  18-07-2012 Verslag schriftelijk overleg over het Rapport van Bevindingen Kansspelautomatensector
  Belastingplan 2008
  KST 1 2011-2012
  Rijksbegroting 2008, 19-07-2012

 • 7.

  31205 Y Brief van de staatssecretaris van financiën

  27-04-2012 Brief staatssecretaris over de bevindingen van de Belastingdienst inzake de gevolgen van het belastingregime voor kansspelautomaten over de periode juli 2008 tot medio 2011 Per 1 juli 2008 is het belastingregime voor kansspelautomaten ingrijpend gewijzigd. Het voor de kansspelautomaten tot dan toe geldende BTW regime werd per die datum vervangen door het kansspelbelastingregime. Deze wijziging betekende een forse lastenverzwaring voor de betrokken sector. Bij de parlementaire behandeling van deze wetswijziging heeft de ambtsvoorganger van staatssecretaris Weekers (FIN), mede naar aanleiding van de motie Biermans (Kamerstuk 31 205, nr. F) toegezegd dat de Belastingdienst hem zal informeren over de concrete gevolgen voor de branche van deze regimewijziging. Staatssecretaris Weekers (FIN) biedt deze informatie in onderhavige brief aan de Eerste Kamer aan, dat wil zeggen: de bevindingen van de Belastingdienst over de gevolgen van het kansspelbelastingregime,over de periode juli
  Belastingplan 2008
  KST 1 2011-2012
  Rijksbegroting 2008, 11-05-2012

 • 8.

  32820 30-06-2011

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 30 juni 2011 over Autobrief/Fiscale agenda
  HAN 2 100 2010-2011
  Rijksbegroting 2008, 30-06-2011

 • 9.

  31200 XI 133 Brief van de minister van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer

  01-07-2008 Brief minister over moties en toezeggingen inzake klimaatbeleid en duurzaamheid Als voorbereiding op het AO van 2 juli 2008 informeert minister Cramer (VROM) de Kamer over: - de motie-Poppe over eenduidige richtlijnen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ter bescherming van natuur en milieu (kamerstuk 31200 XI, nr. 59); - de motie-Samsom om het maatschappelijk debat over verantwoord consumeren te faciliteren (kamerstuk 31200 XI, nr. 44); - de uitvoering en de status van de nog openstaande toezeggingen inzake klimaatbeleid en duurzaamheid.
  Vaststelling begroting Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en Waddenfonds 2008
  KST 2 2007-2008
  Rijksbegroting 2008, 21-06-2011

 • 10.

  32404 28-04-2011

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 april 2011 over het spoor
  HAN 2 80 2010-2011
  Rijksbegroting 2008, 28-04-2011


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >